• Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4)

  Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) Mesleğinin Alt Birimleri:

  17UY0301-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  17UY0301-4/B1: Masif Mobilya İmalatı
  17UY0301-4/B2: Kaplamalı Mobilya İmalatı
  17UY0301-4/B3: Panel Mobilya İmalatı
  17UY0301-4/B4: Ambalajlama
  17UY0301-4/B5: Mobilya Onarımı

  17UY0301-4 Rev 01 Ahşap Mobilya İmalatçısı Ulusal Yeterliliği

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  17UY0301-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri ayırt eder.
  BG.2 Uyarı işaret ve levhalarının, çalışma ortamında uygun yerlerde bulundurulmasını gerekçeleriyle açıklar.
  BG.3 Çalışma ortamındaki toz, gaz gibi uçucu maddeler ile ilgili riskleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.
  BG.4 Çalışma ortamındaki işlenmiş mobilya elemanlarının düşmesi, devrilmesiyle ile ilgili riskleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.
  BG.5 Çalışma ortamında yangına karşı alınması gereken tedbirleri gerekçeleriyle birlikte açıklar.
  BG.6 Yeni başlamış düşük yoğunluklu yangına müdahale tekniklerini açıklar.
  BG.7 Acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.
  BG.8 İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.
  BG.9 Çalışma ortamında üretimi etkileyecek çevresel riskleri açıklar. 
  BG.10 İmalat işlemlerinden çıkan fire ve ıskarta malzemelerin muhafaza koşulları açıklar.
  BG.11 İmalat sürecinde oluşan atıkları sınıflandırma yöntemini açıklar.
  BG.12 İmalat sürecinde oluşan ve geri dönüşümü olan atıkları açıklar.
   BG.13 İşletme kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanma yöntemlerini açıklar.
  BG.14 Vardiya teslim alma ve teslim etme sırasında üretim süreciyle ilgili aktarması gereken bilgileri (üretim planında yapılan değişiklikleri, üretimde kullanılacak malzemelerin mevcut miktarını, vardiya sürecinde yapılan üretim miktarını, makine ve/veya sistemde oluşan arızalardan kaynaklı gecikme durumlarını ve benzeri) açıklar.
  BG.15 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanı düzenleme yöntemini açıklar.
  BG.16 İmalat sürecinde yapılan işlerin özellik ve aşamalarına göre tutulması gereken kayıt ve formları açıklar.
  BG.17 İmalat sürecinde tutulan kayıt ve formların içeriklerini açıklar.  
  BG.18 Mesleki gelişim için yürütülmesi gereken faaliyetleri açıklar.
  BG.19 Mesleki gelişimin iş süreçlerinde, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.


  17UY0301-4/B1 MASİF MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Masif mobilya imalatında kullanılabilecek malzemeleri açıklar.
  BG.2 Masif mobilya imalatında kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Masif mobilya imalatında kesim işlemlerini açıklar.
  BG.4 Masif mobilya imalatında bağlantı yeri hazırlama işlemlerini açıklar.
  BG.5 Masif mobilya imalatında kontrol montajı sürecini açıklar.
  BG.6 Masif mobilyada kullanılabilecek aksesuarları ve bunların uygulama sürecini açıklar.
  BG.7 Masif mobilya imalatı sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.8 Masif mobilya imalatında kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar.

   

  17UY0301-4/B2 KAPLAMALI MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Kaplamalı mobilya imalatında kullanılabilecek malzemeleri açıklar.

  BG.2 Kaplamalı mobilya imalatında kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Kaplamalı mobilya imalatında kesim işlemlerini açıklar.
  BG.4 Kaplamalı mobilya imalatında kaplama işlemlerini açıklar.
  BG.5 Kaplamalı mobilya imalatında bağlantı yeri hazırlama işlemlerini açıklar.
  BG.6 Kaplamalı mobilya imalatında kontrol montajı sürecini açıklar.
  BG.7 Kaplamalı mobilyada kullanılabilecek aksesuarları ve bunların uygulama sürecini açıklar.
  BG.8 Kaplamalı mobilya imalatı sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.9 Kaplamalı mobilya imalatında kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar.

