• Yeraltı Hazırlık İşçisi (18UY0379-3)

  Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;
  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Yeraltı Hazırlık İşçisi Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  18UY0379-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını sıralar.
  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.
  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.
  BG.4 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır.
  BG.5 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar.
  BG.6 Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar.
  BG.7 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar.
  BG.8 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklerde karşı alınması gereken önlemleri sıralar.
  BG.9 Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar.
  BG.10 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.
  BG.11 İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar.
  BG.12 İşlemlerin çevreye olan olası olumsuz etkilerini açıklar.
  BG.13 İşlemlerin çevreye olan olumsuz etkilerini karşı alınacak tedbirleri açıklar.
  BG.14 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli olarak nasıl kullanılacağını açıklar.
  BG.15 Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 Verimli çalışma kavramını açıklar.
  BG.17 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.18 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.19 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar

  18UY0379-3/A2 GALERİ TESİSAT İŞLERİ
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Galeri tesisat işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Nakliyat hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar
  BG.4 Boru hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar.
  BG.5 Havalandırma hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar.

  18UY0379-3/B1 KLASİK SİSTEMDE GALERİ AÇMA
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Klasik sistemde galeri açma işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Çalışma alanı kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Delik delinmesi işlemlerini açıklar.
  BG.5 Kavlak kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-3/B2 MEKANİZE SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNE DESTEK VERME
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Mekanize sistemde galeri açma işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Mekanize kazı makinesinin çalışabilmesi için gerekli uygun çalışma şartlarını açıklar.
  BG.4 Mekanize kazı süreçlerinde destek sağlama süreçlerinin kapsamını tanımlar.

  18UY0379-3/B3 ÇELİK BAĞ İLE TAHKİMAT
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Çelik bağ ile tahkimat yapma işlemlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Çelik bağ bağlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar
  BG.4 Çelik bağın sağlamlaştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-3/B4 AHŞAP BAĞ İLE TAHKİMAT
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Ahşap bağ ile tahkimat yapma işlemlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Ahşap bağ bağlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Ahşap bağın sağlamlaştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-3/B5 DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHKİMAT
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Beton püskürtme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Kaya saplaması işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.5 Enjeksiyon ile tahkimat işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  18UY0379-3/A2 GALERİ TESİSAT İŞLERİ
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.10 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 İş emrinde belirtilen ray türünü uygun şekilde tabana döşer.
  BY.15 İşletme talimatına göre kurulacak hat için (zincirli konveyör hattı veya
  bant konveyör hattı) amirinden aldığı talimat uyarınca zemini hazırlar.
  BY.16 Su hattını sızma oluşmayacak şekilde bağlar.
  BY.17 Basınçlı hava borusunu, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, bağlantı
  cıvatalarının uçları galeri çıkış istikametini gösterecek şekilde bağlar.
  BY.18 Eklenecek vantüpü, mevcut vantüp çapına uygun olacak şekilde ilave eder.
  BY.19 Emici vantüpü (spiral, sac) talimatlar uyarınca bağlar.

  18UY0379-3/B1 KLASİK SİSTEMDE GALERİ AÇMA
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. 
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10 * Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 İşyeri talimatları doğrultusunda makine ve donanımlarını kontrol ederek varsa yetki alanına giren eksiklikleri tamamlar.
  BY.12 İşyeri talimatları doğrultusunda yaptığı kontrolde yetki alanı dışında tespit ettiği eksiklikleri amirine bildirir.
  BY.13* Çalışma alanını işyeri talimatları doğrultusunda kontrol eder. 
  BY.14 Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda aynada açılacak deliklerin yerlerini işaretler.
  BY.15 Uygun şekilde delikleri deler.
  BY.16 Delinen deliklerin içinde kalan malzemeleri temizler.
  BY.17 Patlatma sonucu veya öncesinden açılmış galeri kesitinde ana kayaçtan ayrılmış düşme riski olan kayaları amiri ile birlikte belirler.
  BY.18 Uygun ekipman kullanarak kontrollü bir şekilde kavlakları düşürür.
  BY.19 Amiri ile birlikte tahkimata uygun olmayan yerleri tespit eder. 
  BY.20 Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda tahkimata uygun olmadığı tespit edilmiş yerleri tahkimat yapmaya uygun hale getirir.
  BY.21 Dökülen kavlakları ve iş emrinde belirtilen pasayı/yığını el aletleri veya makine yardımı ile temizler.

  18UY0379-3/B2 MEKANİZE SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNE DESTEK VERME
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır..
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik tanımlayarak gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 Galeri çalışma zemininde su ve çamur gibi makinenin çalışmasını etkileyebilecek olumsuzlukları kontrol eder.
  BY.15 Makinenin çalışacağı alanda amirinin belirlediği malzemeyi kullanarak zemini sağlamlaştırır.
  BY.16 Kazı yapılırken çıkan pasa veya cevherin galeri açma makinesi nakliye ünitesine aktarıldığını gözle kontrol eder.
  BY.17 Galeri açma makinesi operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek direk diplerinin açılmasına yardımcı olur.

  18UY0379-3/B3 ÇELİK BAĞ İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. 
  BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7  İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10  Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14* Oluşan yüzey bozukluklarını tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.
  BY.15 Galeri tavanını amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda çalışma için güvenli hale getirir.
  BY.16 Uygun ekipman kullanarak yeterli derinlikte direk dibi çukuru açar.
  BY.17 Direkleri direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirir. 
  BY.18 Direkleri uygun malzeme (pabuç, kelepçe, oynar başlık) ile birleştirir.
  BY.19 İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atar.
  BY.20 Bağlanan bağın etrafını amirinden aldığı talimat doğrultusunda kamalar.
  BY.21 Bağları, sıktırma takozu veya gerdirme aparatları ile sabitler. 
  BY.22 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukları amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda doldurur.

  18UY0379-3/B4 AHŞAP BAĞ İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı
  maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10 * Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 * Oluşan bozuklukları tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.
  BY.15 Galeri tavanını amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda çalışma için güvenli hale getirir.
  BY.16 Direk diplerini uygun ekipman kullanarak derinleştirir.
  BY.17 * Direkleri direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirir. 
  BY.18 * Boyunduruğu (tavan direği), direklerin üzerine uygun şekilde yerleştirir.
  BY.19 * İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak amirinden aldığı talimat doğrultusunda fırça atar.
  BY.20 * Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukları amirinden aldığı talimat doğrultusunda doldurur.
  BY.21 * Bağlanan bağın etrafını amirinden aldığı talimat doğrultusunda kamalar.

  18UY0379-3/B5 DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 Kazı yapılmış olan galeri yüzeyine basınçlı su uygulayarak temizler.
  BY.15 Püskürtme beton makinesini kontrol listesine göre kontrolünü yaparak çalışma alanına getirir.
  BY.16 Elektrik bağlantısını yaparak makineyi çalışmaya hazır hale getirir.
  *BY.17 Beton mikserini çalışma alanına getirerek püskürtme işlemini yapar.
  BY.18 Galeri yüzeyine, amirinden aldığı talimat doğrultusunda, belirlenmiş uzunluk ve çapta kaya saplama delikleri açar.
  BY.19 Galeri yüzeyine açılan deliklere çimento veya reçine uygulayarak kaya saplamalarını sabitler.
  BY.20 Galeri yüzeyine delik delerek enjeksiyon çubuklarını yerleştirir.
  BY.21 Açılan deliklere pompa ile çimento veya kimyasal karışımı enjekte eder.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır.

  Detaylar için tıklayın...

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.