• 19UY0396-4 Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4)

  Yeraltı Üretim İşçisi Mesleğinin Alt Birimleri:

  19UY0396-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu

  Seçmeli Birimler

  19UY0396-4/B1: Mekanize Olmayan Üretim İşlemlerini Yapma

  19UY0396-4/B2: Mekanize Üretim İşlemlerinde Yardımcı Hizmetleri Yapma

  19UY0396-4/B3: Cevher veya Pasa Kaldırma İşlemlerini Yapma

  19UY0396-4/B4: Mekanize Üretimde Servis İşlerini Yapma

  19UY0396-4/B5: Mekanize Delme İşlemlerini Yapma

  19UY0396-4/B6: Püskürtme Beton Tahkimatı Yapma

  19UY0396-4/B7: Mekanize Uzun Ayakta Yürüyen Tahkimat İle Üretim Yapma

  19UY0396-4/B8: Mekanize Uzun Ayakta Kesici Yükleyici İle Üretim Yapma

   

  Yeraltı Üretim İşçisi Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  19UY0396-4 YERALTI ÜRETİM İŞÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ

  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan kişisel koruyucu donanımları açıklar. 

  BG.2 Kişisel koruyucu donanımları nasıl kullanması gerektiğini açıklar.

  BG.3 Uyarı işaret ve levhalarının anlamlarını açıklar.

  BG.4 Uyarı işaret ve levhalarının çalışma ortamında uygun yerlerde bulundurulmasını gerekçeleriyle açıklar.

  BG.5 Görev alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

  BG.6 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri açıklar. 

  BG.7 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak uygulaması gereken önlemleri sıralar. 

  BG.8 Risk değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili yapması gerekenleri açıklar.

  BG.9 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını açıklar.

  BG.10 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için alınması gereken tedbirleri açıklar.

  BG.11 İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.

  BG.12 Acil durum eylem planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri açıklar.

  BG.13 Çalışma ortamlarındaki çevre koruma önlemlerini ayırt eder.

  BG.14 Çalışma ortamında oluşan atıkları geri dönüşüm için ayırma yöntemini açıklar.

  BG.15 Üretim sürecinde kaynaklarının verimli kullanma yöntemlerini açıklar.

  BG.16 İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini açıklar.

  BG.17 Makine, alet, donanım ve araçların kalite gerekliliklerine göre kullanım yöntemini açıklar. 

  BG.18 Yeraltı iş yerinin tavan, taban ve tahkimat yönünden güvenliğini kontrol etme kriterlerini açıklar. 

  BG.19 Arında, cidarda (yan duvar), tavanda oluşan çatlağı, şişmeyi ve bunların doğuracağı riskleri açıklar. 

  BG.20 Arında, cidarda (yan duvar), tavanda oluşan çatlağı ve şişmeyi tespit etmeyi açıklar.

  BG.21 Arında, cidarda (yan duvar), tavanda oluşan çatlağı ve şişmeyi incelemeyi açıklar.

  BG.22 Çalışma ortamındaki tehlikeli gazları açıklar. 

  BG.23 Çalışma ortamındaki tehlikeli gazların bertarafını (havalandırmayı) açıklar. 

  BG.24 Çalışma ortamındaki tehlikeli gazın tespitini açıklar. 

  BG.25 Çalışma ortamındaki havalandırmanın yeterliliğini açıklar.

  BG.26 Hayat hatlarının önemini açıklar. 

  BG.27 Hayat hatlarının kurulma aşamalarını açıklar.

  BG.28 Servis hatlarının işlevselliğini kontrol etme kriterlerini açıklar. 

