• Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)

  Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  16UY0267-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan kişisel koruyucu donanımları açıklar.
  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarının nasıl kullanılması gerektiğini açıklar.
  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.
  BG.4 Arıza uyarı işaretleri ve levhalarını açıklar.
  BG.5 Risk ve tehlikeli durumlara karşı alınması gerekli önlemleri açıklar.
  BG.6 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik gereklilikleri açıklar.
  BG.7 Acil durumları yapması gerekenleri sıralar.
  BG.8 Kaza durumunda yapması gerekenleri sıralar.
  BG.9 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve riskleri açıklar.
  BG.10 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerine karşı alınması gerekli tedbirleri açıklar.
  BG.11 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek
  fonksiyonlarının güvenli ve sağlıklı çalışma tedbirlerini açıklar.
  BG.12 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.13 Verimli çalışma kavramını ayırt eder.
  BG.14 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.15 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar.
  BG.16 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.

  16UY0267-4/A2 HAZIRLIK, EBATLAMA VE KESİM
  BG.1 Ölçü alırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Mermer ve doğaltaşların kristal yapılarını ayırt eder.
  BG.3 Mermer doğaltaş imalatında kullanılan makine, araç, gereç, malzeme ve ekipmanları açıklar.
  BG.4 Tekli baş kesme makinesinin çalışma prensiplerini ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.5 Yan kesme makinesinin çalışma prensiplerini ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar

  16UY0267-4/A3 TEMEL YÜZEY İŞLEME
  BG.1 Parlatma işleminde kullanılabilecek metotları sıralar.
  BG.2 Çekiçleme öncesi kontrol edilmesi gereken hususları sıralar.
  BG.3 Yüzeye su gönderme sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.4 Malzemenin makineye yerleştirilmesinde dikkat edilecek hususları açıklar
  BG.5 Honlama sürecinin kontrol edilmesinde dikkat edilecek hususları sıralar.
  BG.6 Fırça ile işleme süreçlerini sıralar.

  16UY0267-4/B1 YÜZEY İŞLEME
  BG.1 Asitle yüzey işleme uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.2 Asit uygulanan yüzeyin temizlenmesinde kullanılacak malzemeyi ayırt eder.
  BG.3 Malzemelere yapılacak eskitme işlemi süresini tanımlar.
  BG.4 Ateşle yüzey yakma uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.5 Patlatma işleminde kullanılabilecek malzeme ebatlarını açıklar.
  BG.6 Kumlama yapılacak malzemenin kumlama makinesinin besleme bandına getirilmesinde dikkat edilecek hususları açıklar.
  BG.7 Malzemenin makineye yerleştirilmesinde dikkat edilecek hususları açıklar.
  BG.8 Kumlama işleminin takibi sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.

  16UY0267-4/B2 OYMA-KABARTMA
  BG.1 Mermer-doğaltaş türlerinin kullanılabilecekleri ortamları sıralar.

  BG.2 Desen hazırlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  BG.3 Desenin yüzeye aktarılması için yapılması gereken işlemleri sıralar.
  BG.4 Oyma kabartma işlemlerinde kullanılan alet, araç ve gereçleri ve bunların çalışma prensiplerini tanımlar.
  BG.5 Tornada mermer-doğaltaş işleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  16UY0267-4/B3 MOZAİK İŞLEMLERİ
  BG.1 Mozaik çiziminde kullanılan çizim ve ölçeklendirme yöntemlerini açıklar.
  BG.2 Mozaik üretiminde kullanılan strip kesme metotlarını ve bu metotlarda kullanılan araçları ayırt eder.
  BG.3 Yapıştırıcı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

  16UY0267-4/B4 SU JETİ İŞLEMLERİ
  BG.1 Su jeti makinesinin çizim programına motif çizimi aktarmayı açıklar.
  BG.2 Su jeti makinesinde bulunan eksenleri sıralar.
  BG.3 Su jeti makinesinin uygulaması gereken bar basıncını tanımlar.
  BG.4 Su jeti makinesinde tıkanıklık olması halinde takip edilmesi gereken işlemleri sıralar.
  BG.5 Kesilen plakalarda kullanılan numaralandırma usulünü açıklar 

