• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  15UY0241-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Elektrik tesisat yapımı işlemlerindeki tehlike, tehlike kaynakları ve riskleri, işlere ve koşullarına göre açıklar.

  BG.2 Tesisat işlemlerindeki olası İSG tehlikeleri ve risklerine göre, uygun önlemleri açıklar.

  BG.3 İşlere ve risklerine özgü KKD’leri açıklar.

  BG.4 Yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışma koşullarının özelliğine uygun önlemleri ayırt eder. 

  BG.5 Kullanılan ekipman ve malzemelerin güvenlik özelliklerini açıklar.

  BG.6 Acil durum kapsamını açıklar.

  BG.7 Acil durumlara uygun davranış ve önlemleri ayırt eder.

  BG.8 İş kazası durumunda uygulanacak işlemleri açıklar. 

  BG.9 Elektrik kazalarıyla ilgili temel ilkyardım kurallarını açıklar.

  BG.10 Mesleki faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardaki çevre koruma risklerini ayırt eder. 

  BG.11 Elektrik tesisat yapımında çıkan atıkların, geri dönüşüm ve bertaraf kurallarını açıklar.

  BG.12 Binaların zemin ve duvarlarının yapısal inşaat özelliklerini elektriksel tesisat altyapısı açısından açıklar.

  BG.13 Elektrik tesisat yapım işlemleri ile inşaat aşamalarını ilişkilendirir.

  BG.14 Elektrik tesisat yapım işlemlerinin özellik ve aşamalarına göre kayıt ve formların içeriği ve işlevini açıklar. 

  BG.15 Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin teknolojik özelliklerini açıklar.

  BG.16 Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım ile arıza tespit ve giderme uygulamalarını, teknik talimatlarına göre açıklar. 

  BG.17 Malzemelerin teknik özelliklerini ve miktar olarak projeye ve yasal standartlarına uygunluğunu belirler.

  BG.18 Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler.

  15UY0241-3 /A2 ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz
  ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler.  
  BG.2 Şantiye enerji verilmesi için güç ve mesafeye göre uygun kabloları ayırt eder.  
  BG.3 Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (watt, kilowatt, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar.
  BG.4 Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar,
  sayaç, priz, minyatür kesici vb.) anlamlarını tanımlar.  
  BG.5 Projenin sahaya göre konum ve yönünü açıklar.  
  BG.6 Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder.  
  BG.7 İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar.  
  BG.8 Projenin mimarisini açıklar.  
  BG.9 Kabloların kesitleri ve sayısına uygun boruları ayırt eder.
  BG.10 Elektrik İç Tesisler yapım mevzuatına göre, anahtar, priz
  kasaları ve buatların doğru yerleşim ölçülerini açıklar.  
  BG.11 İşlevlerine göre anahtar çeşitlerini ayırt eder.  
  BG.12 Kabloların kesitleri ve akıma uygun kanalları ayırt eder.  
  BG.13 Kabloların kesit ve sayısına göre klemens çeşitlerini ayırt eder.  
  BG.14 Yapı giriş (ana kolon) hattı bağlantılarında gevşek bağlantı sorunlarının etki ve risklerini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  15UY0241-3 /A2 ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Çalışma ortamını işlere ve güvenliğe göre inceleyerek yapılacak mekânsal düzenlemeler için uygun yerleri belirler. 

  BY.2 İş süreçlerinde çalışma alanının özelliği ve risklerine (yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlar) uygun güvenlik donanımları ile ikaz ve yasaklayıcı levhaları alana kurarak/yerleştirerek kullanır.

  BY.3 Malzeme ve ekipmanları iş düzenine ve güvenliğe uygun şekilde alana yerleştirir.

  BY.4 Çalışma alanına güvenliğe ve teknik kurallarına uygun şekilde şantiye elektriği çeker.

  BY.5 Çalışma alanında, iş öncesi enerjiyi keser.

  BY.6 İş sürecinde, işlemlere uygun KKD’leri takar/giyer.

  BY.7 Projeye uygun olarak topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini kurar.

  BY.8 Temel betonu içerisine ilgili mevzuatlarda belirlenen ölçülerdeki çelik şeridi yer ve zemine göre yerleştirir.

