• Taksi Şoförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.   

   

  Taksi Şoförü Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür talimatları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

  17UY0330-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI
  BG.1 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.2 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.3 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.4 Araçta unutulan, müşteriye ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.5 İklim şartlarına göre kullanılması gereken lastiğe ilişkin mevzuat hükümlerini açıklar.
  BG.6 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.7 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.8 Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.
  BG.9 Taksimetrenin araç içerisinde bulundurulabileceği yerleri açıklar.
  BG.11 Hava ve yol durumuna göre güvenli yolculuk hususlarını açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0330-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI
  BY.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, belediye çalışma belgesi
  vb.) kontrol eder.
  BY.2 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar
  olup olmadığını kontrol eder.
  BY.3 Aracın dış temizliğini sağlar.
  BY.4* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.5 Motor yağ seviyesini kontrol eder.
  BY.6 Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.
  BY.7 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.
  BY.8 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.9 Lastik hava basıncını kontrol eder.
  BY.10 Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
  BY.11 Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.12 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolünü yapar.
  BY.13 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.14 Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.
  BY.15 Taksimetre, varsa telsiz ve navigasyon ile diğer araç içi ekipmanların kontrolünü yapar.
  BY.16 Fren ve el freni kontrolünü yapar.
  BY.17 Koltuk ve aynanın sürüş için uygunluğunun kontrolünü yapar.
  BY.18 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.19 Trafik kurallarına uygun olarak yolcuyu bulunduğu en uygun noktadan veya duraktan alır.
  BY.20 Yolcunun bagajını yerleştirmesine yardım eder.
  BY.21 Taksimetreyi yolcunun araca bindiği andan itibaren açar.
  BY.22 Adres bilgisini alıp yolcu ile istişare ederek güzergahı belirler.
  BY.23 Yolun durumu, mesafe ve zaman hakkında yolcuyu bilgilendirir.
  BY.24 Trafik kurallarına uygun olarak ve hava şartlarına göre aracı güvenli şekilde kullanır.
  BY.25 Yolcunun talebine göre aracın konfor özelliklerini kullanır.
  BY.26 İstenen adrese ulaştığında, en uygun yerde trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde aracı durdurur.
  BY.27 Taksimetrede yazılan ücreti alır.
  BY.28 Para üstünü yolcuya iletir.
  BY.29 Yolcuya perakende satış fişini keser.
  BY.30 Yolcuyu indirir.
  BY.31 Yolcuya bagajını teslim eder.
  *BY.32 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  *BY.33 Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.