• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  15UY0205-3/A1 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.  
  BG.2 Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.
  BG.3 Elleçleme işlemi sırasında kullanılabilecek uyarı işaret ve levhaları açıklar.
  BG.4 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımları ve kullanım şekillerini tanımlar.
  BG.5 Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanımlar.  
  BG.6 Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.  
  BG.7 İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek acil durumları tanımlar.  
  BG.8 İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulanması gereken işlemleri sıralar.
  BG.9 Çevre koruma kurallarını tanımlar. 
  BG.10 Atıkların yönetimine ilişkin temel kuralları tanımlar.  
  BG.11 Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.  
  BG.12 Elleçleme işlemlerindeki kalite süreçlerini tanımlar. 
  BG.13 Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.  
  BG.14 İşlemle ilgili kalite ve hata formlarını tanımlar.  
  BG.15 Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar

  15UY0205-3/A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇLEME YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Köprülü vinçte yapılması gereken fiziki kontrolleri sıralar.  
  BG.2 Köprülü vinçte yapılması gereken fonksiyonel kontrolleri sıralar.  
  BG.3 Köprülü vinçte yapılması gereken periyodik bakım/kontrolleri sıralar.   
  BG.4 Elleçleme sahasının kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.  
  BG.5 Yükün hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar. 
  BG.6 Köprülü vinç ile elleçleme sırasında kullanılan makine, donanım ve malzemeleri açıklar.  
  BG.7 Vincin konumlandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.  
  BG.8 Yükün sapanlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar. 
  BG.9 Yükün kaldırılması ve taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.
  BG.10 Yükün indirilmesi ve boşaltılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  15UY0205-3/A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇLEME YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.  
  *BY.2 Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.  
  BY.3 Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. 
  *BY.4 Kanca güvenlik (emniyet) mandalının veya kaldırma ataşmanının aşınma ve deformasyon kontrolünü yapar.
  *BY.5 Yük kaldırma, bağlama elemanlarının ve aksesuarlarının fiziki kontrollerini yapar.  
  BY.6 Kaldırma elemanlarının (tambur, makara, halat kılavuzu vs.) hasar, şekil bozukluğu ve yıpranmalarını gözle kontrol eder.
  *BY.7 Acil durum butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.8 Kumanda ünitesi üzerindeki diğer fonksiyonel tuşların ya da kumanda levyelerinin (joystick) çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  *BY.9 Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.  
  *BY.10 Vincin eksenlerdeki hareketlerini kontrol eder.  
  BY.11 Belirlenmiş olan elleçleme sahasında rotayı (engel, yükselti, eğim ve kaygan zemin durumlarını) kontrol eder.
  BY.12 Taşıma, yükleme ve istiflemeye mani olabilecek malzemeler varsa sahayı boşaltır/boşaltılmasını sağlar.
  BY.13 Yükün özelliği ve ağırlığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı formu inceler veya ilgili kişiden bilgi alır.  
  *BY.14 Yük ağırlığı etiketi ile vinç taşıma kapasitesini karşılaştırarak ağırlık kontrolü yapar.  
  *BY.15 Yükün boyutlarını inceler.  
  *BY.16 Yükün taşınması için kullanılacak olan kaldırma ataşmanını (kanca, manyetik tutucu, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) belirler.
  *BY.17 İş emrine uygun olarak kullanılacak kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları (mapa, karabina, aybolt ve benzeri) seçerek hazırlar.
  BY.18 Elleçleme için gerekli kaldırma ataşmanlarını çalışmaya hazır hale getirir.  
  BY.19 Vinci, sınırlanmış alandaki yüke, ağırlık merkezini dikkate alarak konumlandırır.  
  BY.20 Kanca veya kaldırma ataşmanını, sapanlama mesafesine uygun hızda indirir.  
  *BY.21 Yükü, uygun kaldırma elemanları ve aksesuarları ile sapanlama yöntemi ve açısını gözeterek uygun metotla tekniğine uygun sapanlar. (Kabinli
  vinçlerde sapancıdan onay alır.) .
  BY.22 Kanca veya kaldırma ataşmanı (manyetik tutucu, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) ile yükü kavrar veya manyetizmayı aktif hale getirir.
  *BY.23 Yükü ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak fren sistemini ve yük bağlantılarını kontrol eder.  
  *BY.24 Ön kaldırmanın emniyetli olduğuna karar verdikten sonra vinci, elleçleme sahasında işaretçinin verdiği komut ve işaretlere göre kaldırıp indirir.
  *BY25 Yükü belirlenmiş ve sınırlanmış taşıma güzergâhında farklı eksenlerde dönüşler yaparak taşır.
  *BY.26 Yüke müdahale etmeden, yönlendirme halatı kullanmadan ve engellere çarpmadan uygun manevralarla taşır.
  BY.27 Taşıma güzergâhında daraltılmış alanda salınım ve hızı kontrol ederek taşır.  
  *BY.28 Yükü sınırlandırılmış ve görüşü kısıtlanmış indirme alanına işaretçi yardımıyla uygun şekilde ve hızda indirir.
  *BY.29 Yükü kaldırdığı alana işaretçinin gözetimi olmadan geri taşır.  
  BY.30 Bağlantı eleman ve aksesuarlarını vinçten ve yükten uygun şekilde ayırır.(Kabinli vinçlerde sapancıdan onay alır.)
  *BY.31 Vinci belirlenmiş park noktasına taşıyarak emniyete alır.  
  *BY.32 Taşıma işlemi sonunda elleçleme alanı ve güzergâhının düzgün ve temiz olmasını sağlar.  
  *BY.33 Kullanılan kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları iş bitiminde kontrol ederek uygun alana yerleştirir.