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  16UY0267-4/A2 HAZIRLIK, EBATLAMA VE KESİM
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder.
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini
  tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. 
  BY.9 İmalat montaj ve yüzey bozuklarını da göz önünde bulundurarak ölçü alır.
  BY.10 Ölçü farklarını kroki üzerinde belirtir.
  BY.11 Pah kırılması yapılması gereken yüzeyleri resim üzerinde gösterir veya yazıyla belirtir.
  BY.12 Kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizer. 
  BY.13 Taş üzerine uygulanacak işlemlere göre mermer ve doğaltaşların kristal yapısını göz önünde bulundurarak, ölçüler doğrultusunda gereken mermer-doğaltaş ebatlarını ve gerçekleştirilecek yüzey işlemlerini belirler.
  BY.14 Belirlenen yüzey işlemi ve ölçüleri karşılayacak seçilmiş mermer ve doğaltaşları temin eder.
  BY.15 Üretim biçimine göre ihtiyaç duyulan oyma-kabartma-delme, kesme-kırma-silme-parlatma, mozaik yapma makine, araç, gereç malzemelerini belirler.
  BY.16 Durdurucu ile testere arasında kalan mesafeyi üretimde istenilen boya göre ayarlar.
  BY.17 Tekli baş kesme yapılacak plakayı testere yuvasının bulunduğu kenara yapışacak biçimde yerleştirerek, durdurucuya değinceye kadar ileriye sürer.
  BY.18 Su püskürtme vanasını açarak, kesime püskürtülmesini sağlar. 
  BY.19 Makine vasıtası ile kesimi yapar. 
  BY.20 Stripi durdurucuya değinceye kadar tekrar ileriye iterek, şerit bitinceye kadar kesime devam eder.
  BY.21 Yan kesme makinesi ile kesilecek parçayı, kenarı yan kesme makinesinin mastar kenarına yapışacak şekilde yerleştirir.
  BY.22 Testere kesim payını hesaplayarak, testereyi levhayı uzun kenar boyunca ebatlama yapacak şekilde ayarlar.
  BY.23 Su püskürtme vanasını açar, kesime püskürtülmesini sağlar. 
  BY.24 Makinenin başlat/bitir düğmesi vasıtası ile kesimi yapar. 
  BY.25 Spiral kesme taşını, el aparatına koyup mandalı sıkarak yerleştirir.
  BY.26 Kesilecek yüzeye, kesme çizgisini çizer.
  BY.27 Spiral el aparatı vasıtası ile kesme taşını bu çizginin üzerinde bastırarak ve ileriye doğru hareket vererek kesim işlemini gerçekleştirir.

  16UY0267-4/A3 TEMEL YÜZEY İŞLEME
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. 
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder. 
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. 
  BY.9 Malzemeyi uygun yere taşıyarak, makineyi çalışmaya hazır hale getirir.
  BY.10 Malzemeyi banda yerleştirir.
  BY.11 İşlem yapacağı yüzeye ve yapılacak işleme (parlatma, çekiçleme, honlama, fırçalama) uygun makineyi seçerek başlığı takar.
  BY.12 Yapılacak işleme göre makinenin ayarlarını tamamlar.
  BY.13 Talimata uygun şekilde yüzeye püskürtme şeklinde su gönderir.
  BY.14 Makineyi çalıştırarak, belirtilen işlemi gerçekleştirir. 
  BY.15 El aletine yapacağı işleme göre (parlatma, çekiçleme, honlama, fırçalama) uygun başlığı takar.
  BY.16 İş planında belirtilen işlemi gerçekleştirir. 

  16UY0267-4/B1 YÜZEY İŞLEME
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. 
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder.
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular. 
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır. 
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.  
  BY.9 Yüzeyin aside maruz kalmasını istemediği kısımları asitten etkilenmeyen bir madde ile kaplar.
  BY.10 Asidin yüzeye etki etme şiddetini hidroklorik asidi %50 veya %70 arası bir değerde seyrelterek ayarlar.
  BY.11 Seyreltilmiş asidi bir fırça vasıtası ile işlenecek alana sürerek, uygular.
  BY.12 Köpürme hadisesi sona erdiğinde yüzeyi bol su ile yıkayarak temizler. 
  BY.13 Vibratör veya tamburun hazne kapasitelerine göre şerit veya ebatlı levhaları yerleştirir.
  BY.14 Aşındırma taşlarının hazneye koyar. 
  BY.15 Eskitilecek malzemenin sertliğine göre eskitme süresini ayarlar.

