• Sıvacı

  Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva yapılmaktadır.

  Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

  Sıvacı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler. Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  11UY0024-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike kaynaklarını listeler. BG.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.

  BG.3 Oluşabilecek aksaklıkları kime bildirmesi gerektiğini açıklar. BG.4 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri listeler.

  BG.6 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin neden bulunmaması gerektiğini açıklar.

  BG.7 İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) neden yanında bulundurması gerektiğini açıklar.

  BG.8 Çalışacağı alanın gerekli güvenlik kontrolünün neden yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.9 Çalışacağı iş ekipmanlarının gerekli güvenlik donanım kontrollerinin neden yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Gerekli tedbirlerin alınması için neden İş Güvenliği Uzmanına bildirilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.11 Çalışma alanının neden temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirtir.

  BG.12 Kendisine verilen iş programını nasıl yürüteceğini açıklar.

  BG.13 Yanında çalışanlara iş dağılımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.14 İş başlama ve iş bitiş sürelerinin neden belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.15 Kullanılacak malzemelerin ve malzeme miktarlarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.16 Kullanacağı malzemelerin temizliğinin ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.17 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin nasıl uygulanacağını açıklar.

  BG.18 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklar.

  BG.19 Uygulama ortamına uygun teknik şartlara neden uyması gerektiğini açıklar.

  BG.20 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını açıklar.

  BG.21 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden neden ayrıştırması gerektiğini açıklar.

  BG.22 Ayrıştırılan malzemelerin neden geçici depolaması gerektiğini açıklar.

  BG.23 Meslekle ilgili yayınları ve ürün tanıtım toplantılarını neden takip etmesi gerektiğini belirtir.

  BG.24 Meslekle ilgili kurslara ve sertifika programlarına neden katılması gerektiğini açıklar.

  BG.25 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri çalıştığı ekiple neden paylaşması gerektiğini açıklar.

  11UY0024-3/A2 SIVA İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BG.1 Kum elenecek alanı ve uygun eleği açıklar.

  BG.2 Eleği destek çıtası yardımıyla uygun açıda nasıl yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.3 Kumun eleğe nasıl atılacağını açıklar.

  BG.4 Eleme işlemi sonunda yapılacak tüm temizlik işlemlerini listeler.

  BG.5 Yapacağı işe uygun kirecin nasıl seçileceğini açıklar.

  BG.6 Kireç harcı için uygun dozda kireci kumla nasıl karıştıracağını açıklar.

  BG. 7 Sönmemiş kireç kullanılacak ise, kirecin nasıl söndürüleceğini açıklar.

  BG.8 Sıvanacak yüzeyin cinsine göre harcın nasıl hazırlanacağını açıklar.

  BG.9 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam edilmesi ve harcı dinlendirmeye bırakılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Sıvanacak yüzeyi inceler, yüzeyde sıvanın yapışmasını engelleyecek yağ vb. maddeler varsa nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.11 Gerekli durumlarda basit iş iskelesini nasıl kuracağını açıklar.

  BG.12 Kaba sıvadan önce bütün tesisat işlerinin neden kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.13 İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantılarının duvardan nasıl ayrılması gerektiğini açıklar.

  BG.14 Yüzeyde yapılması gereken tamirleri açıklar.

  BG.15 Yüzeyde kırılması, tıraşlanması gereken yerler varsa uygun işlemlerin ne olduğunu açıklar.

  BG.16 Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse yüzeyi nasıl pürüzlendireceğini açıklar.

  BG.17 Yüzeyde onarılması gereken küçük alanları nasıl onaracağını açıklar.

  BG.18 Ahşap, metal ve beton yüzeyler için hazırladığı rabitz teli, sıva filesi vb. malzemeleri yüzey özelliklerine gore nasıl sabitlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.19 Farklı malzemelerin birleşim yerlerine ne gibi işlemler yapılması gerektiğini listeler.

  BG.20 Sıvanacak yüzeyin neden ıslatılması gerektiğini açıklar.

