• TEHLİKELİ MADDE

  Küresel bazda, gelişmiş ülkelerin hepsinin uyum sağlamış olduğu bir sektör haline gelen lojistik, milenyum çağı ile beraber; temellerini sağlam kaynaklara oturtmuş bir alan haline gelmiştir. Yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı çalışmaların sürdürüldüğü lojistik günümüz Türkiye’sinde dinamik bir sektör haline gelmiştir.

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

  Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 •