• Ahşap Kalıpçı

  Bu yeterlilik ahşap kalıpçının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde özellikle betonarme yapıların inşasında ahşap kalıpçılığının çok yaygın olarak yer aldığı görülmektedir.

  Bu bakımdan ahşap kalıpçısı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

  Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen mülakat sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  11UY0011-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI

  BG.1 İş programının nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.2 İşin gerektirdiği çalışma alanını belirlerken alanın işe uygunluğunu nasıl kontrol edeceğini açıklar.

  BG.3 Çalışma alanında bulunan atıkların alandan nasıl uzaklaştırılması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Çalışma alanında kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.5 Çalışacağı alandaki tehlikeleri listeler.

  BG.6 Kullanacağı elektrikli aletlerin arızası durumunda ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Çalışma alanında kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar.

  BG.8 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.9 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.

  BG.10 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanımının ve kendi kullanacağı KKD’lerin kontrolünü İSG uzmanın direktiflerine uygun olarak nasıl yapacağını açıklar.

  BG.11 Meslekle ilgili ne tür yayınları takip etmesi gerektiğini açıklar.

  BG.12 Ürün tanıtım toplantılarına neden katılım sağlaması gerektiğini açıklar.

  BG.13 Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına neden katılım sağlaması gerektiğini açıklar.

  BG.14 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde nasıl kullanacağını açıklar.

  11UY0011–3/A2 AHŞAP KALIP İŞLERINDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BG.1 Ahşap kalıba ait plan ve projeleri nasıl okunması gerektiğini açıklar.

  BG.2 İnşaat oturum alanı köşe kazıklarına göre iskelesi kazıklarının doğrultusunun nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.3 İp iskelesi köşe kazıklarını çakarak doğrultu ipini nasıl çekeceğini açıklar.

  BG.4 İp iskelesi kazık aralıklarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.5 Doğrultu ipine göre kazıkları nasıl çakılacağını açıklar.

  BG.6 Çakılacak yatay elemanların düzgünlüğünü nasıl kontrol edeceğini açıklar.

  BG.7 Kazıklara ip iskelesi yatay elemanlarının nasıl çakılacağını açıklar.

  BG.8 Eğimli zeminlerde ip iskelesini nasıl çakılacağını açıklar.

  BG.9 Bitişik nizamda, ip iskelesi yatay elemanlarını komşu bina duvarına nasıl tespit edileceğini açıklar.

  BG.10 Kalıp planı üzerindeki aksları açıklar.

  BG.11 Kalıp planı akslarını ip iskelesi yatay elemanlarına nasıl işaretlenmesi gerektiğini belirtir.

  BG.12 Yatay elemanda kalem ile yapılan aks işaret noktalarına nasıl çentik atılması gerektiğini açıklar.

  BG.13 Aks işaret noktalarına ayrıca neden çivi çakılması gerektiğini açıklar.

  BG.14 Aks işaret noktalarına aks numaralarının yazılması gerektiğini belirtir.

  BG 15 Aks doğrultularını belirlemek için nasıl çekilmesi gerektiğini açıklar.

  BG 16 İp iskelesi üzerinde işaretlenen aksların doğruluğunu kime ve/veya kimlere kontrol ettirilmesi gerektiğini açıklar.

  BG 17 Kalıp planlarına göre ip iskelesi elemanlarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 18 Kalıp planına göre dikme tür, boyut ve sayılarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 19 Kalıp planlarına göre yan kanat tür, boyut ve sayılarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 20 Kalıp planı ve aks doğrultularına göre temel kalıbın oturma yerinin nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 21 Kalıp planı ve aks doğrultularına göre kolon kalıbının oturma yerinin nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 22 Kalıp planı ve aks doğrultularına göre perde duvar kalıbının oturma yerinin nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG 23 Kalıp planından kirişin yerden yüksekliği/kat yüksekliği ve kiriş en kesit ölçülerinin nasıl alınacağını açıklar.

  BG 24 Kalıp planından kat yüksekliği ve döşeme ölçülerinin nasıl alınacağını açıklar.

  BG 25 Merdiven kalıp planından merdivene ilişkin (merdiven türü, kol genişliği, merdiven kovası, basamak genişliği, rıht yüksekliği gibi) teknik bilgi ve ölçüleri nasıl alınacağını açıklar. BG 26 Beton döküm öncesinde kalıp sisteminin yetkililerce kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

  BG 27 Beton döküm süresince kalıp sisteminin tamamının (kanat, taban tahtalarının, dikmelerinin, kuşaklarının, takviye ve destek elemanlarının) şişme, açma, bozulma, eğilme ve gevşeme olup olmadığının kontrolünü açıklar.

  BG 28 Beton döküm sürecinde kalıpta görülen olumsuzlukları nasıl düzelteceğini açıklar.