  BY.9 Potansiyel dengeleme barası takar.

  BY.10 Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar.

  BY.11 Topraklama bağlantılarının elle ve gözle uygunluğunu kontrol eder.

  BY.12 Topraklama elemanlarının korozyona karşı koruma tedbirlerini (bağlantı yerlerini boyama, kaplama, vb.) alır.

  BY.13 Alanda kabloların çekileceği boruları yöntemine uygun olarak hazırlar. 

  BY.14 Projeye ve standartlarına uygun şekilde, kasa ve buatları doğru ölçüde ve terazisinde yerleştirir.

  BY.15 Projeye uygun şekilde kablo kanalı güzergâhlarını belirler.

  BY.16 Belirlediği güzergahlarda uygun ekipman, malzeme ve aksesuarları kullanarak kablo kanallarını yerleştirerek sabitler.

  BY.17 Bus-bar sistemini projeye göre uygun güzergâh üzerine monte eder.

  BY.18 Kablo çekilecek boru veya kanalların tıkalı olup olmadığını kılavuz ile belirleyerek tıkanıklıkları giderir. 

  BY.19 Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar.

  BY.20 Sıva altı kablo çekimlerinde kodlamaya uygun olarak boru içinde kılavuz ile kabloları çeker.

  BY.21 Sıva üstü kablo çekimlerinde kodlamaya uygun şekilde kablo kanallarına kabloları yerleştirerek kanalları kapatır. 

  * BY.22 Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını buatta tespit eder. 

  * BY.23 Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar. 

  BY.24 Bağlantılar tamamlandığında buatı kapatır. 

  * BY.25 Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak terazisinde monte eder.

  * BY.26 Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder.

  * BY.27 Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar. 

  BY.28 Belirlenen güzergâha ve kablo kesitine göre havadan ve/veya yerden, mevzuatına uygun şekilde hattı (bağlantı öncesi) çeker.

  BY.29 Paratoner düzeneğinin yerleştirileceği yeri projeye göre hazırlar.

  BY.30 Paratoner ekipman ve malzemelerini projeye uygun şekilde monte eder.

  * BY.31 Doğru malzeme, cihaz ve aksesuarları uygun yerlere monte eder. 

  * BY.32 Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar. 

  BY.33 Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder.

  * BY.34 Kurulumu tamamlanan tesisata teknik prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verir.

  * BY.35 Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder.

  BY.36 Tesisatın cihazlarının çalışırlık durumlarını, kontrol eder. 

  BY.37 Topraklamanın görünen kısımlarının sağlam bağlanıp bağlanmadığını gözle kontrol eder.

  BY.38 Topraklama ölçme ve denemelerini uygun ekipmanlarla yapar.

  BY.39 Elektrik dağıtımını sağlayan kabloları, kablo kanallarını ve panoları gözle kontrol ederek uygunsuzlukları belirler.

  * BY.40 Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle kontrol eder.

  * BY.41 Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder.

  BY.42 Alanların aydınlatmalarını anahtarların işlevselliğini kontrol ederek denetler.

  BY.43 Elektrik tesisatın enerji hatlarını, güvenlik, kumanda sistemlerinin yıpranma durumlarını belirler.

  * BY.44 Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser.

  * BY.45 Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar.

  BY.46 Tesisatın aksesuar ve montaj malzemelerinin sökümünü yapar.

  BY.47 Tesisatın kablo ve malzemelerinin tasnif ve markalamasını yapar.

  *BY.48 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.49 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

  *BY.50 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

  *BY.51 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  *BY.52 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  * BY.22 Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını buatta tespit eder. 

  * BY.23 Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar. 

  * BY.25 Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak terazisinde monte eder.

  * BY.26 Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder.

  * BY.27 Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar. 

  * BY.31 Doğru malzeme, cihaz ve aksesuarları uygun yerlere monte eder. 

  * BY.32 Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar. 

  * BY.34 Kurulumu tamamlanan tesisata teknik prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verir.

  * BY.35 Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder.

  * BY.40 Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle kontrol eder.

  * BY.41 Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder.

  * BY.44 Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser.

  * BY.45 Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar.

  *BY.48 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.49 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

  *BY.50 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

  *BY.51 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  *BY.52 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  * Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.