  19UY0396-4/B1: MEKANİZE OLMAYAN ÜRETİM İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Kavlağı açıklar.  
  BG.2 Kavlağın yaratacağı tehlikeyi açıklar.  
  BG.3 Kavlağın olduğu bölgede alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.4 Tahkimatı, tahkimat yöntemlerini ve kurulumlarını açıklar.  
  BG.5 Tahkimat malzemelerini, ekipmanlarını ve bunların uygunluklarını kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.6 Tahkimat yapılmasının nedenlerini ve önemini açıklar.  
  BG.7 Tahkimatı kontrol etme kriterlerini ve önemini açıklar.  
  BG.8 Tavanda tahkimat yeri açma adımlarını açıklar.  
  BG.9 Cevher kazısı aşamalarını açıklar. 
  BG.10 Cevher kazısı aşamalarında dikkat etmesi gereken noktaları açıklar.  
  BG.11 Cevher kazısı aşamalarında alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. 
  BG.12 Cevher yükleme aşamasında dikkat etmesi gereken noktaları sıralar.  
  BG.13 Cevher yükleme aşamasında alması gereken önlemleri sıralar.  
  BG.14 Tahkimat malzemelerini taşıma ve istifleme kriterlerini açıklar.  
  BG.15 Sökülen bot ve ağaçların tekrar kullanıma uygunluğunu kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.16 Domuz damını açıklar.  
  BG.17 Domuz damının işlevini açıklar.  
  BG.18 Domuz damının kurum süreçlerini açıklar. 
  BG.19 Domuz damının söküm süreçlerini açıklar. D.2.1
  BG.20 Botu ve kullanım amacını açıklar.  
  BG.21 Sarma tahkimatını ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.22 Sarma tahkimatının ve bileşenlerinin kullanım amaçlarını açıklar.  
  BG.23 Çelik sarma tahkimatını ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.24 Çelik sarma tahkimatının ve bileşenlerinin kullanım amaçlarını açıklar. 
  BG.25 Çelik sarma tahkimatı kurulumunu açıklar.  
  BG.26 Çelik sarma tahkimatı sökümünü açıklar. 
  BG.27 Kasayı (bağ) ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.28 Kasanın (bağ) ve bileşenlerini kullanım amaçlarını açıklar.  
  BG.29 Kasalar arası tahkimat bileşenlerini açıklar.  
  BG.30 Kilit tahkimatını açıklar.  
  BG.31 Çelik bağları ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.32 Çelik bağların ve bileşenlerinin çalışma ilkelerini açıklar.  
  BG.33 Çelik bağları kurma aşamalarını açıklar.  
  BG.34 Çelik bağları kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.35 Su tahliyesinin önemini ve yapılmadığı taktirde karşılaşılacak sorunları açıklar.  
  BG.36 Fan ve vantüpün kullanım nedenlerini açıklar.  
  BG.37 Fan ve vantüpün kurulum adımlarını açıklar.  
  BG.38 Fan ve vantüpün söküm adımlarını açıklar.  
  BG.39 Delik açma makinesini ve ekipmanlarını açıklar.  
  BG.40 Delik açma makinesinin ve ekipmanlarının çalışma yöntemini açıklar.  
  BG.41 Delik açma makinasının bakımını kontrol etme kriterlerini açıklar.

  19UY0396-4/B2: MEKANİZE ÜRETİM İŞLEMLERİNDE YARDIMCI HİZMETLERİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Tavan cıvatalı tahkimatı açıklar.  
  BG.2 Tavan cıvatalı tahkimat yöntemlerini açıklar.  
  BG.3 Tavan cıvatalı tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını açıklar. 
  BG.4 Tavan cıvatalı tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.5 Tahkimat yapılmasının nedenlerini ve önemini açıklar.  
  BG.6 Tavan cıvatalı tahkimatı kontrol etme kriterlerini ve önemini açıklar.  
  BG.7 Tahkimat malzemelerini taşıma kriterlerini açıklar. 
  BG.8 Tahkimat malzemelerini istifleme kriterlerini açıklar.  
  BG.9 Delik delme işlemini açıklar.  
  BG.10 Delik delme makinesini ve teçhizatını açıklar. 
  BG.11 Rot ve biti seçerken dikkat etmesi gereken noktaları sıralar.  
  BG.12 Su tahliyesinin önemini ve yapılmadığı taktirde karşılaşılacak sorunları açıklar.  
  BG.13 Barikatlama yapmanın nedenlerini açıklar.  
  BG.14 Enjeksiyon makinesini ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.15 Enjeksiyon makinesinin ve bileşenlerinin işlevlerini açıklar.  
  BG.16 Enjeksiyon yapılmasının nedenlerini açıklar. 
  BG.17 Enjeksiyon yapma sürecini açıklar.  
  BG.18 Enjeksiyon süreçlerinde dikkat etmesi gereken noktaları açıklar.

