• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  12UY0057-3/A1 ISI YALITIMINDA İŞ ORGANİZASYONU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  BG.1 Projenin nasıl okunacağını açıklar. BG.2 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin metrajını nasıl çıkaracağını açıklar.

  BG.3 Şartnamedeki iş sıralamasını ve kalemlerini listeler.

  BG.4 Yapılacak iş ile ilgili kullanılacak ekipmanı açıklar.

  BG.5 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin yalıtıma hazır olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini açıklar.

  BG.6 Hangi hava koşullarında çalışma yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Sarf malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre listeler.

  BG.8 Depolama ve istiflemenin kurallara uygun nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.9 Atık malzemelerin talimatlara uygun nasıl depolanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Çalışacağı alandaki tehlikeli ve riskli durumları açıklar.

  BG.11 Çalışacağı alandaki tehlikeli ve riskli durumlarda neler yapması gerektiğini açıklar.

  BG.12 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler.

  12UY0057-3/A2 DIŞ CEPHELERDE ISI YALITIMI (MANTOLAMA)

  BG.1 Cephenin düzgünlük kontrolünün nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.2 Bozuk ve gevşek yüzey ve elemanların tamiratında izlenecek adımları açıklar.

  BG.3 Isı yalıtım levha çeşitlerini açıklar.

  BG.4 Isı yalıtım levhalarını nasıl yerleştireceğini açıklar. (bina iç ve dış köşelerinde, pencere ve kapı kenarlarında)

  BG.5 Uygulama yüzeyine göre yapıştırma tekniğinin nasıl seçildiğini açıklar.

  BG.6 Dübelleme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Köşe ve damlalık profillerini neden uygulaması gerektiğini açıklar.

  BG.8 Isı yalıtımı sistemi içerisinde yer alan profillerin çeşitlerini listeler.

  12UY0057-3/B1 DUVARLARDA İÇTEN ISI YALITIMI

  BG.1 Cephenin düzgünlük kontrolünün nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.2 Bozuk ve gevşek yüzey ve elemanların tamiratında izlenecek adımları açıklar.

  BG.3 Isı yalıtım levha çeşitlerini açıklar.

  BG.4 Pencere/kapı kenarlarında ısı yalıtım malzemeleri arasında derz oluşmasını engellemek için izlenecek yöntemi açıklar.

  BG.5 Dübelleme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.6 İçten yapılan tüm uygulamalarda ısı köprüleri oluşmaması için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Kompozit levhalarla yapılacak ısı yalıtım uygulamalarında uygulanacak yapıştırma tekniklerini açıklar.

  12UY0057-3/B2 DÖŞEME VE ÇATILARDA ISI YALITIMI

  BG.1 Yüzey hazırlanması aşamasında yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.2 Uygulama yüzeyine göre yapıştırma tekniğinin nasıl seçildiğini açıklar.

  BG.3 Dübelleme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Duvara döndürülen ısı yalıtımının kapatılmasında kullanacağı malzemeleri açıklar.

  BG.5 Isı yalıtım malzemesini, çatı arası kullanılmayan mahallerde döşerken nelere dikkat edeceğini açıklar.

  BG.6 Ters teras çatılarda ısı yalıtım levhalarını su yalıtım malzemesinin üzerine nasıl tatbik edeceğini ve uygulama sırasında hangi malzemeyi sermesi gerektiğini açıklar.

  BG.7 Üzerinde gezilen çatılarda yalıtımın üzerine hangi uygulamayı yapması gerektiğini açıklar.

  BG.8 Isı yalıtım levhalarının üzerine eğim betonu atılırken, hangi malzemenin serilmesi gerektiğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  12UY0057-3 DIŞ CEPHELERDE ISI YALITIMI (MANTOLAMA)

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli ekipmanların (KKD, iletişim araçları, ilkyardım çantası, yangın söndürücü vb.) çalışma ortamında olup olmadığını kontrol eder.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.3 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin projesine göre metrajını çıkartır.

  BY.4 Kullanacağı araç, gereç ve malzemelerin miktarını ve çeşidini yapılacak olan işin projesine göre belirleyerek hazırlar.

  BY.5 Cephedeki düzgünlüğü (cepheye ip çekerek vb. yöntemlerle) kontrol eder.

  BY.6 Bozuk ve gevşek yüzeylerde yüzey düzeltme tamiratını yapar.

  BY.7 Yapıya ait denizlik ve damlalığın boyutlarını kontrol ederek, gerekirse değiştirilmesini sağlar.

  BY.8 Su basman profilini uygun bir şekilde monte eder.

