• ELEKTRİK

  Elektrik Sanayi, son yıllarda hızla gelişerek bütün sanayi dalları için vazgeçilmez bir sektör durumuna gelmiştir. Dünyada elektrik sektörü, hızla büyüyen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Elektrik sanayine  öncelik veren bir politika izleyen ülkelerin, kısa sürede gelişmişlik düzeyinde önemli bir ilerleme kaydettiği görülmektedir.

   

 • Elektrik Pano Montajcısı

  Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve
  meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

  Bu ulusal yeterlilik; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

  Elektrik Pano Montajcısı  Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

   

 •  

 • Elektrik Tesisatçısı

  Bu ulusal yeterliliğin amacı, Elektrik Tesisatçısı  (Seviye 3) mesleğinde;
  •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 •