  BY.16 Vibratör veya tamburu çalıştırır.  
  BY.17 Eskitme süresi bittiğinde hazneleri boşaltır.
  BY.18 Levhayı yakma makinesinin ağzına yerleştirir.
  BY.19 Ateş çıkış sibobunu, ateşin kalınlığını, üfleme şiddetini taşa olan mesafesini ayarlar.
  BY.20 Makineyi çalıştırır, taşı ilerleme bantı üzerine yerleştirir.
  BY.21 Banta ileri hareket vererek, yakılacak yüzeyin ateşle temasını temin eder.
  BY.22 Taşın ilerleme hızına, ateşin taşın üzerinde sağa ve sola gezinme hızını ayarlar.
  BY.23 Yüzey yakma işlemini gerçekleştirir. 
  BY.24 Yüzeyi patlatılacak taşın geniş yüzeyini makinenin mastar kenarına yapışacak şekilde yerleştirir.
  BY.25 Taşı kırıcı uca doğru mastara yapışmış olarak, ileri doğru iter.
  BY.26 Bu işlemi taş yüzeyinin tamamı kırıcı tarafından kırılıncaya kadar devam eder.
  BY.27 Levhalara uygulanacak pah şekline göre ilgili aparatı makineye takar.
  BY.28 Levhaları bant üzerine yerleştirir.
  BY.29 Bantın üzerine su püskürtme vanasını açar.  
  BY.30 Banta ileri doğru hareket vererek pah işlemini başlatır.  
  BY.31 Kumlama yüzey işlemi yapılacak plaka, şerit ve ebatlı levhaları kumlama makinesinin besleme ağzına getirilmesini sağlar.
  BY.32 Kumlama makinesinin hava basıncını ayarlar. 
  BY.33 Kumun boyutunu ayarlayarak, kum haznesini doldurur.
  BY.34 Yüzeye işlenecek motife göre püskürtme zaman, aralık ve bant hızını ayarlar. 
  BY.35 Kumlanacak malzemeyi bantın üzerine yerleştirir.  
  BY.36 Makineyi çalıştırıp, banta hareket vererek kumlamayı gerçekleştirir.

  16UY0267-4/B2 OYMA-KABARTMA
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. 
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder. 
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular. 
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini
  tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır. 
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.  
  BY.9 Müşterinin talebi ve yapılacak işlem doğrultusunda uygun taşı seçer.
  BY.10 Seçilen taşa ve taşın kullanılacağı ortama göre deseni uygular.
  BY.11 Mermer üzerine desenin doğru aktarıldığını kontrol eder. 
  BY.12 Taş cinsi, desenin detayları ve işin büyüklüğüne göre kullanacağı alet, araç ve gereçleri seçerek, hazırlar.
  BY.13 Keski, kalem, murc gibi el aletleri, spiraller, gravür makinesi, pantograf, pnömatik hava tabansı, asit kullanarak işi gerektiği şekilde gerçekleştirir.
  BY.14 Mermer-doğaltaş iş parçasının resmini veya modelini çizer, ölçüleri iş parçası üzerine işler.
  BY.15 Mermer-doğaltaş iş parçasını tezgâha bağlamadan önce ayna ayaklarına takoz yapıştırır.
  BY.16 Bağlantı civatalarını kontrol ederek, civataları sıkılar. 
  BY.17 Kaba ölçülerine göre prizmatik olarak kesilmiş parçayı dört ayaklı aynaya ağaç takozlar yardımıyla bağlar.
  BY.18 Tornada delik delme devir sayısı ve kesme hızına göre ilerleme miktarını belirler.
  BY.19 Matkabın punta ekseninde olup olmadığını kontrol ederek, bağlar.
  BY.20 Hava üfleme veya soğutma suyunu devreye alarak delik delme işlemine başlar.
  BY.21 Delik delmeye en küçük çaplı matkapla başlar, çap büyüterek delik istenilen ebata gelinceye kadar işleme devam eder.
  BY.22 Profil kalemlerini seçerek, bileyler.  
  BY.23 Profil kalemlerini punto ekseninde olacak şekilde bağlama civatalarını sıkarak, bağlar.
  BY.24 Tornada devir sayısı ve kesme hızına göre ilerleme miktarını belirler.
  BY.25 Profil çaplarına dikkat ederek işleme sırasında çap ölçü ve uzunluklarını kumpasla ölçer.
  BY.26 Kaleme hem yatay hem dikey ilerleme vererek, eğimli yüzeylerin oluşmasını sağlar.