  BG.21 Sıvanacak yüzeyin (tavan ve duvar) nasıl teraziye getirilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.22 Sıvanacak yüzeyin yüksekliği kullanılacak mastar boyunu geçiyorsa ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.23 Anoları nasıl oluşturacağını açıklar.

  BG.24 Merkezleri (dış köşeleri) nasıl yapacağını açıklar.

  BG.25 Mastarları nasıl tutturacağını açıklar.

  BG.26 Mastarın kanca ile tutturulamadığı yerlerde, mastarı nasıl sabitleyeceğini açıklar.

  BG.27 Sıvanacak yüzeyin neden ıslatılması gerektiğini açıklar.

  BG.28 Köşeyi nasıl oluşturacağını açıklar.

  BG.29 İç köşeleri nasıl yapacağını açıklar.

  BG.30 Dökülen harçları, yeni harçlarla birlikte nasıl kullanacağını açıklar.

  BG.31 Serpme yapmadan önce ne yapması gerektiğini belirtir.

  BG.32 Nasıl serpme yapılacağını açıklar.

  BG.33 Uygulanan harca ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.34 İkinci tabaka harcı nasıl uygulaması gerektiğini açıklar.

  BG.35 Ano aralarında mastarlamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.36 Üçüncü tabaka olarak atılacak harcın kıvamını belirtir.

  BG.37 İkinci tabakadaki kalan boşluklara ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.38 Nasıl düzgün bir yüzey elde edileceğini açıklar.

  BG.39 Dökülen harçlarla ilgili ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.40 Sıvanan yüzeye kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.41 Merkezleri (dış köşeleri) yapmadan önce, ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.42 İnce sıva harcını nasıl plastik kıvama getireceğini açıklar.

  BG.43 Sıvacı küreğini nasıl kullanması gerektiğini belirtir.

  BG.44 İnce sıva harcını nasıl uygulaması gerektiğini açıklar

  BG.45 Tavana ince sıva harcını nasıl uygulaması gerektiğini açıklar.

  BG.46 Yüzey kontrolünün nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.47 Duvarı perdah yapılacak hale nasıl getireceğini açıklar.

  BG.48 Perdah işleminin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.49 Sıva üzerini nasıl sileceğini açıklar.

  BG.50 Çimento esaslı harcı gerekli katkı maddelerini kullanarak nasıl hazırlaması gerektiğini açıklar.

  BG.51 Hazır yalıtımlı sıva harcı kullanılacaksa harcın nasıl hazırlanması gerektiğini açıklar.

  BG.52 Birinci kat ısı yalıtımlı/katkılı sıva harcınının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.53 Serpme sıva kuruduktan sonra neden sulanması gerektiğini açıklar.

  BG.54 İkinci kat ısı yalıtımlı/katkılı sıva harcının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.55 İnce sıva harcının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.56 Perlitli sıva uygulamalarında yüzeyin neden sık sık sulanması gerektiğini açıklar.

  BG.57 Katkılı sıva harcının yüzeye kaç kat ve hangi kıvamlarda uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.58 Isı yalıtımlı/katkılı sıva kuruduktan sonra projesine göre yüzeye dekoratif sıvanın nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.59 Isı yalıtımlı/katkılı sıva kuruduktan sonra hava koşullarına göre ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.60 Yüzey düzgünlüğünü nasıl kontrol edeceğini açıklar.

  BG.61 Yüzeyde tabakalar halinde ayrılan sıvaya ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.62 Kabaran ve zarar gören bölgeleri nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.63 Onarım için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.64 Yüzeyde oluşan çatlaklar veya tahribatlı bölgeler için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.65 Yüzeydeki sıva harcını mala ile düzelttikten sonra ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.66 Sıva kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini belirtir.

  BG.67 Kullanıma uygun olan kireç harçlarının nasıl muhafaza edileceğini açıklar.

  BG.68 Kullanılmayan atıl haldeki malzemelere atık yönetmeliğine uygun olarak ne yapılması gerektiğini açıklar.

  11UY0024-3/B1 MAKİNE İLE SIVA YAPILMASI

  BG.1 Kullanılacak malzemeleri ve malzeme miktarlarını nasıl belirleyeceğini açıklar.