  17UY0301-4/B3 PANEL MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Panel mobilya imalatında kullanılabilecek malzemeleri açıklar.
  BG.2 Panel mobilya imalatında kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Panel mobilya imalatında kesim işlemlerini açıklar. 
  BG.4 Panel mobilyada kullanılabilBG.5 Panel mobilya imalatında kontrol montajı sürecini açıklar.
  BG.6 Panel mobilyada kullanılabilecek aksesuarları ve bunların uygulama sürecini açıklar.
  BG.7 Panel mobilya imalatı sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.8 Panel mobilya imalatında kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar

  17UY0301-4/B4 MOBİLYA AMBALAJLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Mobilya ambalajlamada kullanılabilecek malzemeleri açıklar.
  BG.2 Mobilya ambalajlamada kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Montajı tamamlanmış veya demonte mobilya ambalajlama süreçlerini açıklar.
  BG.4 Mobilya ambalajlamada sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.5 Mobilya ambalajlamada kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar.

  17UY0301-4/B5 MOBİLYA ONARIM YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Mobilya onarımında kullanılabilecek malzemeleri açıklar.
  BG.2 Mobilya onarımında kullanılabilecek makine ve aletleri açıklar.
  BG.3 Mobilya onarımı süreçlerini açıklar. 
  BG.4 Mobilya ambalajlamada sonrasında çalışma ortamında yapılabilecek temizlik süreçlerini açıklar.
  BG.5 Mobilya ambalajlamada kullanılan alet ve makinelerin temizliği sürecini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  17UY0301-4/A2 AHŞAP MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Elle (manuel) veya bilgisayar teknolojilerini de kullanarak ahşap mobilyanın 1/10 ölçekli net resim, kesit ve detay planlarının talimatlar doğrultusunda çizimini yapar.
  *BY.2 1/1 ölçekli kesit ve nokta detaylarını talimatlar doğrultusunda çizimini yapar  
  *BY.3 Eğmeçli kesim gerektiren malzeme ve ürün elemanları için 1/1 ölçekli şablon çizimlerini yapar.
  BY.4 Elle (manuel) veya bilgisayar teknolojilerini de kullanarak, malzeme listeleri ve malzeme kesim listelerinin hazırlar.
  BY.5 Projeye göre kalıp parçalarını hazırlar.  
  BY.6 Parçaları projesine göre monte eder.  
  BY.7 Kalıbın etkinliğine yönelik ilgili makinede ön deneme işlemi yaparak varsa aksaklıklarını giderir.
  BY.8 Projedeki şablon çizimlerini inceleyerek şablon yapımına uygun malzeme seçer.  
  BY.9 Ürün projesindeki 1/1 ölçekli şablon çizimini şablon malzemesi üzerine hassas bir şekilde aktarır.
  BY.10 Uygun makineleri kullanarak şablon hattının dışından kaba kesim yapar.  
  BY.11 Şablonun temizliğini hassas bir şekilde yapar.  
  *BY.12 İmalat için gelen keresteleri istifler.  
  BY.13 Kerestenin nem ölçümünü iş deneyimlerine dayalı (sıcaklık kontrolü, üzerine talaş yapışma durumu, ses, ağırlık ve benzeri) yöntemlerle veya nem ölçüm aletleri ile yapar.
  BY.14 İmalatta kullanacağı masif ahşap, ahşap esaslı levha malzemeler, kaplamalar, bağlantı  
  BY.15 Kalıp ve kesim şablonlarının çalışma alanında kullanıma hazır hale getirir.  
  *BY.16 İmalatta kullanılacak makinaların ayarlarını (metre siper ayarı, kesici ayarı, gönye ayarı, devir/ hız ayarı) yapar.
  BY.17 Yapılacak faaliyetler için gerekli temel el aletlerini, kontrol araç ve cihazlarını hazırlar.
  *BY.18 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin güvenlik ayarlarını yapar.
  *BY.19 Eğmeçli (kavisli) parçalar için görünür kusurları dışarıda bırakarak kereste yüzeyinde şablon çizimi yapar.
  BY.20 Parça kesim listesine uygun olarak ve kusurları göz önüne alarak kerestenin kaba boy kesimini yapar.
