• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  19UY0390-3/A2: GÖNDERİ ULAŞTIRMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 İş süreçlerinde bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi ve benzeri) tanımlar.

  BG.2 Motosiklet lastik kullanım şartlarını listeler.

  BG.3 Motosikletli kurye ile taşınabilecek gönderi türlerini ilgili mevzuata göre ayırt eder.

  BG.4 Motosikleti trafik kurallarına göre park etme yöntemini açıklar.

  BG.5 Taşıma sürecinde hasar görmüş gönderi ile ilgili uygulanacak prosedürü açıklar. 

  BG.6 Motosiklet temizleme yöntemlerini tanımlar.

  BG.7 Motosiklet temizlik malzemelerini sıralar. 

  19UY0390-3/A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, İŞ ORGANİZASYONU VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, uyulması gereken kuralları açıklar. 

  BG.2 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri açıklar. 

  BG.3 Sağlığına ve güvenliğine tehlike oluşturabilecek hava koşullarına göre alınması gereken kişisel önlemleri açıklar.

  BG.4 Kendisini ve çevresini etkileyebilecek tehlike, risk ve ramak kala olayları (yola düşen yabancı cisim, şiddetli rüzgar çıkması gibi) açıklar.

  BG.5 Trafikte motosikletten kaynaklı olası tehlike ve riskleri sıralar.

  BG.6 Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası tehlike ve riskleri ayırt eder.

  BG.7 Trafikte motosikletten kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.8 Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar. 

  BG.9 İş kazası (trafik kazası gibi) durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.

  BG.10 İşletmenin acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.

  BG.11 Çalışma ortamında oluşan atıkların geri dönüşüm için gerekli ayırma yöntemini açıklar.

  BG.12 Gürültü ve hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri sıralar. 

  BG.13 Çalışma bölgesiyle ilgili yol durumu bilgilerini alabileceği kaynakları açıklar.

  BG.14 Çalışma bölgesiyle ilgili meteorolojik bilgileri alabileceği kaynakları açıklar.

  BG.15 İş planı hazırlamak için gerekli olan öğeleri (yol durumu, meteorolojik durum, kalite gerekleri, performans gibi) sıralar. 

  BG.16 İş süreçleri ile ilgili raporları (trafik kazası ve benzeri) teknik formatlarına göre tanımlar.

  BG.17 Meslekle ilgili ramak kala olayları tanımlar.

  BG.18 İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini açıklar.

  BG.19 Sistem, donanım, alet ve araçların kalite talimatına göre kullanım yöntemini açıklar. 

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  19UY0390-3/A2: GÖNDERİ ULAŞTIRMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Motosikleti trafik işaret ve kurallara uygun kullanır. 

  *BY.2 Çalışma ortamında mevsime göre kişisel koruyucu donanımları talimatlara uygun olarak kullanır.

  *BY.3 Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

  BY.4 Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

  BY.5 Hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır. 

  BY.7 Kullandığı motosikletin günlük bakımını yaparak kullanıma hazır duruma getirir.

  *BY.8 Aracın mekanik ve elektronik aksamlarının çalışırlık kontrollünü yapar.

  BY.9 Kullandığı motosikletin yakıtının yeterli miktarda olup olmadığını kontrol ederek yakıt eksikliğini giderir.

  BY.10 Meslekle ilgili ekipman, araç-gereçlerin (haberleşme cihazı gibi) ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlığını kontrol eder.

  BY.11 Kontrol sonucu tespit ettiği uygunsuzlukları kontrol formuna işler.

  *BY.12 Eksik olan ekipman ve malzemeleri ilgili birimden temin eder.

  BY.13 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, P1 ve/veya P2 belgesi) kontrol eder. 

  *BY.14 Aracın lastiklerinin üzerinde patlak, kesik, balon, olup olmadığını kontrol eder.

  BY.15 Sorunlu olan lastiklerdeki sorunun giderilmesini sağlar. 

  *BY.16 Lastiğin hava basıncını basınç ölçer aleti ile kontrol ederek, lastiğin basıncını kullanım kitapçığında tanımlanmış değere uygun hale getirir.

  BY.17 Gönderi iş emrini alır.

  BY.18 İş emrini, gönderi türüne, trafik güvenliğini etkileyebilecek hava koşullarına ve uygunluk durumuna göre değerlendirir.

  BY.19 Değerlendirme sonucunu iş emrini veren ilgiliye (olumlu ve olumsuz) geri bildirimde bulunur.

  BY.20 Gönderi teslim alma adresine ulaşım güzergahını belirler.

  BY.21 Trafiğin akışını takip ederek, gönderi teslim alma adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

  *BY.22 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim alma adresine ulaşımı sağlar.

  *BY.23 Kendisine teslim edilen gönderinin, iş emrindeki gönderi olduğunu doğrular.

  BY.24 İş emrindeki gönderiden farklı gönderi olması durumunda iş emrini veren ilgiliyi bilgilendirir.

  *BY.25 Gönderiyi bulunduğu adresten, iş yeri mevzuatına göre “teslim alma tutanağı” düzenleyerek teslim alır. 

  BY.26 Gönderiyi muhafaza edecek şekilde motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirir.

  BY.27 Gönderinin teslim alınmasıyla ilgili ilgiliye ve/veya ilgili birime bildirimde bulunur.

  BY.28 Gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını belirler.

  BY.29 Trafiğin akışını ve hava koşullarını takip ederek, gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

  *BY.30 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim etme adresine ulaşımı sağlar.

  BY.31 Gönderi teslim adresindeki uygun bir park yerine trafik kurallarına uygun olarak motosikleti park eder.

  *BY.32 Motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirdiği gönderiyi düzenlediği “teslim tutanağı” ile alıcıya teslim eder. 

  BY.33 Gönderinin alıcıya teslim edilmesiyle ilgili işletmeye geri bildirimde bulunur.

  BY.34 Aracın altına bakarak herhangi bir yağ/yakıt sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

  BY.35 Yağ/yakıt sızdırması durumunda ilgiliye bilgi verir. 

  *BY.36 Aracın dış yüzeyini plakasının okunurluğunu sağlayacak şekilde uygun temizlik malzemesi ile temizler. 

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  *BY.1 Motosikleti trafik işaret ve kurallara uygun kullanır. 

  *BY.2 Çalışma ortamında mevsime göre kişisel koruyucu donanımları talimatlara uygun olarak kullanır.

  *BY.3 Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

  *BY.8 Aracın mekanik ve elektronik aksamlarının çalışırlık kontrollünü yapar.

  *BY.12 Eksik olan ekipman ve malzemeleri ilgili birimden temin eder.

  *BY.14 Aracın lastiklerinin üzerinde patlak, kesik, balon, olup olmadığını kontrol eder.

  *BY.16 Lastiğin hava basıncını basınç ölçer aleti ile kontrol ederek, lastiğin basıncını kullanım kitapçığında tanımlanmış değere uygun hale getirir.

  *BY.22 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim alma adresine ulaşımı sağlar.

  *BY.23 Kendisine teslim edilen gönderinin, iş emrindeki gönderi olduğunu doğrular.

  *BY.30 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim etme adresine ulaşımı sağlar.

   *BY.32 Motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirdiği gönderiyi düzenlediği “teslim tutanağı” ile alıcıya teslim eder. 

  *BY.36 Aracın dış yüzeyini plakasının okunurluğunu sağlayacak şekilde uygun temizlik malzemesi ile temizler. 

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.