• Kamyon Şoförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

  Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  17UY0326-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.6 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.7 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.8 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.9 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.10 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.11 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.12 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.13 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.14 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.15 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

  17UY0326-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE EŞYA TAŞIMA
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ekipmanları sıralar.
  BG.2 Günlük sefer planlaması ve iş bölümü yaparken dikkate aldığı unsurları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.4 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.5 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.6 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.7 Hava basıncı, yağ basıncı ve hararet göstergelerinin olması gereken değerlerini açıklar.
  BG.8 Yol güzergahını ve molaları belirlerken dikkat edilecek hususları açıklar.
  BG.9 Yükleyici firma veya kişilerle, eşyanın taşıtılması konusunda ticari sözleşme yapılması ile ilgili prosedürü açıklar.
  BG.10 Yükleme yaparken izlenmesi gereken aşamaları açıklar.
  BG.11 Eşyaya göre kamyonun mevzuatta belirtilen istiap haddini, dingil kapasitesini ve gabari ölçülerini belirtir.
  BG.12 Taşıma ile ilgili düzenlenmesi gereken mevzuatın öngördüğü evrakları sıralar.
  BG.13 Kol veya konvoy halinde seyirlerde, uygulanacak trafik kurallarını belirtir.
  BG.14 Özel yük taşıması gerekli durumlarda izlenecek prosedürü açıklar.
  BG.15 Eşyanın indirilmesi ile ilgili aşamaları sıralar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0326-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE EŞYA TAŞIMA
  BY.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, SRC 4 belgesi ve benzeri) kontrol eder.
  BY.2 Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.
  BY.3 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.4* Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.5 Araç lastiklerini diş derinliğinin uygun olup olmadığını kontrol eder.
  BY.6* Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.7 * Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.8* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.9 Motor yağ seviyesini kontrol eder.
  BY.10 * Kasa kapaklarının emniyet piminin kapalı olup olmadığını kontrol eder.
  BY.11 Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.12 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.
  BY.13 Sürücü koltuğunun oturuma uygunluğunu kontrol ederek ayarlarını yapar.
  BY.14 Aynaları kontrol ederek ayarlarını yapar.
  BY.15* Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.16 Cam suyunu ve sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.17* Hava basıncı, yağ basıncı ve hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerde
  olduğunu kontrol eder.
  BY.18* Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.19 Korna kontrolü yapar.
  BY.20* Motoru çalıştırarak gösterge değerlerinin (yağlama, soğutma, şarj durumu, vb.) uygunluk kontrolünü yapar.
  BY.21 Hareket esnasında göstergedeki ibreyi takip eder.
  BY.22 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.23 Yakıt göstergesine bakarak yakıt miktarını yeterli olup olmadığını kontrol eder.
  BY.24 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.25 Gideceği güzergahı, verilen adrese göre, gerekirse karayolları haritasından ve/veya navigasyon cihazından yararlanarak belirler.
  BY.26 Günlük hava ve yol koşullarına, eşyanın özelliklerine göre zaman ve mola planlaması yapar.
  BY.27 Aracı eşyanın bulunduğu yere uygun şekilde yanaştırır.
  BY.28 Eşyanın tipi ve çeşidine göre uygun taşıma aparatı kapaklarını açar.
  BY.29 Eşyanın yükleme planına uygun olarak dengeli bir şekilde taşıma aparatı içine yerleştirilmesini sağlar.
  BY.30 Eşyanın kamyonun istiap haddini, dingil kapasitesini ve gabari ölçülerini aşmamasını sağlar.
  BY.31 Yükleme süreci bittiğinde taşıma aparatı kapaklarını kapatarak, kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol eder.
  BY.32 Taşıma esnasında branda ile üstünü örterek spanzet (gerdirici) ile sabitler.
  BY.33 Taşıma ile ilgili (sevk irsaliyesi vb) evrakları alarak, düzenlenmesi gereken evrakları düzenler.
  BY.34 Aracı, güzergah boyunca yol ve trafik kurallarına uygun olarak sevk ve idare eder.
  BY.35 Eşyayı verilen adrese, belirlediği güzergahı takip ederek taşır.
  BY.36 Aracı, eşyanın indirileceği yere yanaştırır.
  BY.36 Aracı, eşyanın indirileceği yere yanaştırır.
  BY.37 Eşyayı sabitleyen spanzeti (gerdirici) çözer, brandayı açar.
  BY.38 Uygun taşıma aparatı kapaklarını açar.
  BY.39 Eşyanın taşıma aparatından boşaltılmasına nezaret eder.
  BY.40 Taşıma aparatı içinde eşya kalıp kalmadığına bakar.
  BY.41 Taşıma aparatı kapaklarını kapatarak emniyet pimlerini kontrol eder
  BY.42 Gerekli evrakları (fatura, irsaliye, vb) ilgililere teslim eder.
  BY.43 Müşteriye eşyayı zamanında, hasarsız ve tam olarak teslim ettiğine dair bildirimde bulunur.
  BY.44 Aracı uygun bir yere götürüp park eder.
  BY.45 Nakliye bedeline ait faturayı keser.
  BY.46 Müşteri ile yapılan sözleşme gereğince nakliye bedelini tahsil eder.
  BY.47 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.48 Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.