• 17UY0300-3/00 Mobilya Döşemecisi (Seviye 3)

  Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Mesleğinin Alt Birimleri:

  17UY0300-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  17UY0300-3/A2: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

  Seçmeli Birimler
  17UY0300-3/B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme
  17UY0300-3/B2: Yay Üzerine Döşeme

  Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  17UY0300-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’ leri açıklar.
  BG.2 Uyarı işaret ve levhalarının, çalışma ortamında uygun yerlerde bulundurulmasını gerekçeleriyle açıklar.
  BG.3 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, uyulması gereken kuralları açıklar.
  BG.4 Çalışma ortamında yangına karşı alınması gereken tedbirleri gerekçeleriyle birlikte açıklar.  
  BG.5 Yeni başlamış düşük yoğunluklu yangına müdahale tekniklerini açıklar. 
  BG.6 İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.
  BG.7 Acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.
  BG.8 Vardiya teslim alma ve teslim etme sırasında üretim süreciyle ilgili aktarması gereken bilgileri (üretim planında yapılan değişiklikleri, üretimde kullanılacak malzemelerin mevcut miktarını,
  BG.9 İş süreçlerinde, malzeme, kalite, fire/hata, ara depo, günlük çıktı miktarları ve ürün stokları ve benzeri formları açıklar.
  BG.10 Üretim işlemlerinden çıkan fire ve ıskarta malzemelerin muhafaza koşulları açıklar.
  BG.11 İmalat sürecinde oluşan atıkları sınıflandırma yöntemini açıklar.
  BG.12 İmalat sürecinde oluşan ve geri dönüşümü olan atıkları açıklar.
  BG.13 İşletme kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanma yöntemlerini açıklar.  
  BG.14 Mesleki gelişim için yürütülmesi gereken faaliyetleri açıklar.
  BG.15 Mesleki gelişimin iş süreçlerinde, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

  17UY0300-3/A2 YÜZ/ASTAR HAZIRLAMA, MİNDER VE YASTIK YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Yüz/astar hazırlamada kullanılan malzeme, makine, aletleri açıklar.  
  BG.2 Minder ve yastık yapmada kullanılan malzeme, makine, aletleri açıklar.  
  BG.3 Yüz/astar hazırlamada kullanılacak şablonların kullanım amacını açıklar.
  BG.4 Minder ve yastık yapmada kullanılacak şablonların kullanım amacını açıklar.
  BG.5 Minder ve yastık yapmada kullanılan sünger çeşitlerini ve kullanım yerlerine göre taşıması gereken özellikleri(yoğunluk/dansite çeşitlerini) açıklar.
  BG.6 Üretimde oluşan hataları açıklar.  
  BG.7 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedürleri ve hata giderme yöntemlerini açıklar.

  17UY0300-3/B1 LEVHA VE KOLAN ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Levha üzerine döşeme işlemlerinde kullanılan malzeme, makine, aletleri açıklar.  
  BG.2 Levha üzerine döşeme işlemlerinde kullanılacak şablonların kullanım amacını açıklar.
  BG.3 Levha üzerine döşemede kullanılan sünger çeşitlerini ve kullanım yerlerine göre taşıması gereken özellikleri (yoğunluk/dansite çeşitlerini)
  BG.4 Kolan üzerine döşeme işlemlerinde kullanılan malzeme, makine, aletleri açıklar. 
  BG.5 Kolan üzerine döşeme işlemlerinde kullanılacak şablonların kullanım amacını açıklar.
  BG.6 Kolan üzerine döşemede kullanılan sünger çeşitlerini ve kullanım yerlerine göre taşıması gereken özellikleri(yoğunluk/dansite çeşitlerini) açıklar.
  BG.7 Üretimde oluşan hataları açıklar. 
  BG.8 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedürleri ve hata giderme yöntemlerini açıklar.