  16UY0267-4/B3 MOZAİK İŞLEMLERİ
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. 
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder.
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular. 
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır. 
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.  
  BY.9 Mozaiği yapılacak motif, desen veya resmin çizimini yaparak, uygulanacağı alana göre ölçeklendirir.
  BY.10 Mozaik üretiminde kullanacağı kalibreden geçmiş honlu, cilalı veya eskitilmiş yüzey şekillerinde plakaları temin eder.
  BY.11 Plakaları istenilen ebatlara göre stripler halinde keser.  
  BY.12 Kesilmiş stripleri uygun makine ile iş talimatında belirtilen değişik her türlü şekilde benzer ölçülerde keser. 
  BY.13 Uygulamada kullanılamayacak parçaları ayırır.
  BY.14 Uygulamada kullanılacak parçaların kurutulmasını sağlar. 
  BY.15 Uygulama büyüklüğüne göre bir platform hazırlar. 
  BY.16 Platformun üzerine resim yerleştirerek, üzerini ince bir naylon ile kaplar.
  BY.17 Naylon üzerine fiberglas fileyi serer ve sabitler.
  BY.18 Yapılacak resme veya portreye göre taşları ebatları ve renklerine göre hazırlar.
  BY.19 Taşları tek tek desen üzerinde renklerine göre yapıştırarak üretimi gerçekleştirir.
  BY.20 Üretilen derzsiz mozaikin kurutulmasını sağlar.
  BY.21 Yapılacak kalıplara göre taş büyüklüklerini seçer.
  BY.22 Taşları görünecek yüzeyi kalıba gelecek şekilde dizer.  
  BY.23 Kalıpların üzerine fileyi yapıştırır.  
  BY.24 Üretilen kalıbın kurutulmasını sağlar. 

  16UY0267-4/B4 SU JETİ İŞLEMLERİ
  BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. 
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve muhafaza eder. 
  BY.4 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular. 
  BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.
  BY.7 İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır. 
  BY.8 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.  
  BY.9 İstenen motif çizimlerini makinenin işlem programına aktarır. 
  BY.10 Program vasıtası ile çizim parçalarının, en az fire verecek şekilde plaka üzerinde yerleşimini planlar.
  BY.11 Makinenin “x” ve “y” eksenlerini gözeterek çalışma başlama yeri olarak 0 noktasını belirler. 
  BY.12 Plana uygun plakayı makine sehpasına “0” noktasına uygun bir şekilde yerleştirir.
  BY.13 Parçaları numaralandırır.
  BY.14 Makinenin haznesine 80 mesh ve daha ince abrasiv kumunu doldurur/var olduğunu kontrol eder.
  BY.15 Su, hava ve abrasiv hortumlarını kontrol eder.
  BY.16 Vanalarını açarak istenilen karışım ve basıncın meydana geldiğini kontrol eder. 
  BY.17 Başlat düğmesi ile 2.500-3.000 bar bir basınç ile hava, su, abrasiv karışımını taşın üzerine göndererek, işlemi başlatır.
  BY.18 Kesim esnasında su, hava abrasiv karışımının geldiği hortumu sürekli olarak gözetler, bir tıkanıklık olması halinde işlemi hemen durdurarak tıkanıklığı giderir.
  BY.19 Bütün motif parçaları plakadan kesildiğinde, üzerlerine motif numaralarını yazar.

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.