• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  12UY0056-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI
  BG.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmanın ve sınıflamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.2 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması
  ve sonra gerekli önlemler alınarak geçici depolaması işlemlerini açıklar.
  BG.3 Çalışacağı alandaki tehlike faktörleri, çevre güvenliği ve iskelenin oturacağı zemin hakkında
  bilgi edinerek güvenli iş izin formunu nasıl dolduracağını açıklar.
  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’lerin neler olduğunu açıklar.
  BG.5 Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar.
  BG.6 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyulması gerektiğini açıklar.
  BG.7 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.8 Çalışma alanının güvenliğinin nasıl ve kim tarafından sağlanacağını açıklar.
  BG.9 İletişim araçlarını ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi ve kişilerin iletişim bilgilerini yanında bulundurması gerektiğini açıklar.
  BG.10 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine ve standartlara göre uygulanması gerektiğini açıklar.
  BG.11 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini açıklar.
  BG.12 Yüksekte çalışma kurallarını listeler.
  BG.13 Rüzgar ve yağmurlu havalarda kurulum yapması gerekiyorsa gerekli olabilecek diğer KKD’lerin kullanılması ve personel sayısının artırılması gerektiğini açıklar.
  BG.14 Aşırı rüzgar olduğu ve aşırı yağmurlu/karlı havalarda çalışmanın durdurulması gerektiğini açıklar.
  BG.15 İskele alanı ve çevresi için gerekli olan uyarı levhalarının neler olduğunu açıklar.
  BG.16 Kurulacak iskele çevresinde oluşturulacak gerekli güvenlik bariyerini veya yaklaşma alanını ilgili uzmanla birlikte belirlenmesi gerektiğini açıklar.
  BG.17 İskelenin bulunduğu bölgeye göre güvenlik malzemelerinin bağlanacağı ankraj noktalarının, güvenlik kuralları çerçevesinde hazırlanması gerektiğini açıklar.
  BG.18 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin uygulanması gerektiğini açıklar.
  BG.19 Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını yetkilisinden sözlü ya da yazılı alması gerektiğini açıklar.
  BG.20 Üretici firma ürün kullanma kılavuzunun yetkilisinden temin edilerek incelenmesi gerektiğini açıklar.
  BG.21 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, orijinalliğinin ve standartlara uygunluğunun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.22 Mesleği ile ilgili eğitimleri nasıl takip edeceğini açıklar.
  BG.23 Mesleği ile ilgili teknolojileri nasıl ve hangi kaynaklardan takip etmesi gerektiğini açıklar.