  19UY0396-4/B3: CEVHER VEYA PASA KALDIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Kavlağı açıklar.  
  BG.2 Kavlağın yaratacağı tehlikeyi açıklar.  
  BG.3 Kavlağın olduğu bölgede alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.4 Yükleme öncesi pasa veya cevher yığınına yapılacak işlemleri açıklar.  
  BG.5 Yükleme öncesi alınması gereken güvenlik tedbirlerini açıklar.  
  BG.6 Patlamamış patlayıcı maddelerle ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.7 Yüklemeyi etkileyen etmenleri açıklar.  
  BG.8 Yüklemeyi etkileyen etmenlerin nasıl ortadan kaldırılacağını açıklar.  
  BG.9 Uzaktan kumandalı yükleme süreçlerinde alınması gereken önlemleri açıklar.  
  BG.10 Yükleyicinin kepçesi ile kamyonlara yükleme yapma kriterlerini açıklar.  
  BG.11 Cevher veya paşayı yükleyicinin kepçesine doldurarak istenilen yere taşıma kriterlerini açıklar.  
  BG.12 Cevher veya paşayı yükleyicinin kepçesine doldurarak istenilen yere boşaltma kriterlerini açıklar

  19UY0396-4/B4: MEKANİZE ÜRETİMDE SERVİS İŞLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Su tahliyesinin önemini ve yapılmadığı taktirde karşılaşılacak sorunları açıklar.  
  BG.2 Servis hatlarını ve kullanım amaçlarını açıklar.  
  BG.3 Hayat hatlarını açıklar.  
  BG.4 Servis hatlarında arıza olması durumunda uygulayacağı işlemleri açıklar.  
  BG.5 Servis hatlarını kurma adımlarını açıklar.  
  BG.6 Servis hatları uzatma adımlarını açıklar.  
  BG.7 Servis hatları sökme adımlarını açıklar.  
  BG.8 Dolgu barajını açıklar.  
  BG.9 Dolgu yapılırken alınacak önlemleri açıklar.  
  BG.10 Dolguyu açıklar.  
  BG.11 Dolgu yapılmasının nedenlerini açıklar. 
  BG.12 Dolgu sonrası yapılacak işlemleri açıklar. 
  BG.13 Test yapılacak tavan cıvatasının seçim kriterlerini açıklar. 
  BG.14 Tavan cıvatası test yöntemlerini açıklar.

  19UY0396-4/B5: MEKANİZE DELME İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Tavan cıvatalı tahkimatı açıklar.  
  BG.2 Tavan cıvatalı tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını açıklar. 
  BG.3 Tavan cıvatalı tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını kontrol etme kriterlerini açıklar. 
  BG.4 Tahkimat yapılmasının nedenlerini ve önemini açıklar.  
  BG.5 Tavan cıvatalı tahkimatı kontrol etme kriterlerini ve önemini açıklar.  
  BG.6 Tavan cıvatasının, rotun ve bitin kullanım değişkenlerini açıklar.  
  BG.7 Tavan cıvatasının, rotun ve bitin çalışmasını açıklar.  
  BG.8 Çelik hasırın kullanım amacını açıklar.  
  BG.9 Çelik hasırı yerleştirme adımlarını açıklar.  
  BG.10 Delik açma makinesini ve ekipmanlarını açıklar.  
  BG.11 Delik açma makinesinin ve ekipmanlarını çalışma yöntemini açıklar.  
  BG.12 Delik borulamasını açıklar.  
  BG.13 Kavlağı açıklar.  
  BG.14 Kavlağın yaratacağı tehlikeyi açıklar.  
  BG.15 Kavlağın olduğu bölgede alınması gereken tedbirleri açıklar.