  BG 29 Kalıp söküm işlemlerine başlamak için neden yetkiliden onay alınması gerektiğini açıklar.

  BG 30 Kalıp söküm öncesinde sökülecek kalıbın etki alanının kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

  BG 31 Kalıp söküm öncesi yabancı unsurları, ilgisiz kişileri etki alanından uzaklaştırılması gerektiğini açıklar.

  BG 32 Yüksek irtifada kalıpları sökerken hangi güvenlik önlemlerini alması gerektiğini listeler.

  BG 33 Temel kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar.

  BG 34 Kolon ve perde duvar kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar.

  BG 35 Kiriş ve döşeme kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar.

  BG 36 Merdiven kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar.

  BG 37 Beton artıklarını kalıp yüzeylerinden nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG 38 İş bitiminde kalıp elemanlarının nasıl depolanacağını ve istifleneceğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  A2 AHŞAP KALIP İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BY.1 Tür ve sayılarına göre dikme boylarını keser. BY.2 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) hazırlar

  BY.3 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) çakar.

  BY.4 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) kullanım yerlerine taşır.

  BY.5 Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar.

  BY.6 Klepaları belirli aralıklarla çalışma platformuna dizer.

  BY.7 Klepalar üzerine hazırlanan tahta veya levhaları yerleştirerek çakar.

  BY.8 Kanat boyutlarını kalıp planına göre kontrol eder.

  BY.9 Belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre temel kalıbın yan kanatlarını yerleştirir.

  BY.10 Kalıbı sabitler. BY.11 Kanatlara düşey, yatay ve eğik doğrultularda destekler çakar.

  BY.12 Kolon kalıbı tabanlarını köşeleri gönyeye alarak çakar

  BY.13 Kolon yan kanatlarından üçünü tabanlar içerisine yerleştirir.

  BY.14 Yerleştirilen üç kanadı yanlamalarla (payandalarla) destekler.

  BY.15 Kolon tabanlarını temizler. BY.16 Kolon kanatlarını uygun kalıp yağı ile yağlar.

  BY.17 Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben dördüncü yan kanadı kapatır.

  BY.18 Kalıp kuşaklarını bağlar / sıkar. BY.19 Kalıp düşey yatay ve eğik desteklerini çakar.

  BY.20 Taban desteklerini çakar.

  BY.21 Belirli aralıklarla ızgara dikmelerini dikerek geçici olarak destekler.

  BY.22 Izgara dikmelerinin düşeyliğini (şakülünü) kontrol eder.

  BY.23 Izgara dikmelerine kuşaklar bağlar.

  BY.24 Kuşakları yatay / eğik elemanla destekleyerek kalıp yüzeyinin sabitliğini sağlar.

  BY.25 Izgara dikmelerinin iç yüzeyine kalıp yüzey tahta veya levhaları çakar

  BY.26 Perde tabanının temizlenmesini sağlar.

  BY.27 Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben karşı kalıp yüzeyini yapar.

  BY.28 Kalıp yüzeylerinin karşılıklı desteklenmesine yönelik bulonlama işlemlerini tekniğine uygun yapar.

  BY.29 Kalıp başı kanatlarını çakar.

  BY.30 Destek ve kuşaklama işlemlerini tamamlar.

  BY.31 Kiriş taban kalıbı altı dikmelerini yerleştirir.

  BY.32 Kiriş taban kalıplarını hazırlar.

  BY.33 Kiriş taban kalıplarını ilgili kolon yan kanatlarına tutturur

  BY.34 Başlıklı dikmelerin altına yastıklar yerleştirir.

  BY.35 Ahşap dikmelerin altına kamaları yerleştirir

  BY.36 Kiriş taban kalıplarının yataylığını (terazisini) ayarlar.

  BY.37 Metal ayarlı dikmelerin mekanizmalarını sıkar.

  BY.38 Dikmelerin düşeyliğini ayarlayarak yatay ve eğik kuşaklarla destekler

  BY.39 Kiriş yan kanatlarını çakar

  BY.40 Kiriş yan kanatlarının doğrultu ve düşeyliğini ayarlayarak desteklerini çakar

  BY.41 Kiriş taban kalıplarının temizlenmesini sağlar

  BY.42 Kiriş taban kalıplarının yağlanmasını sağlar

  BY.43 Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben kalıp gergi ve desteklerini tamamlar

  BY.44 Döşeme kalıbı dikmelerini yerleştirir

  BY.45 Dikmeleri yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar

  BY.46 Dikmelerin üzerine kalıp kirişlerini çakar

  BY.47 Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirir

  BY.48 Metal ayarlı dikmelerin mekanizmalarını sıkar

  BY.49 Kalıp kirişlerinin eğimini ayarlar.

