• İnşaat Boyacısı

  Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilik olarak görülmektedir.

  Bu bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

 • Teoriden Sorulacaklar

    

  A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

  1. Çalışacağı alandaki tehlike kaynaklarını listeler.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.
  3. Sorun yaratacak aksaklıkları kime bildirmesi gerektiğini açıklar.
  4. Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.
  5. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri listeler.
  6. Çalışma alanında ilgisiz kişilerin neden bulunmaması gerektiğini açıklar.
  7. İlk yardım çantası ve yangın söndürücünün çalışma ortamında neden bulundurulması gerektiğini açıklar.
  8. İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) neden yanında bulundurması gerektiğini açıklar.
  9. Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği yetkilisinin direktiflerine
   uygun olarak yapılması gerektiğini belirtir.
  10. Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirtir.
  11. İşverenin iş ile ilgili verdiği talimatlara uyulması gerektiğini belirtir.
  12. İşin gidişatı konusunda işvereni neden bilgilendirmesi gerektiğini açıklar.
  13. Yapı teknik-ortam uygulama şartlarını açıklar.
  14. Yanında çalışanlara iş dağılımı yapılması gerektiğini açıklar.
  15. Kullanılacak malzemeyi, malzeme miktarını, işe başlama ve iş bitiş sürelerini açıklar.
  16. Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin nasıl uygulanacağını açıklar.
  17. İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklar.
  18. Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını açıklar.
  19. Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırması gerektiğini
   açıklar.
  20. Gerekli önlemleri alarak tehlikeli ve zararlı atıkların ve geri dönüştürülebilen malzemelerin geçici
   depolamasının nasıl yapılacağını açıklar.
  21. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin nasıl depolanması gerektiğini açıklar.
  22. Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurması
   gerektiğini belirtir.
  23. Meslekle ilgili yayınları ve ürün tanıtım toplantılarını takip etmesi gerektiğini belirtir.
  24. Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılması gerektiğini açıklar.
  25. Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri çalıştığı ekiple paylaşması gerektiğini belirtir.

  A2: İnşaat boyacısı

  1. yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla ile ilgili çoktan
   seçmeli test soruları yer alır.
  2. Yüzeyi nasıl kontrol edeceğini açıklar.
  3. Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemleri açıklar.
  4. Yapı temel izolasyon eksiklerini ve genel kontrolleri ile ilgili kime/kimlere bilgi vereceğini açıklar.
  5. Metal yüzeylerde çapak ve kaynak izlerinin temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.
  6. Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile nasıl
   arındırılacağını açıklar.
  7. Yüzeyleri nasıl temizleyeceğini açıklar. (tozdan, kirden, yağdan, küften)
  8. Zeminin durumuna bağlı olarak; yüzey temizleme yöntemlerini listeler.
  9. Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden nasıl ayıracağını açıklar.
  10. İç ve dış yüzeylerde gizli dere, balkon, ıslak hacimlerdeki tesisat kaçaklarının izolasyon eksikliklerinin
   giderilmesi için ne yapılması gerektiğini açıklar.
  11. İşin gerektirdiği basit iskelelerin kurulması/sökülmesi işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklar.
  12. Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemelerin (çimento esaslı yüzey
   düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik, akrilikpoliüreten malzemeler v.s.) nasıl
   hazırlayacağını açıklar.
  13. Ahşap yüzeylerde ahşabın yapısındaki nem oranının nasıl ölçüleceğini açıklar.
  14. Ahşabın nem oranına göre uygulamaya geçip geçmeyeceğini açıklar.
  15. Ahşap yüzeylerde ahşap koruyucu kullanarak ahşabın içten nasıl korunması gerektiğini açıklar.
  16. Ürünlerin teknik bülten, ambalaj ve etiketlerinde yer alan kullanım şartlarını açıklar.
  17. Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) nasıl kullanacağını
   açıklar.
  18. Boya öncesi ve sonrasında gerekli tedbirleri aldıktan sonra prizleri ve elektrik anahtarları için ne yapması
   gerektiğini açıklar.
  19. Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere vb.) nasıl koruyacağını açıklar.
  20. Boya uygulaması öncesi/sonrası kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.
  21. Macunlama işlemine başlamadan önce astarın teknik bültende yer alan kuruma süresini açıklar.
  22. Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre nasıl hazırlandığını açıklar.
  23. Spatula veya mala ile macunu yüzeye nasıl uygulanacağını açıklar.
  24. Macun uygulama sonrası zımparalama işleminin nasıl yapılacağını açıklar.
  25. Zımpara işleminden sonra yapılması gereken ilk işlemi açıklar.
  26. Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana ne yapılması gerektiğini açıklar.
  27. Yüzeylere göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre nasıl kullanıma hazır hale getireceğini
   açıklar.
  28. Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre ekipmanlarla nasıl uygulanacağını açıklar.
  29. Teknik bülteni dikkate alarak astarın kuruma süresini açıklar.
  30. Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına göre seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun olarak nasıl
   uygulayacağını açıklar.
  31. Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat uygulamasının nasıl yapılacağını açıklar.
  32. Teknik kullanım talimatında belirtilen kuruma süresini açıklar.
  33. Birinci katın kurumasından sonra ihtiyaca göre zımparalama yapılıp yapılmaması gerektiğini açıklar.
  34. İkinci veya üçüncü kat boyanın/verniğin gereği halinde nasıl uygulanacağını açıklar.
  35. Zeminlerde (beton) epoksi boyanın nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.
  36. Ahşabın doğal yapısının ve görüntüsünün korunması için hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini
   açıklar.
  37. Yüzeyde yapılması gereken kontrolleri açıklar.
  38. İşverenin talebinin yerine gelip gelmediğini açıklar.
  39. Boyadan sonra yüzeylerde kalan hatalı kısımlara nasıl bir işlem uygulanması gerektiğini açıklar.
  40. Kullanılan boya malzemesine göre yüzey temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.
  41. Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarının nasıl söküleceğini açıklar.
  42. Atıkların nasıl uzaklaştırılacağım açıklar.
  43. Geri dönüştürülmesi gereken atıkların nasıl ayrıştırılacağım ve depolanacağını açıklar
 •  