  19UY0396-4/B6: PÜSKÜRTME BETON TAHKİMATI YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Püskürtme beton uygulaması öncesi yapılması gereken işlemleri açıklar.  
  BG.2 Püskürtme beton işlemi öncesi alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.3 Kavlağı açıklar. 
  BG.4 Kavlağın yaratacağı tehlikeyi açıklar.  
  BG.5 Kavlağın olduğu bölgede alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.6 Patlamamış patlayıcı maddelerle ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.  
  BG.7 Püskürtme beton makinesini ve bileşenlerini açıklar.  
  BG.8 Püskürtme beton makinesinin ve bileşenlerinin işlevlerini açıklar.  
  BG.9 Püskürtme beton işlemini açıklar.  
  BG.10 Püskürtme beton işlemi sonunda uygulayacağı işlemleri açıklar.

  19UY0396-4/B7: MEKANİZE UZUN AYAKTA YÜRÜYEN TAHKİMAT İLE ÜRETİM YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Yürüyen tahkimatı açıklar.  
  BG.2 Tahkimat yöntemlerini açıklar.  
  BG.3 İş için gerekli araç, gereç ve ekipmanın temin ve kullanımını açıklar.  
  BG.4 Yürüyen tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını  açıklar. 
  BG.5 Yürüyen tahkimat malzemelerini ve ekipmanlarını kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.6 Tahkimat yapılmasının nedenlerini ve önemini açıklar.  
  BG.7 Yürüyen tahkimatı kontrol etme kriterlerini ve önemini açıklar. 
  BG.8 Yürüyen tahkimatın kurulumu sırasında yapacağı işlemleri açıklar.  
  BG.9 Yürüyen tahkimatın sökümü sırasında yapacağı işlemleri açıklar. 
  BG.10 Yürüyen tahkimatın bakım ve onarımı sırasında yapacağı işlemleri açıklar.  
  BG.11 Ayak, baş ve kuyruk tahkimatlarını kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.12 Tavanın duruma göre yapılan özel tahkimatı açıklar  
  BG.13 Mekanize ayak içinde arın, taban ve tavanı kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.14 Arka çekmeyi açıklar.  
  BG.15 İlerletme öncesi yapılan işlemleri açıklar.  
  BG.16 Oluk ve yürüyen tahkimatı ilerletme adımlarını açıklar.

  19UY0396-4/B8: MEKANİZE UZUN AYAKTA KESİCİ YÜKLEYİCİ İLE ÜRETİM YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Kesici yükleyiciyi ve ekipmanlarını açıklar.  
  BG.2 Kesici yükleyicinin ve ekipmanlarının işlevlerini açıklar.  Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
  BG.3 Kesici yükleyiciyi çalıştırma öncesi kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.4 Kesici yükleyiciyi çalıştırarak kontrol etme kriterlerini açıklar.  
  BG.5 İş için gerekli araç, gereç ve ekipmanın temin ve kullanımını açıklar. 
  BG.6 Çalışan hareketli donanımın güvenlik aygıtlarını açıklar.  
  BG.7 Cevher kesme sırasında kesici yükleyiciyi kullanmayı açıklar.  
  BG.8 Kesici yükleyicinin kurulumu sırasında yapacağı işlemleri açıklar.  
  BG.9 Kesici yükleyicinin sökümü sırasında yapacağı işlemleri açıklar.  
  BG.10 Kesici yükleyicinin bakım ve onarımı sırasında yapacağı işlemleri açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  19UY0396-4/B1: MEKANİZE OLMAYAN ÜRETİM İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.

  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.

  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**

  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**

  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.

  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.

