• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  12UY0050-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları listeler.

  BG-BY.3 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanabilecek aksaklıkların olması durumunda bilgi vereceği kişileri eşleştirir.

  BG-BY.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kontrolünde yapılması gereken kontrolleri açıklar.

  BG-BY.5 Çalışma alanında kullanacağı iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.6 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırmayı yapar.

  BG-BY.7 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır.

  BG-BY.8 Ayrıştırılmış malzemelerin depolanmasında gereken önlemlerin neler olduğunu açıklar.

  12UY0050-3/A2 PANEL KALIP İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

  BG-BY.1 İşin gerektirdiği çalışma alanını belirler.

  BG-BY.2 Montaj platformunu hazırlar.

  BG-BY.3 Çalışma alanının uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.4 Çalışma alanında bulunan atıkları uzaklaştırır.

  BG-BY.5 Çalışma alanında kullanılacak panel kalıp ve yardımcı malzemeleri vinç yardımıyla düzenli istifler.

  BG-BY.6 İş için gerekli panel kalıp ve yardımcı malzemelerin listesindeki miktarlarını kontrol eder.

  BG-BY.7 Temin edilen araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.

  BG-BY.8 Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin kullanabilirliğini kontrol eder.

  BG-BY.9 İp iskelesi dikmelerini çakar. BG-BY.10 İp iskelesi yatay elemanlarını (5/10) dikmelere çakar.

  BG-BY.11 Kalıp planı akslarını ip iskelesi yatay elemanlarına kalemle işaretler.

  BG-BY.12 Yatay elemanda kalem ile yapılan aks işaret noktalarına testere ile çentik atar.

  BG-BY.13 Aks işaret noktalarına çivi çakar.

  BG-BY.14 Aks numaralarını yazar.

  BG-BY.15 Aks doğrultularını belirlemek için karşılıklı ip çeker.

  BG-BY.16 Kalıp planlarına göre kullanacağı kazıkların tür, boyut ve sayısını listeler.

  BG-BY.17 Kazıkları kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.18 Kazıkları kullanacağı alana taşır.

  BG-BY.19 Montaj platformuna projesine göre konstrüksiyon elemanlarını yerleştirir.

  BG-BY.20 Panellerin kesim listesini hazırlar.

  BG-BY.21 Panelleri montaja hazır hale getirir.

  BG-BY.22 Panelleri konstrüksiyona yardımcı elemanlara sabitler.

  BG-BY.23 Tij deliklerini projesine uygun aplike eder.

  BG-BY.24 Tij deliklerini deler.

  BG-BY.25 Malzemenin dış etkenlerden korunması için gerekli önlemleri alır.

  BG-BY.26 Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

  BG-BY.27 Temel kalıbın yan panellerini belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre yerleştirir.

  BG-BY.28 Belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre kalıbı sabitler.

  BG-BY.29 Panellerin projeye uygun aplikasyonunu yapar.

  BG-BY.30 Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

  BG-BY.31 Betonarme demircisi ile koordineli olarak kalıp panelini şakülüne ve gönyesine alarak uygular.

  BG-BY.32 Tij çubuklarını yerleştirir.

  BG-BY.33 Tij çubuklarını sabitler.

  BG-BY.34 Yerleştirilen panelleri düşey destek elemanları ile destekler.

  BG-BY.35 Dikmeleri kullanıma hazırlar.

  BG-BY.36 Dikme yerlerini belirler.

  BG-BY.37 Dikmeleri yerlerine yerleştirir.

  BG-BY.38 Dikmelerin yatay desteklerini çakar.

  BG-BY.39 Dikmeleri düşey pozisyona getirir.

  BG-BY.40 Dikme boylarını ayarlar.

  BG-BY.41 Kalıp planından gerekli ölçü ve kotları alır.

  BG-BY.42 Projeye uygun kalıp panelleri hazırlar.

  BG-BY.43 İskelenin üzerine panel kalıp parçalarını aplike eder.

  BG-BY.44 Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları yerleştirir.

  BG-BY.45 Kalıp iskelesini yatay ve eğik kuşaklarla destekler.

  BG-BY.46 Taban ve yan panelleri monte eder.

  BG-BY.47 Kalıp yüzeylerini yağlar.

  BG-BY.48 Kalıp tabanını temizler.

  BG-BY.49 Kalıp sisteminin eksikliklerini kontrol eder.

  BG-BY.50 Döşeme kalıplarına mastar ayağı yapar.

  BG-BY.51 Kalıp içini ve/veya yüzeylerini istenmeyen atık ve artıklardan temizler.

  BG-BY.52 İskele elemanlarını, kalıp ana (mahya) ve tali (ızgara) elemanlarını ve düşey elemanları kontrol eder.

  BG-BY.53 Kalıp sökme işlemleri öncesi güvenlik önlemlerini alır.

  BG-BY.54 Kalıp iskelesi ile birlikte yan kalıpları söker.

  BG-BY.55 Temel ve düşey elemanların kalıplarını söker.

  BG-BY.56 İskelesi ile birlikte betonarme yatay elemanlarının kalıplarını söker.

  BG-BY.57 Kalıp elemanlarını temizler.

  BG-BY.58 Kalıp elemanlarının bakımını yapar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 20-25 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

  12UY0050-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları listeler.