  17UY0300-3/B2 YAY ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Yay üzerine döşeme işlemlerinde kullanılan malzeme, makine, aletleri açıklar.  
  BG.2 Yay üzerine döşeme işlemlerinde kullanılacak şablonların kullanım amacını açıklar.
  BG.3 Yay üzerine döşemede kullanılan sünger çeşitlerini ve kullanım yerlerine göre taşıması gereken özellikleri(yoğunluk/ dansite çeşitlerini)
   BG.4 Üretimde oluşan hataları açıklar.  
  BG.5 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedürleri ve hata giderme yöntemlerini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  17UY0300-3/A2 YÜZ/ASTAR HAZIRLAMA, MİNDER VE YASTIK YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Yüz/astar hazırlamada kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol eder.
  BY.2 Yüz/astar hazırlamada kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda malzemeyi çalışma alanına taşır.
  BY.3 Yüz/astar hazırlamada yapılacak işin gereklerine göre alet ve makinelerin değiştirilmesi gereken aparatlarını değiştirerek çalışmaya hazır hale getirir.
  BY.4 Yüz/astar hazırlamada yapılacak işleme göre, makine, malzeme ve aletleri kullanır.
  BY.5 Yüz/astar hazırlamada kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet ve şablonları kullanarak ölçü toleransları dâhilinde keser.
  BY.6 Yüz/astar hazırlamada kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyerek sabit olmayanları yerlerine yerleştirir.
  *BY.7 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda yüz/astar hazırlama alanını temizleyerek düzenler.
  BY.8 Yüz/astar hazırlamada oluşan atıkları çevre koruma yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırarak tahliyesini yapar.
  *BY.9 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddeleri, yüz/astar hazırlama işlemleri sonrası belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  BY.10 Yüz/astar hazırlama çalışmalar hakkında ilgilileri bilgilendirir.  
  BY.11 Minder ve yastık yapmada kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol eder.
  BY.12 Minder ve yastık yapmada kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda malzemeyi çalışma alanına taşır.
  BY.13 Dolgu malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar. 
  BY.14 Minder ve yastık yapmada yapılacak işin gereklerine göre alet ve makinelerin değiştirilmesi gereken aparatlarını değiştirerek çalışmaya hazır hale getirir.
  BY.15 Minder ve yastık hazırlamada yapılacak işleme göre, makine, malzeme ve aletleri kullanır.  
  BY.16 Minder ve yastık yapmada kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet ve şablonları kullanarak ölçü toleransları dâhilinde keser.
  BY.17 Yüzey kaplama malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar.  
  BY.18 Duvarlı minderlerde minderin yan kenarlarına duvar kauçuğunu uygun yapıştırıcı kullanarak yapıştırır.
  BY.19 Eşit kalınlıkta olmak üzere dolgu yüzeyini elyaf/ sünger ile kaplar.  
  BY.20 Dikilmiş yüz/astar kumaşının kılıfına, minder dolgusunu yerleştirir.  
  BY.21 Bir kenarına fermuar veya bant dikilerek hazırlanmış olan kılıfın içerisine minder veya yastığı yerleştirir.
  BY.22 Minder ve yastık yapımında kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyerek sabit olmayanları yerlerine yerleştirir.
  *BY.23 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda minder ve yastık yapım alanını temizleyerek düzenler.
  BY.24 Minder ve yastık yapımında oluşan atıkları çevre koruma yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırarak tahliyesini yapar.
  *BY.25 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddeleri, minder ve yastık  
  BY.26 Minder ve yastık yapım çalışmaları hakkında ilgilileri bilgilendirir.  
  BY.27 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.  
  BY.28 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular.  
  BY.29 Kullanılan makine ve aletlerin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.  
  BY.30 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.  
  BY.31 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygular.  
  BY.32 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.  
  BY.33 Kaliteye olumsuz etki eden hataları saptar.  
  BY.34 Hata ve arıza giderme ile ilgili yapılan işlerin bildirim formunu doldurur. 
  BY.35 Hata ve arızaları giderir.  
  BY.36 Çevre koruma gerekliliklerine uygun olarak çalışır.
  BY.37 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.38 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  BY.39 Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.  
  *BY.40 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır.
  *BY.41 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder. 
  *BY.42 İş sürecinde işyeri güvenli çalışma talimatlarına göre çalışır.  
  *BY.43 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.
  *BY.44 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar.  
  *BY.45 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli bir şekilde tutar.
  *BY.46 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder.  

