• Betonarme Demircisi

  Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

    Aşağıdaki BG’ler size verilen mülakat sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  12UY0055-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.  

  11UY0012–3/A2 BETONARME DEMİR İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BG.1 Verilen projedeki kolon donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.2 Verilen projedeki perde donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.3 Verilen projedeki kiriş donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.4 Projedeki döşeme donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.5 Projedeki temel donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.6 Donatı ekipmanı ve malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek için yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.7 Gerektiğinde donatı elemanlarına ek yapılma tür ve yöntemlerini açıklar.

  BG.8 Donatı elemanlarının kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar.

  BG.9 Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğinin neden yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar.

  BG.11 Beton dökümü sırasında demir donatılarında oluşabilecek kusur ve aksaklıkları listeler.

  BG.12 Beton dökümü sırasında oluşan aksaklıkların nasıl giderileceğini açıklar. 

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  11UY0012–3/A2 BETONARME DEMİR İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü, emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.

  BY.3 Yapacağı işe ait projeyi inceleyerek kullanılacak malzemeleri işlemeye hazır hale getirir.

  BY.4 Radye temel donatı elemanlarını kendisine verilen projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.5 Radye temel donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. BY.6 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar.

  BY.7 Markalanan elemanları kendisine verilen projesindeki şekline göre büker.

  BY.8 Radye temel donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür.

  BY.9 Projede ön görülen aralıklara göre işaretleyerek radye temel donatıları yerleştirir.

  BY.10 Pas payı elemanlarını radye temel donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.11 Radye temel donatı elemanlarını birbirine bağlar.

  BY.12 Radye temelde üst donatıların alt donatılara yaklaşmasını önlemek için üst donatı altına demir ayak (sehpa) yerleştirir.

  BY.13 Kolon filizlerinin yerleşim yerini projesine göre belirler.

  BY.14 Kolon filizlerini projede verilen ölçülerine göre yerleştirir.

  BY.15 Perde donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.16 Perde donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.17 Kesilen ve türlerine göre ayrılan perde donatı elemanlarının bükme noktalarını markalar.

  BY.18 Markalanan perde donatı elemanlarını projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.19 Perde donatı elemanlarını montaj yerlerine götürerek kalıbına yerleştirir.

  BY.20 Perde donatı elemanlarını mevcut filize bağlar.

  BY.21 Projesine göre yatay ve düşey perde donatı elemanlarının montajını yapar.

  BY.22 Çiroz demirlerini yerleştirerek bağlar.

  BY.23 Pas payı elemanlarını perde donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.24 Kolon donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.25 Kolon donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.26 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar.

  BY.27 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.28 Kolon boyuna donatılarını çalışma tezgâhına yerleştirir.

  BY.29 Etriyeleri boyuna donatılara dizer.

  BY.30 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre etriyeleri düzenler.

  BY.31 Etriyeleri boyuna donatılara projedeki etriye sıklaştırmalarına uygun olarak bağlar.

  BY.32 Kolon donatı elemanlarını mevcut filize bağlar.

  BY.33 Pas payı elemanlarını kolon donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.34 Kiriş donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.35 Kiriş donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.36 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar

  BY.37 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.38 Kiriş donatı elemanlarını çalışma tezgâhına yerleştirir.

  BY.39 Etriyeleri kiriş düz donatılara dizer.

  BY.40 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre kiriş donatılarında etriye sıklaştırmalarını yapar

  BY.41 Kendisine verilen projeye uygun olarak etriyeleri donatılara bağlar

  BY.42 Hazırlanan kiriş donatısını projedeki yerine yerleştirir.

  BY.43 Kiriş ve kolon birleşim noktalarında donatıları birbirine bağlar.

  BY.44 İlave donatıların montajını yapar.

  BY.45 Pas payı elemanlarını kiriş donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.46 Döşeme donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.47 Döşeme donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.48 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar.

  BY.49 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.50 Döşeme donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür.

  BY.51 Düz donatı (enine, boyuna) elemanlarını kalıp üzerine serer.

  BY.52 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre döşeme donat elemanlarını (enine, boyuna) yerleştirir.

  BY.53 Döşeme donatı elemanlarını birbirine bağlar.

  BY.54 Kendisine verilen projede ön görülen şekle göre döşeme pilyelerini büker.

  BY.55 Pas payı elemanlarını donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.56 Donatı montajı sonrası kullandığı ekipmanların bakım ve temizliğini yapar.

  BY.57 İş bitiminde çalışma ortamının genel temizliğini yapar. 

 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır. 

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.