  *BY.8 Delik açma makinesine takacağı rot ve biti kullanılacak tavan cıvatasına uygun olarak seçer.** 

  BY.9 Drenaj, su atım plan ve düzenine göre su kanalını ve su biriktirme çukurunu açar. **

  BY.10 Su tahliye pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

  BY.11 Su tahliye pompasının emme deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol eder.

  BY.12 Su tahliye pompasının durdurma şamandırasının rahat yüzüp yüzmediğini kontrol eder.

  BY.13 Su tahliye pompası kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.

  BY.14 Barikatlamayı talimata göre yapar.**

  P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adım

  19UY0396-4/B1: MEKANİZE OLMAYAN ÜRETİM İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  *BY.8 Tavanda, aynada ve yan cidarda (yan duvar) kavlak kontrolü yapar.  
  BY.9 Kavlak olan yerin kavlak düşürme için güvenliğini kontrol ederek gerekli önlemleri alır.  
  BY.10 Kavlağı talimata göre düşürür. **  
  BY.11 Tavanda tahkimat yerini talimata göre açar. **  
  *BY.12 Tavanı talimata uygun tahkimatla emniyete alınmış cevheri kazarak oluk üzerine indirir.  
  BY.13 Yığından cevheri seçer.  
  BY.14 Kazılmış cevheri taban temiz olacak şekilde oluğa yükler.  
  BY.15 Sökülen bot ve ağaçların tekrar kullanıma uygunluğunu kontrol eder.  
  BY.16 Sökülen bot ve ağaçların tekrar kullanıma uygunluğu kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.
  *BY.17 Domuz damını talimata göre söker. **  
  *BY.18 Domuz damını talimata göre kurar.**  
  BY.19 Domuz damını kurarken botu talimata göre yerleştirerek şişirir. **  
  BY.20 Domuz damının sıkılığını elle yoklayarak kontrol eder.  
  BY.21 Domuz damı kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.22 Sıkılama yastığı (botta) hava kaçağı olup olmadığını ıslatarak kontrol eder.  
  BY.23 Botun kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  *BY.24 Sarma tahkimatını talimata göre kurar.**  
  BY.25 Sarma tahkimatını talimata göre söker.**  
  BY.26 Çelik sarma tahkimatını talimata göre kurar. **  
  BY.27 Çelik sarma tahkimatını talimata göre söker. **  
  BY.28 Kasa (bağ) bileşenlerini hazırlar.  
  BY.29 Drenaj, su atım plan ve düzenine göre su kanalını ve su biriktirme çukurunu açar. **  
  BY.30 Su tahliye pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.31 Su tahliye pompasının emme deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol eder.  
  BY.32 Su tahliye pompasının durdurma şamandırasının rahat yüzüp yüzmediğini kontrol eder.  
  BY.33 Su tahliye pompası kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.34 Vantüpün uzatmasını yapar. **  
  BY.35 Basınçlı hava ve su hatlarının uzatmasını yapar. **  
  BY.36 Delik açma makinesinin bağlantılarını talimata göre yapar.
  BY.37 Delik açma makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.38 Delik açma makinesi kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.39 Delik yerlerini verilen şablona göre ölçerek işaretler.  
  BY.40 Su kanallarının açılıp açılmadığını kontrol eder.  
  BY.41 Su kanalları kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.42 Delinecek derinlik ve çapa uygun boyutta delici ucu seçerek makineye takar.  
  BY.43 Şablonda işaretli yerleri talimata göre deler. **  
  BY.44 Deliklerin içini basınçlı hava veya su ile temizler.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  19UY0396-4/B2: MEKANİZE ÜRETİM İŞLEMLERİNDE YARDIMCI HİZMETLERİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  *BY.8 Delik açma makinesine takacağı rot ve biti kullanılacak tavan cıvatasına uygun olarak seçer.**  
  BY.9 Drenaj, su atım plan ve düzenine göre su kanalını ve su biriktirme çukurunu açar. **  
  BY.10 Su tahliye pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.11 Su tahliye pompasının emme deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol eder.  
  BY.12 Su tahliye pompasının durdurma şamandırasının rahat yüzüp yüzmediğini kontrol eder.  
  BY.13 Su tahliye pompası kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.14 Barikatlamayı talimata göre yapar.**  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adım