  12UY0056-3/A2 İSKELE KURULUMU, KONTROLÜ, SÖKÜMÜ VE DEPOLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
  BG.1 İskelenin kurulacağı alanın, kurulumdan önce zemin uygunluk kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.2 Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemi için ne yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.3 Zemin sağlam değilse uygun metotla zemini nasıl kuvvetlendirmesi gerektiğini açıklar.
  BG.4 Taban kalaslarının iskele planına göre yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.5 Ayarlı ayak millerinin (taban plakası) yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.6 Mobil iskele kuruyorsa, uygun tekerlek ve kilit sisteminin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.7 Ayarlı ayak milinin üzerine başlangıç dikmesinin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.8 İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemin teraziye alınması gerektiğini açıklar.
  BG.9 Temel kurulum tamamlandıktan sonra köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerinin yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.10 Dikey, yatay ve çapraz elemanların uygunluğu ve sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.11 Çalışma/yürüme platformlarının nasıl kurulması gerektiğini açıklar.
  BG.12 Planına uygun merdivenin kurulması gerektiğini açıklar.
  BG.13 Sistemin son kez terazi kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.14 İskelenin neden topraklanması gerektiğini açıklar.
  BG.15 Topraklama yapılan yere topraklama levhasının asılması gerektiğini açıklar.
  BG.16 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkılması gerektiğini açıklar.
  BG.17 Diz ve bel hizasındaki korkulukların yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.18 Süpürgeliklerin (topuklukları) yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.19 İskele planına göre çaprazların bağlanması gerektiğini açıklar.
  BG.20 Kurulum planında varsa payandaların montajının yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.21 İskele elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumunun yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.22 İskele planında dış cephe filesi vb. kaplama varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajının yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.23 Planına ve standartlara uygun şekilde ankrajlamanın yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.24 Hazırlanan kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünün
  yapılması ve varsa eksikliklerin giderilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.25 İskelenin kullanıma uygunluk levhasının iskele üzerinde uygun bir yere asılması gerektiğini açıklar.
  BG.26 Periyodik olarak denetlediği iskelenin kontrol formu ile kayıt altına alınması gerektiğini açıklar.
  BG.27 Şiddetli hava muhalefeti durumunda periyodik kontrol sürelerini beklemeden kontrollerin yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.28 Her vardiya başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.29 Söküme başlamadan önce kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye yetkilisi tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.
  BG.30 “İskele kullanım dışıdır” levhasının asılması gerektiğini açıklar.
  BG.31 Sadece söküm yaptığı kattaki file vb. kaplama malzemesinin sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.32 Yüksekte çalışma güvenlik önlemlerini alarak kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak
  söküm işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.33 Bulunduğu kattaki ankrajın sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.34 Kısa kenardan başlayarak yatay elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.35 Dikey elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.36 Gerekliyse malzemeleri uygun yardımcı elemanlar kullanarak zemine indirilmesi gerektiğini açıklar.
  BG.37 Çalışma/yürüme platformunun sökümünün bir alt kattan yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.38 Zemine kadar aynı işlemi tekrarlanması gerektiğini açıklar.
  BG.39 Payanda varsa en son onun sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.40 Ayarlı ayakların taban kalaslarından sökülmesi gerektiğini açıklar.
  BG.41 Taban kalaslarının stok sahasına kaldırılması gerektiğini açıklar.
  BG.42 Kullanım esnasında hasar alan malzemelerin ayırılması gerektiğini açıklar.
  BG.43 İskele elemanlarının temizliğinin yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.44 İskele elemanlarının türlerine ve boyutlarına göre istiflenmesi gerektiğini açıklar.
  BG.45 İskele elemanlarının stok sahasına taşınması gerektiğini açıklar.
  BG.46 Yüksekte çalışırken kullanılan malzemelerin bakım ve kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.
  BG.47 İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaların kaldırılması gerektiğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  12UY0056–3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI
  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’leri kullanır.
  BY.2 Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır.
  BY.3 Alanı güvenlik şeridi ile çevirir.
  BY.4 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
  BY.5 Yüksekte çalışma kurallarına uyar.
  BY.6 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunu, kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara
  uygunluğunu kontrol eder.

  12UY0056-3/A2 İSKELE KURULUMU, KONTROLÜ, SÖKÜMÜ VE DEPOLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
  BY.1 İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar.
  BY.2 Taban kalaslarını iskele planına göre yerleştirir.
  BY.3 Ayarlı ayak millerini (taban plakası) taban kalasına çivileyerek sabitler.
  BY.4 Ayarlı ayak milinin üzerine başlangıç dikmesini yerleştirir.
  BY.5 İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemi teraziye alır.
  BY.6 Temel kurulum tamamlandıktan sonra köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerini yapar.
  BY.7 Dikey, yatay ve çapraz elemanları sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirir.
  BY.8 Çalışma/yürüme platformlarını kurar.
  BY.9 . Planına uygun merdiveni kurar.
  BY.10 Sistemin son kez terazi kontrolünü yapar.
  BY.11 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkar.
  BY.12 Diz ve bel hizasındaki korkulukları yerleştirir.
  BY.13 Süpürgelikleri (topuklukları) yerleştirir.
  BY.14 İskele planına göre çaprazları bağlar.
  BY.15 İskele planına göre payandaları monte eder.
  BY.16 İskelenin genel kontrolünü yapar.
  BY.17 Yetkili ile birlikte genel kontrolü yapar, eksik varsa giderir yoksa iskele kullanıma uygundur levhasını asar.
  BY.18 “İskele kullanım dışıdır” levhasını asar.
  BY.19 Kısa kenardan başlayarak yatay elemanları söker.
  BY.20 Dikey elemanları söker.
  BY.21 Çalışma/yürüme platformunun sökümünü bir alt kattan yapar.
  BY.22 Ayarlı ayakları taban kalaslarından söker.
  BY.23 İskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.
  BY.24 İskele elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.
  BY.25 İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaları kaldırır.

 •  

 • Kritik Adım

    Kritik Adım Yok
 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır. 

 •  

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.