• Alçı Levha Uygulayıcısı

  Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

  Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler. Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  Alçı Levha Uygulayıcısı Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

  12UY0054-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.

  BG-BY.3 Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.

  BG-BY.4 Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler

  BG-BY.5 İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.6 Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.

  BG-BY.7 Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.

  BG-BY.8 Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.

  BG-BY.9 Kullanacağı araç gereçleri temin eder.

  BG-BY.10 Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.

  BG-BY.11 Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

  BG-BY.12 İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.

  BG-BY.13 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

  BG-BY.14 İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

  BG-BY.15 İş planını yapar.

  BG-BY.16 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

  BG-BY.17 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

  BG-BY.18 Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.

  BG-BY.19 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.

  BG-BY.20 Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.

  BG-BY.21 Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.

  BG-BY.22 Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.

  12UY0054–3/A2 ALÇI LEVHA UYGULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

  BG-BY.1 Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.

  BG-BY.2 Alçı levha uygulaması için hazırlıkları yapar.

  BG-BY.3 İş planını yapar.

  BG-BY.4 Yüzey kontrolünü yapar ve gerekli önlemleri alır.

  BG-BY.5 Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.6 Kot taşıma işlemini yapar.

  BG-BY.7 Gerekli yalıtım bantlarının taşıyıcı profillere sabitler.

  BG-BY.8 İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

  BG-BY.9 Taşıyıcı profillerle asma tavan sistemini yapar.

  BG-BY.10 Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.

  BG-BY.11 Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.12 Taşıyıcı profillerle bölme duvar sistemini yapar.

  BG-BY.13 Alçı levhayı taşıyıcı profillere ilk yüzünden monte eder.

  BG-BY.14 Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirir.

  BG-BY.15 Alçı levhayı diğer yüzden taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.16 Taşıyıcı profillerle duvar kaplama sistemini yapar.

  BG-BY.17 Duvar kaplamasında yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlar.

  BG-BY.18 Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.19 Yüzey hazırlığı yapar.

  BG-BY.20 Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlar.

  BG-BY.21 Derz filelerini derzlere çeker.

  BG-BY.22 Köşe profili yerleştirir.

  BG-BY.23 Derz dolgusu yapar.

  BG-BY.24 Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapar.

  BG-BY.25 İş sonu kontrolleri yapar.

  BG-BY.26 Çevre temizliğini yapar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Alçı Levha Uygulayıcısı Performan Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

  12UY0054-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.

  BG-BY.3 Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.

  BG-BY.4 Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler

  BG-BY.5 İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.6 Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.

  BG-BY.7 Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.

  BG-BY.8 Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.

  BG-BY.9 Kullanacağı araç gereçleri temin eder.

  BG-BY.10 Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.

  BG-BY.11 Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

  BG-BY.12 İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.

  BG-BY.13 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

  BG-BY.14 İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

  BG-BY.15 İş planını yapar.

  BG-BY.16 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

  BG-BY.17 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

  BG-BY.18 Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.

  BG-BY.19 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.

  BG-BY.20 Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.

  BG-BY.21 Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.

  BG-BY.22 Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.

  12UY0054–3/A2 ALÇI LEVHA UYGULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

  BG-BY.1 Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.

  BG-BY.2 Alçı levha uygulaması için hazırlıkları yapar.

  BG-BY.3 İş planını yapar.

  BG-BY.4 Yüzey kontrolünü yapar ve gerekli önlemleri alır.

  BG-BY.5 Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.6 Kot taşıma işlemini yapar.

  BG-BY.7 Gerekli yalıtım bantlarının taşıyıcı profillere sabitler.

  BG-BY.8 İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

  BG-BY.9 Taşıyıcı profillerle asma tavan sistemini yapar.

  BG-BY.10 Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.

  BG-BY.11 Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.12 Taşıyıcı profillerle bölme duvar sistemini yapar.

  BG-BY.13 Alçı levhayı taşıyıcı profillere ilk yüzünden monte eder.

  BG-BY.14 Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirir.

  BG-BY.15 Alçı levhayı diğer yüzden taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.16 Taşıyıcı profillerle duvar kaplama sistemini yapar.

  BG-BY.17 Duvar kaplamasında yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlar.

  BG-BY.18 Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

  BG-BY.19 Yüzey hazırlığı yapar.

  BG-BY.20 Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlar.

  BG-BY.21 Derz filelerini derzlere çeker.

  BG-BY.22 Köşe profili yerleştirir.

  BG-BY.23 Derz dolgusu yapar.

  BG-BY.24 Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapar.

  BG-BY.25 İş sonu kontrolleri yapar.

  BG-BY.26 Çevre temizliğini yapar.

 •  

 • Kritik Adım

  Kritik Adım Yok 
 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.