• Yeraltı Hazırlık İşçisi (18UY0379-4)

  Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;
  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Yeraltı Hazırlık İşçisi Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  18UY0379-4 /A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE

  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını sıralar.
  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.
  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.
  BG.4 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır.
  BG.5 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar.
  BG.6 Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar.
  BG.7 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar.
  BG.8 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak alınması gereken önlemleri sıralar.
  BG.9 Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar.
  BG.10 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.
  BG.11 İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar.
  BG.12 İşlemlerin çevreye olan olası olumsuz etkilerini açıklar.
  BG.13 İşlemlerin çevreye olan olumsuz etkilerini karşı alınacak tedbirleri açıklar.
  BG.14 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek
  fonksiyonlarının güvenli ve sağlıklı çalışma tedbirlerini açıklar.
  BG.15 Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 Verimli çalışma kavramını ayırt eder.
  BG.17 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.18 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.19 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.

  18UY0379-4/A2 GALERİ TESİSAT İŞLERİNİ YAPTIRMA
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Galeri tesisat işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Nakliyat hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar.
  BG.4 Boru hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar.
  BG.5 Havalandırma hatlarının bağlanması işlemlerini açıklar.

  18UY0379-4/B1 KLASİK SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNİ YÜRÜTME
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Klasik sistemde galeri açma işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Çalışma alanı kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Delik delinmesi işlemlerini açıklar.
  BG.5 Kavlak kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-4/B2 MEKANİZE SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNE DESTEK VERME
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Mekanize sistemde galeri açma işlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Mekanize kazı makinesinin çalışabilmesi için gerekli uygun çalışma şartlarını açıklar.
  BG.4 Mekanize kazı süreçlerinde destek sağlama süreçlerinin kapsamını tanımlar.

  18UY0379-4/ B3 ÇELİK BAĞ İLE TAHKİMAT YAPTIRMA
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Çelik bağ ile tahkimat yapma işlemlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Çelik bağ bağlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Çelik bağın sağlamlaştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-4/B4 AHŞAP BAĞ İLE TAHKİMAT YAPTIRMA
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Ahşap bağ ile tahkimat yapma işlemlerinde kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Ahşap bağ bağlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Ahşap bağın sağlamlaştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  18UY0379-4/B5 DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHKİMAT YAPTIRMA
  BG.1 Vardiya teslimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanı tanımlar.
  BG.3 Beton püskürtme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Kaya saplaması işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.5 Enjeksiyon ile tahkimat işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  18UY0379-4 A/2 GALERİ TESİSAT İŞLERİNİ YAPTIRMA

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.

  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  11 * Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.

  BY.13 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini yapar.

  BY.14 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.

  BY.15 İş emrinde belirtilen ray türünün tabana döşenmesini sağlar.

  BY.16 İşletme talimatına göre kurulacak hat için (zincirli konveyör hattı veya bant konveyör hattı) zeminin hazırlanması amacıyla alınacak tedbiri belirler..

  BY.17 İşletme talimatına göre kurulacak hat için (zincirli konveyör hattı veya bant konveyör hattı) zeminin hazırlanmasını sağlar.

  BY.18 Su hattının sızma oluşmayacak şekilde bağlanmasını sağlar.

  BY.19 Basınçlı hava borusunun, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, bağlantı cıvatalarının uçları galeri çıkış istikametini gösterecek şekilde bağlanmasını sağlar.

  BY.20 Temiz hava sağlamak için mevcut vantüp çapına uygun olacak şekilde vantüpün ilave edilmesini sağlar.

  BY.21 Kirli havayı çalışma alanından uzaklaştırmak için emici vantüp (spiral, sac) bağlanmasını sağlar.

  18UY0379-4/B1 KLASİK SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNİ YÜRÜTME

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.

  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.11 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 İşyeri talimatları doğrultusunda makine ve donanımlarını kontrol ederek varsa yetki alanına giren eksiklikleri tamamlar.

  BY.13 İşyeri talimatları doğrultusunda yaptığı kontrolde yetki alanı dışında tespit ettiği eksiklikleri amirine bildirir.

  BY.14 Çalışma alanını işyeri talimatları doğrultusunda kontrol eder.

  BY.15 Aynanın yapısal durumuna göre (sertlik, yumuşaklık, çatlak durumu ve benzeri) aynada açılacak delik sayısını belirleyerek delinecek yerlerin işaretlenmesini sağlar.

  BY.16 Uygun şekilde deliklerin delinmesini sağlar.

  BY.17 Delinen deliklerin içinde kalan malzemelerin temizlenmiş olduğunu kontrol eder.

  BY.18 Patlatma sonucu veya öncesinden açılmış galeri kesitinde ana kayaçtan ayrılmış düşme riski olan kayaları belirler.

  BY.19 Kavlak düşürülmesinde kullanılacak uygun ekipmanı belirler.

  BY.20 Uygun ekipman kullanarak kontrollü bir şekilde kavlakların düşürülmesini sağlar.

  18UY0379-4/B2 MEKANİZE SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNE DESTEK VERME

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.

  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.

  BY.13 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.

  BY.14 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.