  BG-BY.3 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanabilecek aksaklıkların olması durumunda bilgi vereceği kişileri eşleştirir.

  BG-BY.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kontrolünde yapılması gereken kontrolleri açıklar.

  BG-BY.5 Çalışma alanında kullanacağı iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.6 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırmayı yapar.

  BG-BY.7 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır.

  BG-BY.8 Ayrıştırılmış malzemelerin depolanmasında gereken önlemlerin neler olduğunu açıklar.

  12UY0050-3/A2 PANEL KALIP İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

  BG-BY.1 İşin gerektirdiği çalışma alanını belirler.

  BG-BY.2 Montaj platformunu hazırlar.

  BG-BY.3 Çalışma alanının uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.4 Çalışma alanında bulunan atıkları uzaklaştırır.

  BG-BY.5 Çalışma alanında kullanılacak panel kalıp ve yardımcı malzemeleri vinç yardımıyla düzenli istifler.

  BG-BY.6 İş için gerekli panel kalıp ve yardımcı malzemelerin listesindeki miktarlarını kontrol eder.

  BG-BY.7 Temin edilen araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.

  BG-BY.8 Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin kullanabilirliğini kontrol eder.

  BG-BY.9 İp iskelesi dikmelerini çakar. BG-BY.10 İp iskelesi yatay elemanlarını (5/10) dikmelere çakar.

  BG-BY.11 Kalıp planı akslarını ip iskelesi yatay elemanlarına kalemle işaretler.

  BG-BY.12 Yatay elemanda kalem ile yapılan aks işaret noktalarına testere ile çentik atar.

  BG-BY.13 Aks işaret noktalarına çivi çakar.

  BG-BY.14 Aks numaralarını yazar.

  BG-BY.15 Aks doğrultularını belirlemek için karşılıklı ip çeker.

  BG-BY.16 Kalıp planlarına göre kullanacağı kazıkların tür, boyut ve sayısını listeler.

  BG-BY.17 Kazıkları kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.18 Kazıkları kullanacağı alana taşır.

  BG-BY.19 Montaj platformuna projesine göre konstrüksiyon elemanlarını yerleştirir.

  BG-BY.20 Panellerin kesim listesini hazırlar.

  BG-BY.21 Panelleri montaja hazır hale getirir.

  BG-BY.22 Panelleri konstrüksiyona yardımcı elemanlara sabitler.

  BG-BY.23 Tij deliklerini projesine uygun aplike eder.

  BG-BY.24 Tij deliklerini deler.

  BG-BY.25 Malzemenin dış etkenlerden korunması için gerekli önlemleri alır.

  BG-BY.26 Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

  BG-BY.27 Temel kalıbın yan panellerini belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre yerleştirir.

  BG-BY.28 Belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre kalıbı sabitler.

  BG-BY.29 Panellerin projeye uygun aplikasyonunu yapar.

  BG-BY.30 Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

  BG-BY.31 Betonarme demircisi ile koordineli olarak kalıp panelini şakülüne ve gönyesine alarak uygular.

  BG-BY.32 Tij çubuklarını yerleştirir.

  BG-BY.33 Tij çubuklarını sabitler.

  BG-BY.34 Yerleştirilen panelleri düşey destek elemanları ile destekler.

  BG-BY.35 Dikmeleri kullanıma hazırlar.

  BG-BY.36 Dikme yerlerini belirler.

  BG-BY.37 Dikmeleri yerlerine yerleştirir.

  BG-BY.38 Dikmelerin yatay desteklerini çakar.

  BG-BY.39 Dikmeleri düşey pozisyona getirir.

  BG-BY.40 Dikme boylarını ayarlar.

  BG-BY.41 Kalıp planından gerekli ölçü ve kotları alır.

  BG-BY.42 Projeye uygun kalıp panelleri hazırlar.

  BG-BY.43 İskelenin üzerine panel kalıp parçalarını aplike eder.

  BG-BY.44 Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları yerleştirir.

  BG-BY.45 Kalıp iskelesini yatay ve eğik kuşaklarla destekler.

  BG-BY.46 Taban ve yan panelleri monte eder.

  BG-BY.47 Kalıp yüzeylerini yağlar.

  BG-BY.48 Kalıp tabanını temizler.

  BG-BY.49 Kalıp sisteminin eksikliklerini kontrol eder.

  BG-BY.50 Döşeme kalıplarına mastar ayağı yapar.

  BG-BY.51 Kalıp içini ve/veya yüzeylerini istenmeyen atık ve artıklardan temizler.

  BG-BY.52 İskele elemanlarını, kalıp ana (mahya) ve tali (ızgara) elemanlarını ve düşey elemanları kontrol eder.

  BG-BY.53 Kalıp sökme işlemleri öncesi güvenlik önlemlerini alır.

  BG-BY.54 Kalıp iskelesi ile birlikte yan kalıpları söker.

  BG-BY.55 Temel ve düşey elemanların kalıplarını söker.

  BG-BY.56 İskelesi ile birlikte betonarme yatay elemanlarının kalıplarını söker.

  BG-BY.57 Kalıp elemanlarını temizler.

  BG-BY.58 Kalıp elemanlarının bakımını yapar.

 •  

 • Kritik Adım

    Kritik Adım Yok

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.