• Minibüs Şöförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.  

  Minibüs Şöförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

  17UY0327-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ekipmanları sıralar.
  BG.2 Günlük sefer planlaması ve iş bölümü yaparken dikkate aldığı unsurları açıklar.
  BG.3 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.

  17UY0327-3 MİNİBÜS ŞOFÖRÜ
  BG.4 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.5 Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.6 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.7 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.8 Yolcudan alınacak ücretin neye göre belirlendiğini açıklar.
  BG.9 Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.
  BG.10 Güzergahtaki ilk durağa gitmeden önce yapılacak güzergah levhasıyla ilgili işlemleri sıralar.
  BG.11 Durak ve güzergah üzerinden yolcu almayla ilgili kuralları açıklar.
  BG.12 Yolcunun talebine bağlı olarak minibüsten indirilmesi ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.13 Seyir esnasında alt yapı çalışmaları ve mücbir sebeplerden ötürü güzergah dışına çıkma durumunda izlenecek prosedürü belirtir.
  BG.14 Sürüş sonrası yapılacak kontrolleri ve işlemleri sıralar.
  BG.15 Aracın teslim edilmesi ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

   

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0327-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI
  BY.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, vb.) kontrol eder.
  BY.2 Aracın dışındaki kirli bölgeleri temizler.
  BY.3 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.4* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.5 Motor yağ seviyesini kontrol eder.
  BY.6 Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.
  BY.7 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.
  BY.8 * Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.9 Lastik hava basıncını kontrol eder.
  BY.10 Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
  BY.11 Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.12* Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, dönüş ışığı kontrolü yapar.
  BY.13 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.14 Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.
  BY.15* Kapı ikaz lambalarını kontrol eder.
  BY.16 Güzergah tabelalarını kontrol eder.
  BY.17* Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.18 Korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar.
  BY.19 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.20 Güzergahtaki ilk durağa gitmeden önce yapılacak güzergah levhasıyla ilgili işlemleri yerine getirir.
  BY.21 Trafik kurallarına ve yasal talimatlara uygun olarak aracı harekete geçirir.
  BY.22* Trafik kurallarına uygun olarak belirli bir mesafede durağa yanaşır.
  BY.23* Aracı tam olarak durdurduktan sonra aracın kapılarını açar.
  BY.24* Yolcuyu güvenli bir biçimde araca aldıktan sonra kapıları kapatır.
  BY.25* Trafik kurallarına uygun olarak, trafiği gözlemleyerek duraktan ayrılır.
  BY.26* Güzergah üzerinde olan yolcuyu trafik kurallarına uygun biçimde araca alır.
  BY.27* Duraklama ve park esnasında ücret tarifesiyle belirlenmiş ücreti araca binen yolcudan alır.
  BY.28 Para üstünü yolcuya iletir.
  BY.29 Araç tam olarak durduktan sonra otomatik kapıları açarak yolcuyu indirir.
  BY.30 Son durağa kadar gelen araç yolcularını indirdikten sonra bir sonraki sefer için yolcuları bekler.
  BY.31 Genel yol koşulları hakkında gerekli bilgileri diğer şoföre verir.
  BY.32 Yasal çalışma süresi dahilinde ya da iş programına göre belirlenen yer ve zamanda diğer şoföre aracı teslim eder.
  BY.33 Aracın içini kontrol ederek unutulan eşyaları durağa teslim eder.
  BY.34 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.35 * Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.