  BY.15 Galeri çalışma zemininde su ve çamur gibi makinenin çalışmasını etkileyebilecek olumsuzlukları kontrol eder.

  BY.16 Makinenin çalışacağı alanda zemine uygun malzeme kullanarak zeminin sağlamlaştırılmasını sağlar.

  BY.17* Topograf tarafından belirlenen kesit alanında kazı yapılırken galeri açma makinesi operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek kesit açılmasına yardımcı olur.

  BY.18 Kazı yapılırken çıkan pasa veya cevherin galeri açma makinesi nakliye ünitesine aktarıldığını gözle kontrol eder.

  BY.19 * Galeri açma makinesi operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek direk diplerinin açılmasına yardımcı olur.

  18UY0379-4/ B3 ÇELİK BAĞ İLE TAHKİMAT YAPTIRMA

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.

  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.11 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.

  BY.13 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.

  BY.14 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.

  BY.15 Oluşan yüzey bozukluklarını tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.

  BY.16 Galeri tavanının güvenli hale getirilmesi için gerekli malzemeyi belirler.

  BY.17 Galeri tavanının uygun malzeme kullanılarak çalışma için güvenli hale getirilmesini sağlar.

  BY.18 Direk dibi çukuru açılması için uygun ekipmanı belirler.

  BY.19 Uygun ekipman kullanılarak yeterli derinlikte direk dibi çukuru açılmasını sağlar.

  BY.20 Direklerin direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar.

  BY.21 Direklerin uygun malzeme (pabuç, kelepçe, oynar başlık) ile birleştirilmesini sağlar.

  BY.22 İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atılmasını sağlar.

  BY.23 Kamalanmada kullanılacak malzemeyi (hasır tel, sac kama, ağaç kama) belirler.

  BY.24 Bağlanan bağın etrafının uygun malzeme ile kamalanmasını sağlar.

  BY.25 Bağların, sıktırma takozu veya gerdirme aparatları ile sabitlenmesini sağlar.

  BY.26 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşluklarda kullanılacak malzemeyi (köpük, domuz damı, ahşap ve benzeri) belirler.

  BY.27 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukların uygun malzeme ile doldurulmasını sağlar.

  18UY0379-4/B4 AHŞAP BAĞ İLE TAHKİMAT YAPTIRMA

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.

  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.11 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.

  BY.13 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.

  BY.14 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.

  BY.15 Oluşan bozuklukları tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.

  BY.16 Galeri tavanının güvenli hale getirilmesi için kullanılacak malzemeyi belirler.

  BY.17 Galeri tavanını uygun malzeme kullanarak çalışma için güvenli hale getirir.

  BY.18 Direk diplerinin derinleştirilmesinde kullanılacak ekipmanı belirler.

  BY.19 Direk diplerinin uygun ekipman kullanılarak derinleştirilmesini sağlar.

  BY.20 Direklerin direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar.

  BY.21 Yan direkler ve boyunduruğa çinti açar.

  BY.22 Yan direkler ve boyunduruğu açılan çintiğin direklerin üzerine yerleştirilmesini sağlar.

  BY.23 İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atılmasını sağlar.

  BY.24 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukların doldurulmasında kullanılacak malzemeyi (köpük, domuz damı, ahşap ve benzeri) belirler.

  BY.25 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukların uygun malzeme (köpük, domuz damı, ahşap ve benzeri) ile doldurulmasını sağlar.

  BY.26 Kamalanmada kullanılacak malzemeyi (hasır tel, sac kama, ağaç kama ve benzeri) belirler.

  BY.27 Bağlanan bağın etrafını uygun malzeme ile kamalanmasını sağlar.

  18UY0379-4/B5 DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHKİMAT YAPTIRMA

  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır. BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.

  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.

  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.9 Yapılacak işlere yönelik ekibi oluşturarak görev dağılımını yapar.

  BY.10 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.11 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.12 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.

  BY.13 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.

  BY.14 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.

  BY.15 Kazı yapılmış olan galeri yüzeyine basınçlı su uygulayarak temizlenmesini sağlar.

  BY.16 Püskürtme beton makinesinin kontrol listesine göre kontrolünü yaparak çalışma alanına getirilmesini sağlar.

  BY.17 Elektrik bağlantısının yapılarak makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesini sağlar.

  BY.18 Beton mikserinin çalışma alanına getirilmesini sağlayarak püskürtme işlemini yaptırır.

  BY.19 Galeri yüzeyine, kaya saplama deliklerinin açılması için uygun delici makineleri belirler.

  BY.20 Galeri yüzeyine, uygun delici makinelerle, belirlenmiş uzunluk ve çapta kaya saplama deliklerinin açılmasını sağlar.

  BY.21 Galeri yüzeyine açılan deliklere çimento veya reçine uygulanarak kaya saplamalarının sabitlenmesini sağlar.

  BY.22 Galeri yüzeyinde oluşan çatlaklar, süreksizlik ve boşlukları doldurmak için galeri yüzeyine delik delinerek enjeksiyon çubuklarının yerleştirilmesini sağlar.

  BY.23 Açılan deliklere pompa ile çimento veya kimyasal karışımı enjekte ettirir.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır.

  Detaylar için tıklayın...

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.