  BG.2 Kullanacağı malzemelerin bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.3 Yapacağı işe uygun büyüklükteki sıva makinesini nasıl seçeceğini açıklar.

  BG.4 Makinenin sağlam bir zemine sabitlenmesi gerektiğini belirtir.

  BG.5 Çalışma alanına taşıdığı makine parçalarının nasıl monte edileceğini açıklar.

  BG.6 Harç ve su hortumlarının makineye nasıl bağlanması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Makinanın elektrik ile bağlantısının nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.8 Kompresör basıncının nasıl ayarlanacağını açıklar.

  BG.9 Harç malzemelerini makinaya nasıl koyacağını açıklar.

  BG.10 İstenilen kıvamda harcı hazırlamak için makineyi nasıl kullanacağını açıklar.

  BG.11 Harcı yüzeye nasıl püskürtmesi gerektiğini açıklar.

  BG.12 Makine teknik şartnamesine gore, püskürtme ucu ile yüzey arasındaki mesafeyi nasıl ayarlayacağını açıklar.

  BG.13 Püskürtme ucunu yüzeye hangi açıda tutması gerektiğini belirtir.

  BG.14 Püskürtme işleminin ne şekilde ve ne yönde yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.15 Ne zaman mastar çekilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.16 Harcın fazlalıkları ile ilgili ne yapacağını açıklar.

  BG.17 Sökülen ano çıtalarının yerini nasıl dolduracağını açıklar.

  BG.18 Yüzeyi neden ıslatacağını açıklar.

  BG.19 Islatılan yüzeye ne zaman ve ne şekilde perdah yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.20 Sıva yüzeyi üzerini nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.21 Sıvanan yüzey kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.22 Sıva makinesinin parçalarının nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklar.

  BG.23 Sıva makinesinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini açıklar.

  11UY0024-3/B2 TESVİYE BETONU VE ŞAP YAPILMASI

  BG.1 Kullanılacak malzemeleri ve malzeme miktarlarını nasıl belirleyeceğini açıklar.

  BG.2 Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.3 Tesviye yapılacak yüzeydeki temizliğin ve hazırlığın nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Hortum terazi, nivo ya da lazerli kot alma cihazı ile duvar kenarlarında ve köşelerde kot işaretlemesinin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.5 Duvar kenarlarına, alınan kotları baz alarak anoları yerleştirir.

  BG.6 Ano kontrolünün nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.7 Tesviye betonu dökülecek yüzeyin neden sulanması gerektiğini açıklar.

  BG.8 Yüzeye dökülecek tesviye betonu harcının nasıl hazırlanması gerektiğini açıklar.

  BG.9 Yüzeye döktüğü tesviye beton harcının nasıl/neden düzeltilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.10 Sökülen anoların yerini nasıl doldurması gerektiğini açıklar.

  BG.11 Yüzeyi şap dökümüne nasıl hazır hale getireceğini açıklar.

  BG.12 Yüzeyin durumuna göre çimentonun veya çimento şerbetinin ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.13 Prizini tamamlamış yüzeylerde kür ile ilgili ne yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.14 Yüzeydeki fazlalıklar için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.15 Şap yüzeyi, kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini açıklar.

  11UY0024-3/B3 HAZIR ELEMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

  BG.1 Denizlik/parapet/harpuşta kalıp ölçülerinin ve şekillerinin nasıl belirleneceğini açıklar.

  BG.2 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarının nasıl hazırlanacağını açıklar.

  BG.3 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarının nasıl yağlanması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarının nasıl tutturulacağını açıklar.

  BG.5 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarını nasıl uygun kota getireceğini açıklar.

  BG.6 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarının nasıl sabitleneceğini açıklar.

  BG.7 Duvar yüzeyini nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.8 Denizlik/parapet/harpuşta harcının nasıl hazırlanacağını açıklar.

  BG.9 Denizlik/parapet/harpuşta yüzeyinin düzgün ve pürüzsüz olması için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Donatıyı nasıl uygulayacağını açıklar.

