• 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3)

   Elektrik Pano Montajcısı Mesleğinin Alt Birimleri:

  12UY0075-3/A1 İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri

  12UY0075-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

  12UY0075-3/A3 Pano Montajı Hazırlığı, Pano Malzemeleri Montajı ve Sevke Hazırlama 

   

  12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  12UY0075-3/A1 İSG VE ÇEVRE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  1.1 İşlemler sırasında karşılaşılabilecek olası İSG tehlike ve risklerini açıklar.

  1.2 Risk ve tehlike durumlarına karşı alınması gereken önlemleri açıklar. 

  1.3 Çalışanların uyması gereken İSG önlemlerini açıklar. 

  1.4 Önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları listeler. 

  1.5 Çalışma alanı ile ilgili uyulması gereken İSG önlemlerini açıklar.

  1.6 Statik elektrik risklerine karşı nasıl topraklama yapılacağını açıklar. 

  1.7 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını listeler.

  1.8 Riskli maddelerin belirlenmiş yerlerde depolanma yöntemlerini açıklar. 

  2.1 İşlemler ile ilgili çevresel tehlikeleri tanımlar. 

  2.2 Risk ve tehlike durumlarına karşı alınması gereken önlemleri açıklar. 

  2.3 Çevre koruma önlemlerinin nasıl uygulanacağını açıklar. 

  2.4 İşletme kaynaklarının nasıl verimli kullanılacağını açıklar. 

  2.5 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli önlemleri açıklar.

  2.6 Tehlikeli ve zararlı atıkların depolanma yöntemlerini açıklar.

  2.7 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. 

  2.8 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanımları tanımlar.

  12UY0075-3/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, İŞ ORGANİZASYONU YAPILMASI VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

  1.1 İşlem formlarında yer alan talimatları listeler.  
  1.2 Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılmasını açıklar.  
  1.3 Kalite sağlamadaki teknik işlemleri açıklar.  
  1.4 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygulayarak formları doldurur.  
  1.5 Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.  
  1.6 Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. 
  1.7 Çalışma sırasında saptanan uygunsuzlukları kimlere bildireceğini ve kayıtlarını tutmasını bilir.  
  2.1 Yapılan işin kaydını tutma gerekçelerini ve nasıl tutulacağını açıklar.  
  2.2 Ekip çalışmalarından bilgi edinme yollarını açıklar.  
  2.3 İşe başlamadan önce iş emrini ve projeyi alır.  
  2.4 Daha önce benzer işleri yapan kişi/ekiplerden bilgi/görüş alır.  
  2.5 Yapılacak işe ilişkin kullanılacak araç-gereç ve malzemeyi seçer. 
  2.6 Yapılan işi kontrol etme yöntemini açıklar.  
  2.7 Eksik ve hataları kayıt altına alması gerektiğini açıklar.  
  2.8 Yapılan iş hakkında rapor hazırlar.  
  2.9 Gerekli formları doldurup imzalattırarak teslim işlemlerini tamamlamayı
  ve kime bilgi vereceğini açıklar.  
  3.1 Eğitim ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğini açıklar. 
  3.2 Mesleği ile ilgili yenilikleri nasıl takip edeceğini açıklar.  
  3.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere nasıl aktarabileceğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  12UY0075-3/A3 PANO MONTAJI HAZIRLIĞI, PANO MALZEMELERİ MONTAJI VE SEVKE HAZIRLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  1.1 Yapılan işlerle ilgili sözlü ya da yazılı olarak nasıl bilgi paylaşımında bulunacağını açıklar.

  1.2 Yapılacak işe ilişkin ilgili birimden/üstlerinden; işin içeriğinin, kapsamının ve zaman planının yazılı ve sözlü iş emrinin nasıl alınacağını açıklar.

  1.3 Yapılacak işe ilişkin plan-projeyi nasıl temin edeceğini açıklar.

  1.4 Yapılacak iş ile ilgili olarak ilgili birimden nasıl iş talebinde bulunacağını açıklar. 

  1.5 Pano karkasını oluşturan metal parçalarını depodan alarak montaj alanına nasıl getireceğini açıklar.

  1.6 Güç, Kumanda ve Ölçme devre malzemelerinin, depodan nasıl alınacağını, taşınacağını ve montaj alanına getirileceğini açıklar.