 • Performansta Sorulacaklar

   

  1. Yüzeyi kontrol eder.
  2. Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.
  3. Metal yüzeylerde varsa çapak, kaynak izlerinin ve pasların mekanik ve/veya kimyasal yollarla
   temizliğini yapar.
  4. Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarının ve ahşaptaki fazla reçinelerin pürmüz veya emprenye ile
   arındırır.
  5. Yüzeylerin tozdan, kirden, yağdan, küften temizler.
  6. Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama, zımparalama, tel fırça,
   basınçlı su, yapı kimyasalları ve kumlama vb. yöntemleri ile yüzey temizliğinin yapar.
  7. Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaların (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden ayırır.
  8. Gerekiyorsa, işin gerektirdiği basit iskelelerin kurulması ve iş bitiminde söker.
  9. Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeleri (çimento esaslı
   yüzey düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik, akrilik-poliüreten, vb.) hazırlar.
  10. Ürün uygulama malzemelerinin ve ekipmanın (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) kullanıma hazır
   hale getirir.
  11. Eşyaların ve boyanmayacak alanların (kapı, pencere, süpürgelik) kağıt maskeleme bandı ile
   bantlanması ve/veya koruyucu örtü ile kaplar.
  12. Macunun teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar.
  13. Spatula veya mala ile macunun yüzeye uygular.
  14. Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan sonra uygun zımpara ile
   zımparalama işlemini yapar.
  15. Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğinin yapar.
  16. Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana rötuş yapar.
  17. Yüzeylere göre seçilmiş astarların teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır hale getirir
  18. Astar işleminin teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi yardımcı
   araçlarla uygular
  19. Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun
   olarak hazırlar.
  20. Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat olarak uygular.
  21. Teknik kullanım talimatında belirtilen süre kadar kurumaya bırakır.
  22. Birinci katın kurumasından sonra yüzeyin durumuna göre gerekirse zımparalama yapar.
  23. Yüzeyin gözle ve elle kontrolünün yapar.
  24. Kullanılan boya malzemesine göre yüzeyin nemli bez, spatula veya tiner yardımı ile temizler.
  25. Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarını söker.
  26. Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar

 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.