  BG.11 Denizlik/parapet/harpuşta kalıbının kalan yarısının nasıl sıkıştırılması gerektiğini açıklar.

  BG.12 İçteki denizlik/parapet/harpuşta yüzeyini ve parapet yüzeyini ne şekilde yapacağını açıklar.

  BG.13 Kurumaya bırakılan kalıptaki harcın neden sulanması gerektiğini açıklar.

  BG.14 Harç iyice kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.15 Denizlik/parapet/harpuştaya ve kalıba zarar vermeden kalıbı yerinden nasıl sökeceğini açıklar.

  BG.16 Denizlik/parapet/harpuştanın taşlanması/köşelerde pah kırılması işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.17 Denizlik/parapet/harpuştayüzeyi kuruduktan sonra hava koşullarına göre ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.18 Kalıbı nasıl yerleştirmesi gerektiğini açıklar.

  BG.19 Yağlı damlalık çıtalarını nasıl yerleştirmesi gerektiğini açıklar.

  BG.20 Denizlik/parapet/harpuşta yüzeyinin nasıl traşlanması gerektiğini açıklar.

  BG.21 Monte edilecek yüzeye hangi işlemleri yapması gerektiğini açıklar.

  BG.22 Montaj yapılacak yüzeye ne tür yapıştırma harcı kullanması gerektiğini açıklar.

  BG.23 Denizlik/parapet/harpuştanın nasıl yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.

  BG.24 Denizlik/parapet/harpuştanın yerine oturması için hangi işlemlerin yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.25 Yüzeyi nasıl tesviye edeceğini açıklar.

  BG.26 Kuruma süresinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  11UY0024-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar.

  BY.3 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

  BY.4 Kullanılacağı malzemeleri uygulama ortamına yeterli miktarda temin eder.

  11UY0024-3/A2 SIVA İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ

  BY.1 Kireç (çeşitli bağlayıcı) sıva harcı hazırlamak için uygun bir alan belirler.

  BY.2 Kireç (çeşitli bağlayıcı) harcı için uygun dozda kireci kumla karıştırır.

  BY.3 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam eder.

  BY.4 Kireç (çeşitli bağlayıcı) harcı için uygun dozda kireci kumla karıştırır.

  BY.5 Sıvanacak yüzeyin yeri ve cinsine göre harcı hazırlar.

  BY.6 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam eder ve harcı dinlendirmeye bırakır.

  BY.7 Sıvanacak yüzeyi inceler, yüzeyde sıvanın yapışmasını engelleyecek yağ vb. maddeler varsa temizler.

  BY.8 Yüzeyde kırılması, tıraşlanması gereken yerler varsa uygun işlemleri uygular.

  BY.9 Yüzeyde onarılması gereken küçük alanları sıva harcı ile onarır.

  BY.10 Ahşap, metal ve beton yüzeyler için hazırladığı rabitz teli, sıva filesi vb. malzemeleri yüzey özelliklerine göre sabitler.

  BY.11 Farklı malzemelerin birleşim yerlerini ortalayacak şekilde, uygun ölçülerde, sıva filesi, alçı harcı ile yapıştırır.

  BY.12 Sıvanacak yüzeyi yeterli miktarda ıslatır.

  BY.13 Sıvanacak yüzeyi (tavan ve duvar) uygun aralıklarla anolar yardımı ile teraziye getirir.

  BY.14 Sıvanacak yüzeyin yüksekliği kullanılacak mastar boyunu geçiyorsa üst ve alt çıtalar arasına ilave çıtalar yerleştirir.

  BY.15 Mastar uzunluğunu geçmeyen aralıklarla anoları oluşturur. 

  BY.16 Ano çıtaların arasını üç kat serpme harçla doldurur, mastarla düzelterek anoları oluşturur.

  BY.17 Merkezleri (dış köşeleri) yapmak için mastarları köşeye dayayıp terazi veya şakül yardımı ile terazisine getirir.

  BY.18 Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturur.

  BY.19 Kanca ile tutturulamayan yerlerde mastar, payanda desteği ile sabitlenir.