  19UY0396-4/B3: CEVHER VEYA PASA KALDIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  *BY.8 Tavanda, aynada ve yan cidarda (yan duvar) kavlak kontrolü yapar.  
  BY.9 Kavlak olan yerin kavlak düşürme için güvenliğini kontrol ederek gerekli önlemleri alır.  
  BY.10 Kavlağı talimata göre düşürür. **  
  BY.11 Pasa veya cevher yığınını yıkar.  
  *BY.12 Yükleme öncesi talimatta belirtilen güvenlik önlemlerini alır.  
  *BY.13 Pasa veya cevher yığınında patlamamış patlayıcı madde kontrolü yapar.  
  BY.14 Pasa veya cevher yığınında patlamamış patlayıcı madde olması durumunda talimatta belirtilen işlemleri yapar.**
  BY.15 Cevher veya paşayı yükleyiciyi kullanarak nakliye aracına yükler.
  BY.16 Cevher veya paşayı yükleyicinin kepçesine doldurarak taşıma ve boşaltma işlemlerini yapar.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  19UY0396-4/B4: MEKANİZE ÜRETİMDE SERVİS İŞLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  *BY.8 Hayat hattını talimatlara uygun şekilde kurar.**  
  BY.9 Drenaj, su atım plan ve düzenine göre su kanalını ve su biriktirme çukurunu açar. ** 
  BY.10 Su tahliye pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.11 Su tahliye pompasının emme deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol eder.
  BY.12 Su tahliye pompasının durdurma şamandırasının rahat yüzüp yüzmediğini kontrol eder.  
  BY.13 Su tahliye pompası kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar. 
  *BY.14 Vantüpün uzatmasını yapar.**  
  BY.15 Basınçlı hava ve su hatlarının uzatmasını yapar. **  
  BY.16 Test yapılacak tavan cıvatasını talimata göre seçer.  
  BY.17 Tavan cıvatasına talimata göre test yapar.  
  BY.18 Test sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

  19UY0396-4/B5: MEKANİZE DELME İŞLEMLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  *BY.8 Tavan cıvatası deliklerini talimata göre deler.  
  BY.9 Tavan cıvatasını talimata göre deliğe yerleştirir.  
  BY.10 Tavan cıvatasını talimata göre sabitler.  
  BY.11 Çelik hasırı tavan cıvatası yapılmış yere talimata göre bağlar.  
  BY.12 Delik açma makinesinin bağlantılarını talimata göre yapar.
  BY.13 Delik açma makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  
  BY.14 Delik açma makinesi kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.**  
  BY.15 Delik açma makinesini konumlandırır.  
  BY.16 Delik açma makinesinin ayarlarını yapar.  
  BY.17 Delik yerlerini verilen şablona göre ölçerek işaretler.  
  BY.18 Su kanallarının açılıp açılmadığını kontrol eder.  
  BY.19 Su kanalları kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  
  BY.20 Delinecek derinlik ve çapa uygun boyutta delici ucu seçerek makineye takar. 
  *BY.21 Şablonda işaretli yerleri talimata göre deler.  
  BY.22 Formasyonun durumuna göre delikleri hava veya su ile temizler.  
  *BY.23 Tavanda, aynada ve yan cidarda (yan duvar) kavlak kontrolü yapar.  
  BY.24 Kavlak olan yerin kavlak düşürme için güvenliğini kontrol ederek gerekli önlemleri alır. **  
  BY.25 Kavlağı talimata göre düşürür. **  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  19UY0396-4/B6: PÜSKÜRTME BETON TAHKİMATI YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  BY.8 Püskürtme beton atılacak yüzeyi tozdan arındırmak için basınçlı su ile yıkar.  
  *BY.9 Püskürtme beton işlemi öncesi talimatta belirtilen önlemleri alır. 
  *BY.10 Tavanda, aynada ve yan cidarda (yan duvar) kavlak kontrolü yapar. **  
  BY.11 Kavlak olan yerin kavlak düşürme için güvenliğini kontrol ederek gerekli önlemleri alır.**
  BY.12 Kavlağı talimata göre düşürür. **  
  *BY.13 Çalışma alanında patlamamış patlayıcı kontrolü yapar.  
  BY.14 Çalışma alnında patlayıcı madde olması durumunda talimatta belirtilen işlemleri yapar. **  
  BY.15 Püskürtme beton makinesini konumlandırır.  
  BY.16 Püskürtücünün açı ve mesafesini ayarlar.  
  BY.17 Talimata göre püskürtme beton uygulamasını yapar.  
  *BY.18 Püskürtülen betonun yapışmasını kontrol eder.  
  BY.19 Püskürtme beton yapışma kontrolü sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adım