  BY.50 Kalıp kirişleri üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar

  BY.51 Döşeme kalıbının iç kanat, ızgara kirişleri ve kiriş kalıbı desteklerinin tekniğine uygunluğunu kontrol eder.

  BY.52 Izgara kirişler üzerine kalıp yüzey elemanlarını kotunu kontrol ederek çakar

  BY.53 Döşeme kalıbı alın kanadını (kiriş yan kanadını) bağlar.

  BY.54 Döşeme tabanının temizlenmesini sağlar.

  BY.55 Döşeme tabanının yağlanmasını sağlar.

  BY.56 Merdiven döşeme ve varsa kiriş kalıbı dikmelerini yerleştirir

  BY.57 Dikmeleri yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar.

  BY.58 Merdiven döşeme ve varsa kiriş kalıp dikmelerinin üzerine kalıp kirişlerini çakar BY.59 Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirir.

  BY.60 Metal ayarlı dikmelerin mekanizmalarını sıkar.

  BY.61 Merdiven döşemesi kalıp kirişlerinin eğimini ayarlar.

  BY.62 Merdiven kalıp kirişleri üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar

  BY.63 Merdiven ızgara kirişler üzerine kalıp yüzey elemanlarını kotunu kontrol ederek çakar.

  BY.64 Merdiven kalıbı yan kanatlarını çakar.

  BY.65 Rıht ve basamakları yan kanatlarına ve/ veya duvara çizer.

  BY.66 Merdiven rıht tahtalarını hazırlar.

  BY.67 Merdiven döşemesi tabanının temizler. BY.68 Merdiven döşemesi tabanını yağlar

  BY.69 Rıht alın tahtalarını çizime uygun olarak yan kanatlara tutturur.

  BY.70 Kalıp sisteminin destek ve takviyelerini yapar.

  BY.71 Kalıp sistemini kontrol ederek eksiklikleri tespit eder.

  BY.72 Döşeme kalıplarına mastar ayağı yapar.

  BY.73 Kalıp söküm işlemleri etki alanını kontrol eder.

  BY.74 Temel kalıp destek elemanlarında bulunan kamaları söker.

  BY.75 Temel kalıp yatay ve eğik destek elemanlarını söker

  BY.76 Temel kalıp dikme ve kazıkları söker.

  BY.77 Temel kalıp yan kanatları söker.

  BY.78 Kolon ve perde duvar kalıplarının eğik ve yatay destek elemanlarını söker

  BY.79 Kolon ve perde duvar kalıplarının bulon ve gergi elemanlarını söker. BY.80 Kolon ve perde duvar kalıplarının taban ve kuşakları söker.

  BY.81 Kolon ve perde duvar kalıplarının kolon kanatlarını ve perde duvar kalıp başı kanatlarını söker.

  BY.82 Kolon ve perde duvar kalıplarının ızgara dikmelerini söker.

  BY.83 Kolon ve perde duvar kalıplarının ızgara dikmelerinden kalıp yüzey elemanlarını söker.

  BY.84 Kiriş dış yan kanat desteklerini söker.

  BY.85 Kiriş dış yan kanatlarını söker.

  BY.86 T başlıklı kiriş dikmelerini ve döşeme dikmelerini söker.

  BY.87 Dikme altı yastıklarını tabandan söker.

  BY.88 Kiriş taban kalıplarını söker.

  BY.89 Döşeme kalıbı kalıp kirişlerini söker.

  BY.90 Döşeme yüzey kaplamasını ve kiriş iç yan kanatlarını söker.

  BY.91 Merdiven kalıbında rıht alın tahtalarını söker.

  BY.92 Merdiven kalıbı yan kanatlarını söker.

  BY.93 Merdiven kalıbında dikme destek elemanlarını söker

  BY.94 Merdiven kalıbında dikmeleri söker.

  BY.95 Merdiven döşemesi kalıp kirişlerini söker.

  BY.96 Merdiven döşemesi ızgara kirişlerini söker

  BY.97 Merdiven döşemesi yüzey kaplamasını söker.

  BY.98 Sökülen kalıp elemanlarının çalışma alanından alınarak temizlik ve bakım yapılacak alana taşır

  BY.99 Kalıp elemanlarının çivilerini söker.

  BY.100 Kalıp elemanları arasından tekrar kullanılabilecek olanları ayırır.

  BY.101 Kullanılabilecek kalıp elemanlarını türlerine göre gruplandırır

  BY.102 Kalıp elemanlarının çok hasarlı (kırık ve çatlak) kısımlarını keserek ayırır 

 •  

 • Kritik Adım

  Kritik Adım Yok

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.

 

 • Aşağıdaki BG’ler size verilen mülakat sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.