  BY.21 Keresteden dilimleme yapar.  
  BY.22 Dilimlenen parçalara rendeleme (yüz ve cumba perdah) işlemi yapar.  
  BY.23 Rendelenen (planyalanan) parçayı istenen kalınlık ve genişliğe getirir. 
  BY.24 Temizleme toleransı vererek eğmeçli (kavisli) parçaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.25 Eğmeçli (kavisli) parçaları kalıpla rendeleyerek (yatay freze makinasıyla) projesine uygun formuna getirir.
  BY.26 En, kalınlık ve boy kesimi yapar.  
  BY.27 Zıvana deliği (kavela) açar.  
  BY.28 Parçaları birleştirme işlemini yapar.  
  *BY.29 Ağaç türü ve yüzey özelliğine göre uygun zımparayı seçer.
  BY.30 Ürüne ait parçalara zımparalama işlemini yapar.
  BY.31 Çerçeveli elemanlarda en, boy ve kalınlık işlemlerini yapar. 
  BY.32 Profil açar (form verir).  
  *BY.33 Uygun birleştirme tekniği ile birleştirme işlemi yapar. 
  BY.34 Birleştirme sonrası temizleme işlemini yapar.  
  BY.35 Parçaları sınıflandırıp (etiketleyip) montaja hazır hale getirir.  
  BY.36 Parçaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.  
  BY.37 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar.  
  *BY.38 Demonte mobilyalar için kontrol montajı yapar.
  BY.39 Demonte masif mobilyaların parçalarını üst yüzey işlemleri için ilgili birime gönderir.  
  BY.40 Tabla uzunluğundan yaklaşık 2cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam dik olacak şekilde kaplama boy kesimini yapar.
  BY.41 Tabla genişliğinden yaklaşık 2 cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam paralel olacak şekilde kaplama en kesimini yapar.
  *BY.42 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır. 
  BY.43 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından ayırarak istifleyerek etiketler.
  BY.44 Tabla uzunluğundan yaklaşık 2cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam dik olacak şekilde kaplama boy kesimini yapar.
  BY.45 Yan yana gelerek tabla genişliğini kurtaracak sayıda kaplamanın / balyanın / demetin desen birliğini bozmayacak ve kesim hattı kaplama uzunluğuna tam paralel olacak şekilde çift
  taraflı olarak en kesimini / alıştırmasını yapar.
  *BY.46 Simetrik desenli yüzeyler için yeterli sayıda bir düz bir ters yan yana, asimetrik desenli yüzeylerde ise yeterli sayıda tamamı düz yan yana getirerek ve aralarında açıklık
  kalmayacak şekilde kaplamaların en ve boy eklemesini yapar.
  *BY.47 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  BY.48 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından ayırarak istifleyerek etiketler.
  BY.49 Kaplamaları projede ön görülen form ve ölçülerde düzgün doğrusal olarak keser.  
  BY.50 Form bütünlüğünü verecek şekilde kaplamaları aralarına filatoları yerleştirerek bantla ekler.
  *BY.51 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  BY.52 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından düzgünce istifleyerek etiketler.
  BY.53 Sonradan filato açılacak tablalarda kaplamalar tablalara preslendikten önce/sonra uygun araç ve aletleri kullanarak projeye göre filato yerlerini açarak tutkal sürer.
  BY.54 Tutkal sürdüğü filatoları yerlerine yerleştirerek bantlar.  
  BY.55 Parça kesim listesine uygun olarak projede belirtilen levhaları kullanarak toleranslı tabla ebatlaması yapar.
  BY.56 Temizleme toleransı vererek eğmeçli parçaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.57 Yüzey ve/veya kenarları profilli membran tabla ve kapaklar için kenar ve yüzey profillerini açarak kenar ve yüzey zımparalama işlemlerini yapar.
  BY.58 Kenarları masifli tablalarda kenar masiflerini yapıştırır.  
  BY.59 Tablaların kalibre zımparalamasını yapar.  