  19UY0396-4/B7: MEKANİZE UZUN AYAKTA YÜRÜYEN TAHKİMAT İLE ÜRETİM YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  BY.8 Yürüyen tahkimat malzemelerini, ekipmanlarını kontrol eder.  
  BY.9 Yürüyen tahkimatı kontrol eder.  
  BY.10 Kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.
  BY.11 Yürüyen tahkimat kurulum, söküm, bakım, onarım sırasındaki görevlerini talimata göre yapar.  
  *BY.12 Ayak baş ve kuyruk tahkimatlarını kontrol eder.  
  BY.13 Kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.
  BY.14 İş için gerekli malzeme ve ekipmanları temin eder.  
  *BY.15 Özel tahkimat gereken yerleri belirler.  
  BY.16 Mekanize ayak içinde arın, taban, tavanı inceler.   
  *BY.17 Tahkimat arkası cevheri yürüyen tahkimatın arka kalkanı ile silkeleyerek arka oluğa yükler. 
  BY.18 İlerletme öncesi yapılması gereken işlemleri yapar.  
  *BY.19 Zincirli oluğu ve yürüyen tahkimatı talimata göre ilerletir.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

  19UY0396-4/B8: MEKANİZE UZUN AYAKTA KESİCİ YÜKLEYİCİ İLE ÜRETİM YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.
  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.  
  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**
  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.
  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.  
  BY.6 Çalışma süresince uyarı işaret ve levhalarının talimatlar
  doğrultusunda yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlar.
  BY.7 Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
  BY.8 İş için gerekli malzeme ve ekipmanları temin eder.  
  BY.9 Kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.
  *BY.10 Su fıskiyelerini, hidrolik sistemi, pompa ve basınç hortumlarını kontrol eder.  
  BY.11 Kontrol sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar.
  BY.12 Kesici yükleyiciyi çalışmaz halde ve boşta çalıştırarak kontrol eder.  
  *BY.13 Kesici yükleyicinin kablo ve hortumlarını uygun yerlerden geçirip sıkışmasını önler.  
  BY.14 Basınç hortumlarını ve enerji kablolarını taban yoluna katlanmalarını önleyecek şekilde serer.  
  *BY15 Çalışan hareketli donanımın güvenlik aygıtlarını çalıştırır.  
  BY.16 Kesici yükleyicinin kurulum, söküm, bakım, onarım sırasındaki görevlerini talimata göre yapar.  
  *BY.17 Cevher kesme sırasında kesici yükleyiciyi talimata göre kullanır.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

  *BY.1 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, solunum koruyucu maske, baret, güvenlik ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.

  *BY.2 İş öncesinde kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.

  *BY.3 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.**

  *BY.4 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.**

  *BY.5 Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

  *BY.8 Delik açma makinesine takacağı rot ve biti kullanılacak tavan cıvatasına uygun olarak seçer.** 

  BY.14 Barikatlamayı talimata göre yapar.**

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.