• 17UY0301-3/00 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3)

  Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleğinin Alt Birimleri:

  17UY0301-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  17UY0301-3/A2: Mobilya İmalatına Destek Sağlama

  Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...17UY0301-3 Rev 01 Ahşap Mobilya İmalatçısı (1)

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  17UY0301-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları
  açıklar. 
  BG.2 Uyarı işaret ve levhalarını açıklar. 
  BG.3 Uyarı işaret ve levhalarının çalışma ortamında
  uygun yerlerde bulundurulmasına ilişkin hususları
  gerekçeleriyle açıklar.

  BG.4 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre,
  kullanılması gereken KKD’leri tanımlar.

  BG.5 Çalışma ortamındaki işlenmiş mobilya
  elemanlarının düşmesi ile ilgili risklerini açıklar. 
  BG.6 Çalışma ortamındaki işlenmiş mobilya
  elemanlarının düşmesi ile ilgili risklere karşı
  alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.7 Çalışma sürecinde karşılaşılan tehlike, risk ve
  ramak kala olaylarını açıklar. 
  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder. 
  BG.9 Acil durum eylem planına uygun davranış ve
  alınacak önlemleri açıklar. 
  BG.10 İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri
  açıklar.

  BG.11 Çalışma ortamında üretimi etkileyecek çevresel
  etkileri açıklar. 
  BG.12 İmalat işlemlerinden çıkan fire ve ıskarta
  malzemelerin muhafaza koşulları açıklar. 
  BG.13 İmalat sürecinde oluşan atıkları sınıflandırma
  yöntemini açıklar. 
  BG.14 İmalat sürecinde oluşan ve geri dönüşümü olan
  atıkları açıklar.


  BG.15 İşletme kaynaklarının tasarruflu ve verimli
  kullanma yöntemlerini açıklar.

  BG.16 İmalat sürecinde yapılan işlerin özellik ve
  aşamalarına göre tutulması gereken kayıt ve
  formların içeriklerini açıklar.

  BG.17 İmalat sürecinde kullanılacak ekipman ve
  malzemelerin kontrol aşamalarını açıklar 
  BG.18 İş sürecinde oluşabilecek riskleri ve sorunları
  gidermeye yönelik çalışmaları açıklar. 
  BG.19 İş sürecinde belirlenmiş kalite gerekliliklerini
  açıklar. 
  BG.20 İş sürecinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara
  nasıl katkı sunacağını açıklar.

  17UY0301-3/A2 MOBİLYA İMALATINA DESTEK SAĞLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Mobilya imalatında kullanılabilecek malzemeleri açıklar.
  BG.2 Mobilya imalatında kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Mobilya imalatında kesim işlemlerini açıklar. 
  BG.4 Mobilya imalatında bağlantı yeri hazırlama işlemlerini açıklar.
  BG.5 Mobilya imalatında kontrol montajı sürecini açıklar. 
  BG.6 Mobilyada kullanılabilecek aksesuarları ve bunların uygulama sürecini açıklar.
  BG.7 Mobilya imalatı sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.8 Mobilya imalatında kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar

   

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, kişisel koruyucu donanımları (özel koruyucu gözlük, baret, toz maskesi, demir uçlu bot/çizme, eldiven, fosforlu iş kıyafeti gibi) talimatlara uygun kullanır.

  *BY.2 İşyerinde bulunan uyarı işaret ve levhalarına uygun hareket eder.

  *BY.3 Acil durumlarda kendisine verilen acil durum prosedürlerini uygular.

  *BY.4 Yapılan işlemlerde çevresel tehlike ve riskleri dikkate alarak çalışır.

  *BY.5 Çalışma süresince atıkları çevre mevzuatına uygun şekilde ayırarak çalışır.

  *BY.6 Çalışmalar sırasında kalite talimatlarına uyar

  *BY.7 Yaptığı çalışmayı uygun şekilde amirine raporlar.

  BY.8 Kendisine verilen iş emrine uygun şekilde makine ve aletleri hazırlar.

  BY.9 Kendisine verilen iş emrine uygun şekilde kullanılacak malzemeyi hazırlar.

  BY.10 Kendisine verilen iş emrine uygun şekilde verilen hareketli parça (kapak ya da çekmece) için, uygun makineyi kullanarak kaba kesim yapılmasına destek olur.

  *BY.11 Kendisine verilen iş emrine uygun şekilde verilen hareketli parça (kapak ya da çekmece) için, uygun makineyi kullanarak ince kesim yapılmasına destek olur.

  BY.12 Kendisine verilen iş emrine uygun şekilde bağlantı yerlerini hazırlar.

  BY.13 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde kanal açma işlemini yapar.

  BY.14 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde hareketli parça (kapak ya da çekmece) bağlantı  yerlerini hazırlar.

  BY.15 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde kontrol montajının yapılmasına destek olur.

  BY.16 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde aksesuar yerlerini hazırlar.

  *BY.17 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde parçaların bağlanmasına destek olur.

  BY.18 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde arkalığın takılmasına destek olur.

  *BY.19 Kendisine verilen iş emrinde belirtilen şekilde kapağın birleştirilmesine destek olur.

  BY.20 Çalışma sonrasında makine ve aletlerin temizliğini uygun şekilde yapar.

  BY.21 Çalışma sonrasında alanın temizliğini işletme talimatlarına uygun şekilde yapar.

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  *BY.6 İmalatta kullanılacak makinaların ayarlarını (metre siper ayarı, kesici ayarı, gönye ayarı, devir/ hız ayarı) yapar.
  *BY.8 Çalışma süresince kullanılacak makine ve aletlerin güvenlik ayarlarını yapar.
   *BY.10 Eğmeçli (kavisli) parçalar için görünür kusurları dışarıda bırakarak kereste yüzeyinde şablon çizimi yapar.
  *BY.20 Ağaç türü ve yüzey özelliğine göre uygun zımparayı seçer.
  *BY.24 Uygun birleştirme tekniği ile birleştirme işlemi yapar.  
  *BY.29 Demonte mobilyalar için kontrol montajı yapar.
  *BY.33 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır. 
  *BY.37 Simetrik desenli yüzeyler için yeterli sayıda bir düz bir ters yan yana, asimetrik desenli yüzeylerde ise yeterli sayıda tamamı düz yan yana getirerek ve aralarında açıklık kalmayacak şekilde kaplamaların en ve boy eklemesini yapar.
  *BY.38 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  *BY.42 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  *BY.53 Gönyesinde olmak üzere tablaların net boy ve genişlik ebatlamasını yapar.  
  *BY.69 Hazır çerçeve profilleri kullanılması durumunda gönye burun net boy kesimi yaparak çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun ön montajını yapar.
  *BY.72 Parça kesim listesine uygun olarak toleranslı tabla ebatlaması yapar. 
  *BY.76 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  *BY.83 İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyerek düzenlemesini yapar.
  *BY.84 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  *BY.93 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.94 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.95 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder. 
  *BY.96 Çalışma ortamının iş öncesi ve sonrası havalandırılmasını yapar.  
  *BY.97 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder.  
  *BY.98 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır. 
  *BY.99 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.  
  *BY.100 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar. 
  *BY.101 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli olarak tutar.  
  *BY.102 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayların kaydını tutarak ilgililere iletir.  

  * Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.