  BY.20 Sıvanacak yüzeyi ıslatır. BY.21 Harçla üç tabaka serpme atar, mastarla düzelterek köşeyi oluşturur.

  BY.22 İç köşeleri yapmak için gönye yardımıyla iç köşe anosunu oluşturur.

  BY.23 Dökülen harçları, yeni harçlarla birlikte harç teknesinde kıvamını sağladıktan sonra kullanır.

  BY.24 Serpme yapmadan önce yüzeyi hafifçe ıslatır.

  BY.25 Hazırladığı akıcı kıvamdaki harcı yüzeye mala ile serpme yapar.

  BY.26 Uygulanan harcın çekmesini bekler.

  BY.27 Kullanacağı kadar plastik kıvamdaki harcı sıvacı küreğinden ikinci tabaka olarak atar.

  BY.28 Ano aralarında mastarlama işlemini yapar.

  BY.29 Akıcı kıvamdaki harcı yüzeye üçüncü tabaka olarak atar.

  BY.30 İkinci tabakadaki kalan boşlukları doldurur

  BY.31 Mastarla düzelterek düzgün bir yüzey elde eder.

  BY.32 Dökülen harçları harç teknesinde toplar.

  BY.33 Merkezleri (dış köşeleri) yapmadan önce, köşebentler, serpme yardımıyla terazisinde yerleştirir.

  BY.34 Kurallarına göre hazırladığı ince sıva harcını tekneye alarak plastik kıvama getirir.

  BY.35 Hazırlanan ince sıva harcını sıvacı küreğine alır.

  BY.36 Sıvacı küreği veya malayla ince sıva harcını aşağıdan yukarıya çeker veya atar.

  BY.37 Mastarla yüzey kontrolünü yapar.

  BY.38 Fırçayla ıslatılan yüzeye tirfil malası ile sürekli daireler çizerek çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmayacak şekilde perdah yapar.

  BY.39 Sıva üzerini sünger ile silerek serbest kumları düşürür.

  BY.40 Sıvanan yüzeyi, kuruduktan sonra, hava koşullarına göre sular.

  BY.41 Yüzeye uygun ölçüde mastar yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder.

  BY.42 Kullanılmayan atıl haldeki malzemelerin atık yönetmeliğine uygun olarak stoklanmasını sağlar.

  BY.43 Kullanılan araç/gereçleri temizleyerek toplar.

  11UY0024-3/B1 MAKİNE İLE SIVA YAPILMASI

  BY.1 Kullanılacağı malzemeleri uygulama ortamına yeterli miktarda temin eder.

  BY.2 Makineyi sağlam bir zemine sabitler.

  BY.3 Çalışma alanına taşıdığı harç haznesi, mikser ve kompresörün bağlantılarını yapar.

  BY.4 Harç ve su hortumlarını bağlar.

  BY.5 Elektrik bağlantısını yapar.

  BY.6 Kompresör basıncını çalışma yüksekliğine göre ayarlar.

  BY.7 Harç hazırlayacağı malzemeleri hazne büyüklüğüne göre uygun sıra ve oranlarda sıva makinesine koyar.

  BY.8 Harç istenilen kıvama gelinceye kadar, sıva makinesini uygun devirde çalıştırır.

  BY.9 Sıva harcını anolar arasına 1-1,5cm kalınlığında püskürterek yüzeye uygular.

  BY.10 Püskürtme ucu ile yüzey arasındaki mesafeyi, makine teknik şartnamesine göre ayarlar.

  BY.11 Püskürtme ucunu yüzeye dar açı pozisyonunda tutar.

  BY.12 Püskürtme işlemini yüzeye yatay olarak uygular.

  BY.13 Her ano arası dolduğunda mastar çeker.

  BY.14 Harcın fazlalıklarını mastar ile alır.

  BY.15 Dökülen harçları harç teknesinde toplar.

  BY.16 Ano çıtalarını söker ve yerlerini sıva ile doldurur.

  BY.17 Fırçayla yüzeyi ıslatır.

  BY.18 Islatılan yüzey kurumadan, tirfil malası ile sürekli daireler çizerek çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmayacak şekilde perdah yapar.