  BY.60 Tablalara, tutkal üretici firmanın önerisine uygun miktarda tutkal sürer.  
  BY.61 Tabla özelliğine uygun yerlerde presleme sistemini kullanarak tablaların yüzey kaplamalarını yapıştırır.
  *BY.62 Gönyesinde olmak üzere tablaların net boy ve genişlik ebatlamasını yapar.  
  BY.63 Eğmeçli (kavisli) parçaları kalıp kullanarak projeye uygun forma getirir.  
  BY.64 Fazlalıkları ortalayacak şekilde kenar kaplamalarını yapıştırarak fazlalıkları temizler.
  BY.65 Kenarları masifli olan ve profil açılacak tablalara projeye uygun profilleri açar.  
  BY.66 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.67 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar.  
  BY.68 Uygun zımpara ve zımparalama sistemi kullanarak tablaların kenar ve yüzey 
  BY.69 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.
  BY.70 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak aksaklıkları giderir.  
  BY.71 Demonte panel mobilyaların tablalarını üstyüzey işlemlerine gönderir.  
  BY.72 Parça kesim listesine uygun olarak projede belirtilen levhaları kullanarak toleranslı tabla ebatlaması yapar.
  BY.73 Temizleme toleransı vererek eğmeçli parçaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.74 Kaba kesimli eğmeçli tablaların kalıp kullanarak temizliğini yaparak projeye uygun forma getirir.
  BY.75 Fazlalıkları ortalayacak şekilde kenar kaplamalarını/folyolarını yapıştırarak fazlalıkları temizler.
  BY.76 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.77 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.  
  *BY.78 Hazır çerçeve profilleri kullanılması durumunda gönye burun net boy kesimi yaparak çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun ön montajını yapar.
  BY.79 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak aksaklıkları giderir.  
  BY.80 Tablaları üst yüzey işlemlerine gönderir.  
  *BY.81 Parça kesim listesine uygun olarak toleranslı tabla ebatlaması yapar.  
  BY.82 Temizleme toleransı vererek eğmeçli tablaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.83 Kaba kesimli eğmeçli tablaların kalıp kullanarak temizliğini yapar.  
  BY.84 Temizliğini yaptığı eğmeçli tablaları projeye uygun forma getirir.  
  *BY.85 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.86 Profil açılacak tablalara projeye uygun olarak profilleri açar.  
  BY.87 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.  
  BY.88 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar. 
  BY.89 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak aksaklıkları giderir.  
  BY.90 Hazırlanan tablaları üst yüzey işlemlerine gönderir. 
  BY.91 Kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleterek sabit olmayanların yerlerine yerleştirilmesini sağlar.
  *BY.92 İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleterek düzenlemesini yaptırır.
   *BY.93 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolanmasını sağlar.
  BY.94 Yapılan çalışmalar ile ilgili tuttuğu kayıtları ilgili birime iletir.  
  BY.95 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular.  
  BY.96 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygular.  
  *BY.5 İmalat sürecinde yapılan çalışmaların istenilen kalite koşullarında olmasını kontrol eder.
  BY.98 İşlemleri tamamlanan parça veya ürünlerin öngörülen özelliklere uygunluğunu denetler.  
  BY.99 Yaptığı kontrollerin kayıtlarını tutar.  
  BY.100 Hatalı ürünün hatalarını tespit eder.  
  BY.101 Tespit edilen hataları giderir.  
  BY.102 Hata tespit ve hata giderme raporlarını tutarak ilgililere iletir.  
  *BY.103 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar /toplanmasını sağlar.  