  17UY0300-3/B1 LEVHA VE KOLAN ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Levha üzerine döşeme kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda malzemeyi çalışma alanına taşır.
  BY.2 Kolan üzerine döşeme kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda malzemeyi çalışma alanına taşır.
  BY.3 Yüzey kaplama malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar.  
  BY.4 Dolgu malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar.  
  BY.5 Levha üzerine döşeme faaliyetlerinde kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet ve şablonları kullanarak ölçü toleransları dâhilinde keser.
  BY.6 Kolan üzerine döşeme faaliyetlerinde kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet ve şablonları kullanarak ölçü toleransları dâhilinde keser.
  BY.7 Yapılacak işleme göre, makine, malzeme ve aletleri kullanır.  
  BY.8 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol eder.
  BY.9 Yapılacak işin gereklerine göre alet ve makinelerin değiştirilmesi gereken aparatlarını değiştirerek çalışmaya hazır hale getirir.
  BY.10 Yapıştırıcı uygulayarak dolgu malzemesini levha yüzeyine yapıştırır.  
  BY.11 Yüz astar kumaşını levhanın bir kenarından sabitler.  
  BY.12 Yüz astar kumaşını arkadan öne ve yanlara doğru ön kısma ve sonra da sırayla yanlara sabitler.
  BY.13 Köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler.  
  BY.14 Eşit kalınlıkta olmak üzere döşeme yüzeyini elyaf / sünger ile kaplar.  
  BY.15 Yüz kaplama malzemesini önce bir kenardan sonra gerdirerek karşı kenardan, daha sonra yan kenarın birinden ve son olarak gerdirerek diğer yan kenardan sabitler.
  BY.16 Yüz kaplama malzemesinin köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler. 
  BY.17 Döşeme yüzeyinin arka tarafını, kenarları içeriye doğru katlayarak pot yapmayacak şekilde alt astar kumaşı ile kaplar.
  BY.18 Ucu katlanmak üzere, kolanı üst kısmından yan kayıtla arasındaki mesafe yaklaşık 5 cm olacak şekilde çerçeve arka kayıtına sabitler.
  BY.19 Döşeme sertliğine uygun olarak kolanı
  gerdirerek çerçevenin ön kayıtına sabitler.  
  BY.20 Katlama payı vererek kolan ucunu keser.  
  BY.21 Kestiği kolonun uç kısmını katlayarak sabitler.  
  BY.22 Çerçeve genişliğince aralarında yaklaşık 5 cm mesafe olacak şekilde diğer kolanları da sabitler.
  BY.23 Ucu katlanmak üzere kolanı üst kısmından ön kayıtla arasındaki mesafe yaklaşık 5 cm olacak şekilde çerçeve yan kayıtına sabitler.
  BY.24 Döşeme sertliğine uygun olarak kolanı diğer kolanların bir altından bir üstünden geçirerek gerdirerek çerçevenin diğer yan kayıtına sabitler.
  BY.25 Katlama payı vererek kolan ucunu keser.  
  BY.26 Kestiği kolonun uç kısmını katlayarak sabitler.  
  BY.27 Çerçeve derinliğince aralarında yaklaşık 5 cm mesafe olacak şekilde diğer kolanları da sabitler.
  BY.28 Kolanların üzerine uçlarını dışarı doğru katlayarak önce arka tarafa sonra ön tarafa ve son olarak ta iki yan kenara alt astar kumaşını sabitler.
  BY.29 Dolgu gerecini alt astar kumaşı üzerine yeterli miktarda yapıştırıcı uygulayarak sabitler.  
  BY.30 Eşit kalınlıkta olmak üzere dolgu yüzeyini elyaf/sünger ile kaplar.  
  BY.31 Yüz kaplama malzemesini önce bir kenardan, sonra gerdirerek karşı kenardan, daha sonra yan kenarın birinden ve son olarak, gerdirerek diğer yan kenardan sabitler.
  BY.32 Yüz kaplama malzemesinin köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler. 
  BY.33 Çerçeve altını, kenarlarını içeriye doğru katlayarak pot yapmayacak şekilde alt astar kumaşı ile kaplar.
  BY.34 Kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyerek sabit olmayanları yerlerine yerleştirir.
  BY.35 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda çalışma alanını temizleyerek düzenler.  
  BY.36 Atıkları çevre koruma yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırarak tahliyesini yapar.  
  BY.37 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddeleri kullanımı sonrası belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  BY.38 Yapılan çalışmalar hakkında, ilgilileri bilgilendirir  
  BY.39 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 
  BY.40 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular.  
  BY.41 Kullanılan makine ve aletlerin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.  
  BY.42 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.  
  BY.43 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygular.  
  BY.44 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. 
  BY.45 Kaliteyi olumsuz etkileyen hataları saptar.  
  BY.46 Hata ve arıza giderme ile ilgili yapılan işlerin bildirim formunu doldurur.  
  BY.47 Hata ve arızaları giderir.  
  BY.48 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.49 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar. 
  BY.50 Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.  
  BY.51 Çevre koruma gerekliliklerine uygun olarak çalışır.
  *BY.52 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır.
  *BY.53 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder. 
  *BY.54 İş sürecinde işyeri güvenli çalışma talimatlarına göre çalışır.
  *BY.55 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.
  *BY.56 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar.  
  *BY.57 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli bir şekilde tutar.
  *BY.58 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  17UY0300-3/B2 YAY ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Yay üzerine döşeme kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda malzemeyi çalışma alanına taşır.
  BY.2 Yüzey kaplama malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar.  
