• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  16UY0265-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan kişisel koruyucu donanımları açıklar.

  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarının nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.

  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

  BG.4 Arıza uyarı işaretleri ve levhalarını açıklar.

  BG.5 Risk ve tehlikeli durumlara karşı alınması gerekli önlemleri açıklar.

  BG.6 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik gereklilikleri açıklar.

  BG.7 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

  BG.8 Kaza durumunda yapması gerekenleri sıralar.

  BG.9 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve riskleri açıklar.

  BG.10 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerine karşı alınması gerekli tedbirleri açıklar.

  BG.11 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli ve sağlıklı çalışma tedbirlerini açıklar.

  BG.12 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.

  BG.13 Verimli çalışma kavramını ayırt eder.

  BG.14 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

  BG.15 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar.

  BG.16 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. 

  16UY0265-3/A2 HAZIRLIK VE KIRMA ELEME İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 İşletmeninin faaliyet raporunun içeriğini ve rapora işlenmesi gereken verileri belirtir.
  BG.2 Cevher miktarlarının gözle hesaplanması ve stokla karşılaştırılmasını açıklar.
  BG.3 Gerçekleştirilecek iş için gerekli cevher miktarının nasıl hesaplanacağını açıklar.
  BG.4 Beslenecek cevher miktarının yetersiz olması halinde yapılması gereken işlemleri belirtir.
  BG.5 Tesislerde bulunan uyarı sistemleri (siren, ikaz lambası, megafon, vs.) ve çalıştırma talimatlarını sıralar.
  BG.6 Tesisi devreye alma yöntemini açıklar.  
  BG.7 Tesiste bulunan ekipman ve malzemeleri ayırt eder.
  BG.8 Kırıcı ampermetreler ile ekipman kullanım talimatlarında belirtilen kritik akım eşiklerini belirtir.  
  BG.9 Çalışma süresince kırıcı, elek, oluk ve bantları kontrol etme usullerini açıklar.
  BG.10 Cevheri halatla bağlama metotlarını tanımlar.  
  BG.11 Cevherin sistem dışına dökülmesi veya taşması halinde alınacak tedbiri açıklar.  
  BG.12 Elek yüzeyinde malzemenin düzgün yayılmaması halinde alınması gereken tedbirleri sıralar.
  BG.13 Toz engelleme/bastırma yöntemlerini ve ekipmanlarını ayırt eder.   
  BG.14 Çalışma sonunda sistemi boşaltma yöntemini belirtir. 
  BG.15 Kırma eleme ekipmanının çalışmasını engelleyecek parçaları alarak ekipmanı nasıl temizleyeceğini belirtir.
  BG.16 İşyeri kuralları çerçevesinde kendisinden sonra çalışacak operatöre nasıl bilgi vereceğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  16UY0265-3/A2 HAZIRLIK VE KIRMA ELEME İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  *BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  *BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir.**

  *BY.4 Arıza halinde sistemin çalıştırılmasını engelleyecek tedbiri alır.** 

  *BY.5 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.**

  *BY.6 Kırma eleme işlemlerinde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.**

  *BY.7 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.** 

  *BY.8 Kırma eleme işlemlerinde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.**

  *BY.9 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.

  BY.10 Bir önceki operatör tarafından hazırlanan faaliyet raporunu inceleyerek iş planına yansıtır.**

  BY.11 Cevher miktarlarını gözle hesaplayarak stokla karşılaştırmasını yapar.**

  *BY.12 Tesislerde bulunan uyarı sistemini (siren, ikaz lambası, megafon, vs.) çalıştırır. 

  *BY.13 Sirenin/uyarı sisteminin çalışmadığı hallerde, sistemin çalıştırılmasını engelleyecek önlemi alır.** 

  *BY.14 Tesisi işyeri talimatları uyarınca devreye alarak beslemeyi başlatır.

  *BY.15 Çalışma esnasında besleyicinin istenen miktarda düzenli cevher verip vermediğini; gözle ve/veya kırıcı ampermetreden ekipman kullanım talimatlarında belirtilen kritik akım eşiklerine göre kontrol eder.

  BY.16 Vardiya süresince kırıcı, elek, oluk ve bantları görsel ve işitsel olarak kontrol eder.**

  BY.17 Levye ile kırıcının ağzında takılan cevheri düşürmek için gerekli tedbiri alır.** 

  BY.18 Sıkışan cevheri halatla boğma/kement şeklinde bağlayarak çıkartır.** 

  BY.19 Sistem dışına dökülen ya da taşan cevherin, dökülme nedenlerini tespit eder.**

  BY.20 Sistemin dışına cevher dökülmesine neden olan ufak çaplı sorunlardan yetkisi dahilindekileri giderir.**

  BY.21 Elek yüzeyinde malzemenin düzgün yayılıp yayılmadığını kontrol eder.

  BY.22 Su fıskiyeleri ile toz filtresinin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

  *BY.23 Beslemeyi keserek sistemi boşaltır.

  BY.24 Genel çalışma alanını temizler.

  BY.25 Bir sonraki operatöre gerçekleştirdiği işlemler, yaşanan aksaklıklar gibi çalışma süresince gerçekleşen durumlar hakkında bilgilendirme yapar. 

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

  *BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  *BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  *BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir.**

  *BY.4 Arıza halinde sistemin çalıştırılmasını engelleyecek tedbiri alır.** 

  *BY.5 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.**

  *BY.6 Kırma eleme işlemlerinde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.**

  *BY.7 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.** 

  *BY.8 Kırma eleme işlemlerinde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.**

  *BY.9 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.

  *BY.12 Tesislerde bulunan uyarı sistemini (siren, ikaz lambası, megafon, vs.) çalıştırır. 

  *BY.13 Sirenin/uyarı sisteminin çalışmadığı hallerde, sistemin çalıştırılmasını engelleyecek önlemi alır.** 

  *BY.14 Tesisi işyeri talimatları uyarınca devreye alarak beslemeyi başlatır.

  *BY.15 Çalışma esnasında besleyicinin istenen miktarda düzenli cevher verip vermediğini; gözle ve/veya kırıcı ampermetreden ekipman kullanım talimatlarında belirtilen kritik akım eşiklerine göre kontrol eder.

  *BY.23 Beslemeyi keserek sistemi boşaltır.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.