  1.7 Sarf malzemelerinin, depodan nasıl alınacağını, taşınacağını ve montaj alanına getirileceğini açıklar.

  1.8 Panonun, güç ve kumanda devresi malzemelerinin, ray ve plakalarının nasıl hazırlayacağını montaj edileceğini açıklar. 

  1.9 İletken kesitleri ve renk kodlarına göre klemensleri, klemenslere ait etiketleri, nihayet plakalarını, durdurucuları ve grup etiketlerinin nasıl hazırlanacağını açıklar. 

  1.10 Nötr ve faz barası izolatörlerinin, bara adet ve kesitine göre nasıl hazırlanacağını açıklar.

  1.11 Kullanacağı el takımlarını ve aletlerini, montajını yapacağı panoya ve malzemelere göre nasıl seçileceğini açıklar.

  1.12 Panoda kullanılan güç ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik işlevlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirler. 

  1.13 Ölçü aletlerinin ekranlarını, analog ölçü aletlerinin hareketli ibrelerini, sıfır ayarını ürüne ait kullanma kılavuzuna göre kontrol eder.

  1.14 Kullanacağı el takımlarını ve aletlerini, montajını yapacağı panoya ve malzemelere göre seçer. 

  1.15 Panoda kullanılan güç ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik çalışmasını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ürüne ait kullanma kılavuzuna göre kontrol eder.

  1.16 Ölçü aletlerinin ekranlarını, analog ölçü aletlerinin hareketli ibrelerini, sıfır ayarını ürüne ait kullanma kılavuzuna göre kontrol eder. 

  2.1 Pano karkasını nasıl oluşturacağını açıklar.

  2.2 Güç, kumanda ve ölçü devresine ait cihazları monte eder. 

  2.3 İzolatör taşıyıcı kaidelerinin montajını nasıl ve neye göre yapacağını açıklar.

  2.4 Toprak barasının nasıl montaj yapılacağını açıklar. 

  2.5 Güç (Faz, nötr ve toprak), kumanda devresi klemenslerini, grup etiketlerini ve durdurucuları yerleştirir. 

  3.1 Panodaki ana hat, nötr, toprak ve şalterlerin dağıtım baralarını nasıl ve neye göre keseceğini açıklar.

  3.2 Kablo bağlantılarını nasıl ve neye göre yapacağını açıklar. 

  3.4 Baraları nasıl deleceğini açıklar. 

  3.5 Hazırlanan baraların montajını yapar.

  3.6 Baraların bağlantılarında kullanılan vida ve cıvataları nasıl bağlayacağını ve sıkacağını açıklar.

  3.7 Torklanan vida ve cıvataları işaretler. 

  4.1 Kablo kanallarının montajını yapar. 

  4.2 Kabloları nasıl keseceğini açıklar.

  4.3 Kablo uçlarını nasıl ve neye göre açacağını açıklar

  4.4 Kabloları nasıl bağlayacağını ve sıkacağını açıklar. 

  4.5 Kablo uçlarının elektriksel emniyetini nasıl sağlayacağını açıklar 

  4.6 Kabloları etiketler.

  4.7 Kabloların kanal içerisine yerleştirir. 

  4.8 Kablo hava takozunu nasıl ve neye göre yapacağını açıklar

  4.9 Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kablo bağlantılarının nasıl yapılacağını açıklar

  5.1 Montaj sonunda el aletlerini, takımlarını ve artan sarf malzemelerine nasıl işlem yapacağını açıklar

  5.2 Pano iç ve dış temizliğini yapar. 

  5.3 Ön, arka ve yan kapaklarının nasıl ve ne zaman montaj yapılacağını açıklar

  5.4 Pano kapılarının menteşe ve kilitlerinin montajını yapar. 

  5.5 Taşıma kancalarını nasıl ve neye dikkat ederek takacağını açıklar. 

  5.6 Pano içerisine son olarak nelerin konulacağını açıklar. 

  5.7 Pano ambalajı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.

   

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Kritik adım yok. 

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.