• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  BİLGİLER

  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını açıklar.
  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiğini açıklar
  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. 
  BG.4 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır. 
  BG.5 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar.
  BG.6 Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar.  
  BG.7 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar.  
  BG.8 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak alınması gereken önlemleri sıralar.  
  BG.9 Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar.  
  BG.10 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.  
  BG.11 İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar.  
  BG.12 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve riskleri açıklar.  
  BG.13 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevresel etkilerini açıklar.  
  BG.14 Çevresel risklere alınması gerekli tedbirleri açıklar.  
  BG.15 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli ve sağlıklı çalışma tedbirlerini açıklar.
  BG.16 Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.17 Verimli çalışma kavramını ayırt eder.  
  BG.18 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.19 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar. 
  BG.20 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER

  *BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  *BY.2 Yapacağı işlere göre, kişisel koruyucu donanımları (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, demir uçlu bot/çizme, eldiven, baret, fosforlu iş kıyafeti gibi) talimatlara uygun kullanır.
  *BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  *BY.4 Acil durumlarda kendisine verilen acil durum prosedürlerini uygular. 
  *BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  *BY.6 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.  
  BY.7 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.  
  BY.8 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  *BY.9 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.10 Makine kontrol listesine göre makine ve donanımlarını kontrol ederek yetki alanına giren eksiklikleri tamamlar.
  BY.11 Makine kontrol listesine göre yaptığı kontrolde yetki alanı dışında tespit ettiği eksiklikleri amirine bildirir.
  *BY.12 Amirinden aldığı bilgiler ve iş planı doğrultusunda çalışma alanında çalışmaya engel bir durum olup olmadığını kontrol eder.
  BY.13 İş emri doğrultusunda yapılacak işin büyüklüğüne göre iş planını yapar.
  BY.14 Çalışma alanındaki çalışmayı etkileyecek mekanik, elektrik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin devre dışı bırakıldığını kontrol eder.
  *BY.15 İş emrinde belirtilen mekanik/hidrolik/pnömatik sistemin (zincirli konveyör, bant konveyör, tulumba, tumba, silo ve silo kapakları, kömür delme-patlatma makineleri, pompa, hidrolik direk üniteleri ve benzeri) kurulumunu yapar.
  *BY.16 Kurulumunu yaptığı ünitelerin çalışıp çalışmadığını test ederek istenilen düzeyde çalışır duruma getirir. 
  BY.17 İş emri doğrultusunda mekanik/hidrolik/pnömatik sistemin periyodik (günlük, haftalık, aylık ve benzeri) bakımlarını yapar.
  *BY.18 Bakım sırasında tespit ettiği küçük arızayı giderir.  
  BY.19 İş emri doğrultusunda söküm yapılacak işin büyüklüğüne göre iş planını yapar.
  BY.20 Söküm işlemi yapılacak yerin fiziksel olarak uygunluğunu kontrol eder. 
  *BY.21 Çalışma alanındaki çalışmayı etkileyecek mekanik, elektrik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin devre dışı bırakıldığını kontrol eder.
  *BY.22 İş emrinde belirtilen mekanik/hidrolik/pnömatik sistemin (zincirli konveyör, bant konveyör, tulumba, tumba, silo ve silo kapakları, kömür delme-patlatma makineleri, pompa, hidrolik direk üniteleri ve benzeri) sökümünü yapar.
  BY.23 Sökümü yapılan malzemenin istifini yapar. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

  *BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  *BY.2 Yapacağı işlere göre, kişisel koruyucu donanımları (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, demir uçlu bot/çizme, eldiven, baret, fosforlu iş kıyafeti gibi) talimatlara uygun kullanır.
  *BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  *BY.4 Acil durumlarda kendisine verilen acil durum prosedürlerini uygular. 
  *BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  *BY.6 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.  
  *BY.9 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  *BY.12 Amirinden aldığı bilgiler ve iş planı doğrultusunda çalışma alanında çalışmaya engel bir durum olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.15 İş emrinde belirtilen mekanik/hidrolik/pnömatik sistemin (zincirli konveyör, bant konveyör, tulumba, tumba, silo ve silo kapakları, kömür delme-patlatma makineleri, pompa, hidrolik direk üniteleri ve benzeri) kurulumunu yapar.
  *BY.16 Kurulumunu yaptığı ünitelerin çalışıp çalışmadığını test ederek istenilen düzeyde çalışır duruma getirir. 
  *BY.18 Bakım sırasında tespit ettiği küçük arızayı giderir.  
  *BY.21 Çalışma alanındaki çalışmayı etkileyecek mekanik, elektrik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin devre dışı bırakıldığını kontrol eder.
  *BY.22 İş emrinde belirtilen mekanik/hidrolik/pnömatik sistemin (zincirli konveyör, bant konveyör, tulumba, tumba, silo ve silo kapakları, kömür delme-patlatma makineleri, pompa, hidrolik direk üniteleri ve benzeri) sökümünü yapar.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.