  BY.3 Dolgu malzemelerini kesim şablonlarına uygun olarak hazırlar.  
  BY.4 Yay üzerine döşeme faaliyetlerinde kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet ve şablonları kullanarak ölçü toleransları dâhilinde keser.
  BY.5 Yapılacak işleme göre, makine, malzeme ve aletleri kullanır.  
  BY.6 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol eder.
  BY.7 Yapılacak işin gereklerine göre alet ve makinelerin değiştirilmesi gereken aparatlarını değiştirerek çalışmaya hazır hale getirir.
  BY.8 Zikzak yayı döşeme çerçevesi üzerine uçlarından gerdirmek suretiyle tam yatık olmayacak şekilde özel bağlantı elemanları ile sabitler.
  BY.9 Zikzak yayları kök ipi veya ince helisel yaylarla döşeme çerçevesine ve birbirine bağlar.  
  BY.10 Döşeme çerçevesi üst kenarlarına kolan fitili çakar.  
  BY.11 Zikzak yayların üzerine astar kumaşı uçlarını dışarı doğru katlayarak önce arka tarafa, sonra ön tarafa ve son olarak ta iki yan kenara sabitler.
  BY.12 Dolgu gerecini alt astar üzerine sabitler.  
  BY.13 Astar bezini arkadan öne ve yanlara doğru ön kısma ve sonra da sırayla yanlara sabitler.  
  BY.14 Köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler.  
  BY.15 Eşit kalınlıkta olmak üzere döşeme yüzeyini elyaf ile kaplar.  
  BY.16 Yüz kaplama malzemesini önce bir kenardan sonra gerdirerek karşı kenardan, daha sonra yan kenarın birinden ve son olarak gerdirerek diğer yan kenardan sabitler.
  BY.17 Yüz kaplama malzemesinin köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler. 
  BY.18 Çerçeve altını, kenarlarını içeriye doğru katlayarak pot yapmayacak şekilde alt astar kumaşı ile kaplar.
  BY.19 Döşeme çerçevesi üst kenarlarına kolan fitil çakar.  
  BY.20 Yayların üzerine kanaviçeyi uçlarını dışarı doğru katlayarak önce arka tarafa, sonra ön tarafa ve son olarak ta iki yan kenara sabitler.
  BY.21 Yayların üst helezonlarına ayrı ayrı eğri iğne kullanarak alt astar kumaşını düğümlü olarak diker.
  BY.22 Dolgu gerecini alt astar kumaşın üzerine yerleştirir.  
  BY.23 Alt astar kumaşını arkadan öne ve yanlara doğru ön kısma ve sonra da sırayla yanlara sabitler.
  BY.24 Köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler.  
  BY.25 Eşit kalınlıkta olmak üzere döşeme yüzeyini elyaf ile kaplar.  
  BY.26 Yüz kaplama malzemesini önce bir kenardan sonra gerdirerek karşı kenardan, daha sonra yan kenarın birinden ve son olarak da gerdirerek diğer yan kenardan sabitler.
  BY.27 Yüz kaplama malzemesinin köşe kısımlarını içeriye doğru katlayarak sabitler.  
  BY.28 Çerçeve altını, kenarlarını içeriye doğru katlayarak pot yapmayacak şekilde alt astar kumaşı ile kaplar.
  BY.29 Yay üzerine döşemede kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyerek sabit olmayanları yerlerine yerleştirir.
  BY.30 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda çalışma alanını temizleyerek düzenler.   
  BY.31 Atıkları çevre koruma yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırır ve tahliyesini yapar.  
  *BY.32 İş sağlığı ve güvenliğine zarar verebilecek maddeleri kullanımı sonrası belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  BY.33 Yapılan çalışmalar hakkında ilgilileri bilgilendirir  
  BY.34 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 
  BY.35 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular.  
  BY.36 Yay üzerine döşeme kullanılan makine ve aletlerin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.  
  BY.37 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.  
  BY.38 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygular. 
  BY.39 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.  
  BY.40 Kaliteyi olumsuz etkileyen hataları saptar.  
  BY.41 Hata ve arıza giderme ile ilgili yapılan işlerin bildirim formunu doldurur.  
  BY.42 Hata ve arızaları giderir.  
  BY.43 Çevre koruma gerekliliklerine uygun olarak çalışır.
  BY.44 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.45 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  BY.46 Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.  
  *BY.47 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçer ve kullanır.
  *BY.48 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder. A.1.2 3.2 P1
  *BY.49 İş sürecinde işyeri güvenli çalışma talimatlarına göre çalışır.  
  *BY.50 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.
  *BY.51 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar.  
  *BY.52 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli bir şekilde tutar.
  *BY.53 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol
  eder.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  *BY.7 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda yüz/astar hazırlama alanını temizleyerek düzenler.
  *BY.9 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddeleri, yüz/astar hazırlama işlemleri sonrası belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  *BY.23 İş sağlığı ve güvenliği şartları doğrultusunda minder ve yastık yapım alanını temizleyerek düzenler.
  *BY.25 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddeleri, minder ve yastık  
  *BY.38 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.40 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır.
  *BY.41 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder. 
  *BY.42 İş sürecinde işyeri güvenli çalışma talimatlarına göre çalışır.  
  *BY.43 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.
  *BY.44 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar.  
  *BY.45 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli bir şekilde tutar.
  *BY.46 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder.  

  * Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.