 •  

 • Kritik Adım

   Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır.

  *BY.1 Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.  
  *BY.2 Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.  
  *BY.4 Kanca güvenlik (emniyet) mandalının veya kaldırma ataşmanının aşınma ve deformasyon kontrolünü yapar.
  *BY.5 Yük kaldırma, bağlama elemanlarının ve aksesuarlarının fiziki kontrollerini yapar.  
  *BY.7 Acil durum butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  *BY.9 Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.  
  *BY.10 Vincin eksenlerdeki hareketlerini kontrol eder.  

  *BY.14 Yük ağırlığı etiketi ile vinç taşıma kapasitesini karşılaştırarak ağırlık kontrolü yapar.  
  *BY.15 Yükün boyutlarını inceler.  
  *BY.16 Yükün taşınması için kullanılacak olan kaldırma ataşmanını (kanca, manyetik tutucu, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) belirler.
  *BY.17 İş emrine uygun olarak kullanılacak kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları (mapa, karabina, aybolt ve benzeri) seçerek hazırlar.
  *BY.23 Yükü ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak fren sistemini ve yük bağlantılarını kontrol eder.  
  *BY.24 Ön kaldırmanın emniyetli olduğuna karar verdikten sonra vinci, elleçleme sahasında işaretçinin verdiği komut ve işaretlere göre kaldırıp indirir.
  *BY25 Yükü belirlenmiş ve sınırlanmış taşıma güzergâhında farklı eksenlerde dönüşler yaparak taşır.
  *BY.26 Yüke müdahale etmeden, yönlendirme halatı kullanmadan ve engellere çarpmadan uygun manevralarla taşır.
  *BY.28 Yükü sınırlandırılmış ve görüşü kısıtlanmış indirme alanına işaretçi yardımıyla uygun şekilde ve hızda indirir.
  *BY.29 Yükü kaldırdığı alana işaretçinin gözetimi olmadan geri taşır.  
  *BY.31 Vinci belirlenmiş park noktasına taşıyarak emniyete alır.  
  *BY.32 Taşıma işlemi sonunda elleçleme alanı ve güzergâhının düzgün ve temiz olmasını sağlar.  
  *BY.33 Kullanılan kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları iş bitiminde kontrol ederek uygun alana yerleştirir.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.