  *BY.104 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar/toplanmasını sağlar.  
  *BY.105 Toz ve gaz tutucu  filtrelerin çalışırlığını kontrol eder.  
  *BY.106 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder.  
  *BY.107 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır.  
  *BY.108 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.  
  *BY.109 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğinin
  *BY.110 Çalışma ortamındaki alet ve gereçleri, çalışanlara engel olmayacak bir düzende tutar.  
  *BY.111 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayları kaydını tutarak ilgililere iletir.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  17UY0301-4/A3 AHŞAP MOBİLYA ONARIM VE AMBALAJLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Mobilyadaki hasarlar ile ilgili tespit ve analiz yapar.
  BY.2 Kırılma ve birleştirme yerlerindeki hasarlar için elemanları birbirinden ayırarak ek yerlerindeki eski tutkal kalıntılarını temizler.
  BY.3 Aslına sadık kalarak kırılmış parçaların yenisini yapar.
  BY.4 Demonte masif mobilyalarda hasarlı bağlantı elemanlarını değiştirir.  
  BY.5 Tutkal sabitlemeli mobilyalarda birleştirme yerlerine tutkal sürerek tekrar montaj yapar.  
  BY.6 Onarım yapılmış mobilyanın genel temizliğini yaparak gerekli ise üst yüzey işlemleri birimine sevk eder.
  BY.7 Mobilyadaki fonksiyonel elemanlar ile ilgili tespit ve analiz yapar.  
  BY.8 Hasarlı elemanı yerinden sökerek kalıntıları temizler. 
  *BY.9 Yeni elemanı yerine takarak gerekli ayarları yapar.
  BY.10 Onarım yapılmış mobilyanın genel kontrolünü yaparak gerekli ise üst yüzey işlemleri birimine sevk eder.
  BY.11 Üst üste konulan montajlı parçaların arasına şilte koyar.  
  BY.12 Şilte konulmuş parçaların köşelerine köşebentleri yerleştirerek bantlar. 
  BY.13 Koruyucu ambalaj malzemesi ile mobilyayı sıkı bir şekilde sarmalayarak, enine ve boyuna bantlar.
  BY.14 Mobilyayı/mobilya elemanını uygun ebattaki ambalaj malzemesinin içerisine yerleştirir. 
  BY.15 Mobilyanın ambalaj içerisinde yer değiştirmesini engellemek için boşlukları dolgu malzemesi ile doldurur.
  BY.16 Daha önceden hazırlanmış etiketi ambalajın üzerine yapıştırarak geçici istife yerleştirir.  
  BY.17 Üst üste konulan demonte parçaların arasına şilte koyar.  
  BY.18 Şilte konulmuş parçaların köşelerine köşebentleri yerleştirerek bantlar.  
  BY.19 Koruyucu ambalaj malzemesi ile demonte parçaları sıkı bir şekilde sarmalayarak, enine ve boyuna bantlar.
  BY.20 Mobilyayı/mobilya elemanını uygun ebattaki ambalaj malzemesinin içerisine yerleştirir.
  BY.21 Demonte parçaların ambalaj içerisinde yer değiştirmesini engellemek için boşlukları dolgu malzemesi ile doldurur.
  BY.22 Ambalajı, ambalaj bandıyla sabitler.  
  BY.23 Daha önceden hazırlanmış etiketi ambalaj üzerine yapıştırarak geçici istife yerleştirir.  
  *BY.24 Geri dönüşümü olan atıkların ayrı alanlarda toplanmasını sağlar.  
  *BY.25 Tehlikeli atıkların ayrı alanlarda toplanmasını sağlar.  
  *BY.26 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder.  
  *BY.27 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder.  
  *BY.28 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçer ve kullanır.  
  *BY.29 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır. 
  *BY.30 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğinin yapılmasını sağlar.
  *BY.31 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçlerin düzenli tutulmasını sağlar.  
  *BY.32 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayları kaydını tutarak ilgililere iletir. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

   

  * Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.