  BY.19 Sıva üzerini sünger ile silerek serbest kumları düşürür.

  BY.20 Sıva makinesinin harç ile temas eden hortum içi, hazne ve diğer parçalarını temizler.

  BY.21 Sıva makinesini, işi bittikten sonra kapalı konumda, su ile temas etmeyecek şekilde muhafaza eder.

  11UY0024-3/B2 TESVİYE BETONU VE ŞAP DÖKÜLMESİ

  BY.1 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirler.

  BY.2 Kullanılacak malzemenin uygulama ortamına temin edilmesini sağlar.

  BY.3 Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse bakımını yapar.

  BY.4 Tesviye yapılacak yüzeydeki harç artıkları ve malzemeleri kazıyarak yüzey temizliğini yapar.

  BY.5 Hortum terazi, nivo ya da lazerli kot alma cihazı ile duvar kenarlarında ve köşelerde kot işaretlemesini yapar.

  BY.6 Duvar kenarlarına, alınan kotları baz alarak anoları yerleştirir.

  BY.7 Anoların terazi ile kontrolünü yapar.

  BY.8 Tesviye betonu dökülecek yüzeyi sular.

  BY.9 Yüzeye dökülecek tesviye betonu harcını uygun oranlarda hazırlar.

  BY.10 Yüzeye döktüğü tesviye betonu harcını mastarla düzeltir.

  BY.11 Sökülen anoların yerini tesviye betonu harcı ile doldurur.

  BY.12 Yüzeyi şap dökümüne hazır hale getirir.

  BY.13 Yüzeyin durumuna göre çimento serper veya çimento şerbeti şeklinde döker.

  BY.14 Prizini tamamlamış yüzeylerde çimento şerbeti şeklinde döker veya hazır sentetik şap kullanır.

  BY.15 Yüzeydeki fazlalıkları mala ile düzeltir BY.16 Mala ile düzeltilmiş yüzeyi, perdah malası ile perdahlar.

  BY.17 Üzeri temizlenmiş tesviye betonunu şap dökümüne başlanmadan önce iyice sular.

  BY.18 Yüzeyde su birikintilerinin olmamasına dikkat eder.

  BY.19 Şapı zemine mastar genişliği kadar döker.

  BY.20 Mastar ile yüzeyi düzeltir.

  11UY0024-3/B3 HAZIR ELEMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

  BY.1 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarını tekniğine uygun olarak yağlar.

  BY.2 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarını pencereyi ortalayarak, uygun yükseklikte, duvarın iki yüzüne kanca yardımıyla tutturur.

  BY.3 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarını iç ve dıştaki her iki ucundan ölçerek uygun kota getirir.

  BY.4 Denizlik/parapet/harpuşta kalıplarını terazisinde sabitler.

  BY.5 Duvar üzerindeki toz ve atıkları temizler.

  BY.6 Denizlik/parapet/harpuşta harcını tekniğine uygun hazırlar.

  BY.7 Denizlik/parapet/harpuşta yüzeyinin düzgün ve pürüzsüz olması için hava kabarcığı kalmayacak şekilde kalıbın yarısına kadar harcı doldurarak sıkıştırır.

  BY.8 Donatıyı harç üzerine yatırıp mala ile harç içerisine oturtur.

  BY.9 Denizlik/parapet/harpuşta kalıbının kalan yarısını harç ile doldurarak sıkıştırır.

  BY.10 İçteki denizlik yüzeyini düz, parapet yüzeyini dışa 3°–5° meyilli olacak şekilde mala ile düzeltir.

  BY.11 Kurumaya bırakılan kalıptaki harcı yanmaması için sular.

  BY.12 Gelen söve malzemelerini listeye göre kontrol eder.

  BY.13 Söve monte edilecek kapı ve pencere boşluklarını montaja hazır hale getirir.

  BY.14 Yan parçalardan başlayarak şakülünde ve terazisinde söve montajını yapar.

  BY.15 Fazla harçları kurumadan alır. BY.16 Söve ek yerlerini düzeltir.

   

 •  

 • Kritik Adım

    Kritik Adım Yok

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.