  BY.9 Isı yalıtım yapıştırıcısını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

  BY.10 Yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniği ile ısı yalıtım levhalarına yapıştırıcı uygular.

  BY.11 Isı yalıtım levhalarını yatay doğrultuda ve şaşırtmalı olarak yerleştirir.

  BY.12 Bina iç ve dış köşelerinde kilitleme sistemi ile ısı yalıtım levhalarını yerleştirir.

  BY.13 Pencere/kapı kenarlarında ısı yalıtım malzemeleri arasında derz oluşmasını engellemek için ısı yalıtım levhalarını tek parçada, L şeklini alacak şekilde yerleştirir.

  BY.14 Isı yalıtım yapıştırıcısının kuruması için yeterli süre bekledikten sonra uygulama projesine uygun dübelle, dübelleme işlemini yapar.

  BY.15 Isı yalıtım levhası koruma sıvasını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

  BY.16 Köşe ve damlalık profillerini ısı yalıtım sıvası kullanarak gerekli yerlere uygular.

  BY.17 Isı yalıtım levhalarının üzerine birinci kat ısı yalıtım levhası koruma sıvasını uygun süre içerisinde uygular.

  BY.18 Isı yalıtım levhası koruma sıvası yaşken sıva filesini (donatı filesini) yüzeye yerleştirerek, düşeyde ve yataydaki ekleri, pencere ve kapı köşelerine takviye filelerini tekniğine uygun olarak uygular.

  BY.19 Birinci kat ısı yalıtım levhası koruma sıvası kuruduktan sonra ikinci kat ısı yalıtım sıvasını tekniğine uygun şekilde uygular. (gereğinde alternatif olarak birinci kat sıvası tam kurumadan ıslak üstüne ikinci kat sıva uygulaması yapar)

  BY.20 Son kat kaplama uygulamalarını şartnameye ve tekniğine uygun olarak yapar.

  BY.21 İşlem sonrası atık malzemeleri uygun yerlerde ve uygun şekilde depolar.

  BY.22 İş bitiminde çalışma alanını temizler.

  12UY0057-3 B1 DUVARLARDA İÇTEN ISI YALITIMI

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli ekipmanların (KKD, iletişim araçları, ilkyardım çantası, yangın söndürücü vb.) çalışma ortamında olup olmadığını kontrol eder.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.3 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin projesine göre metrajını çıkartır.

  BY.4 Kullanacağı araç, gereç ve malzemelerin miktarını ve çeşidini yapılacak olan işin projesine göre belirleyerek hazırlar.

  BY.5 Cephedeki düzgünlüğü (cepheye ip çekerek vb. yöntemlerle) kontrol eder.

  BY.6 Profilli sistemde; profilleri yalıtım malzemesinin boyutuna göre tavan ve tabana monte eder.

  BY.7 Tavandaki ve tabandaki sistem arasına uygun aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer.

  BY.8 Isı yalıtım levhalarını taşıyıcı profiller arasına, gerekli durumlarda buhar kesici katman koyarak, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

  BY.9 Taşıyıcı profillere, taban ve tavanda, yalıtım bandını ısı köprüsü oluşmaması için yapıştırır.

  BY.10 Alçı levhaları taşıyıcı profillere monte eder.

  BY.11 Birleşim yerlerine derz dolgu malzemesi çeker.

  BY.12 Derz bandını levha birleşim yerine yapıştırır ve derz alçısı çeker.

  BY.13 İşlem sonrası atık malzemeleri uygun yerlerde ve uygun şekilde depolar.

  BY.14 İş bitiminde çalışma alanını temizler.

  12UY0057-3 B2 DÖŞEME VE ÇATILARDA ISI YALITIMI

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli ekipmanların (KKD, iletişim araçları, ilkyardım çantası, yangın söndürücü vb.) çalışma ortamında olup olmadığını kontrol eder.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.3 Yüzeyi yağ, toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.

  BY.4 Eğer yüzey bozuk ise tamir eder.

  BY.5 Isı yalıtım levhalarını ek yerlerinde boşluk bırakılmadan serbestçe döşer.

  BY.6 Şap tabakalı kaplamalarda ısı yalıtımını şap kalınlığı boyunca yukarı döndürür.

  BY.7 Tamamlanan ısı yalıtım uygulamasına su geçirmeyen malzeme serer ve şap atılmasına uygun zemin hazırlar.

  BY.8 Isı yalıtım malzemesini, arasında boşluk bırakmayacak şekilde, çatı döşemesine serbest bir şekilde uygular.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Detaylar için tıklayın...

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır. 

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.