• Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.  

   

  Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

  17UY0329-3/A2 SEFER HAZIRLIĞI VE OTOBÜSLE SEFER YAPILMASI
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.2 Günlük ihtiyaç molalarını ayarlarken dikkate aldığı unsurları açıklar.
  BG.3 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.4 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.5 Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.6 Kişisel bakım ve temizlik ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.7 Elbise ve üniforma giymeyle ilgili kuralları açıklar.
  BG.8 Günlük iş emirlerinin alınması ile ilgili prosedürü açıklar.
  BG.9 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.10 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.11 Araç gösterge tablosundaki araca ait değerlerin (yakıt, yağ, hava, şarj lambası, ısı, vb.) olması gereken değerleri açıklar.
  BG.12 Hat başında yapılacak işlemleri sıralar.
  BG.13 Hat başındaki ve duraktaki yolcuyu almayla ilgili kuralları açıklar.
  BG.14 Seyir esnasında alt yapı çalışmaları ve mücbir sebeplerden ötürü güzergah dışına çıkma durumunda izlenecek prosedürü açıklar.
  BG.15 Yolcunun durakta otobüsten indirilmesi ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.16 Sürüş sonrası yapılacak kontrolleri ve işlemleri sıralar.
  BG.17 İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, delici ve kesici aletlerin araçta bulundurulması ile ilgili kuralları açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0329-3/A2 SEFER HAZIRLIĞI VE OTOBÜSLE SEFER YAPILMASI
  BY.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi) kontrol eder.
  BY.2 Günlük iş emirlerinin alınması ile ilgili prosedürü izler.
  BY.3 Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.
  BY.4 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.5 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.6 Araç lastiklerinin diş derinliğinin uygun olup olmadığını kontrol eder.
  BY.7 Araç lastiklerinin hava basıncını uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.8 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, dönüş ışığı kontrolü yapar.
  BY.9 Aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.10 Motor yağ seviyesini kontrol eder.
  BY.11 Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.12 Aracın iç temizliğini kontrol eder.
  BY.13 Araç içindeki reklam afişleri ve duyuru panolarının güncelliğini kontrol eder.
  BY.14 Şoför ve yolcu koltukları ile yolcu tutacaklarını kontrol eder.
  BY.15 Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve acil çıkış çekiçlerinin varlığını kontrol eder.
  BY.16 Aracın iç fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.17 Aracı rölantide çalıştırarak motorun yeterli derecede ısınmasını sağlar.
  BY.18* Araç gösterge tablosundan araca ait değerlerin (yakıt, yağ, hava, şarj lambası, ısı, vb.) normal değerlerde olduğunu kontrol eder.
  BY.19 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.20 Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları kontrol eder.
  BY.21* Acil uyarı ışıklarını çalıştırarak kontrol eder.
  BY.22 Silecekleri ve su fıskiyelerini çalıştırarak kontrol eder.
  BY.23* Yolcu iniş/biniş kapılarının çalıştığını ve açık olduğunu gösteren kapı ikaz lambalarını kontrol eder.
  BY.24* Navigasyon, validatör, yolcu bilgilendirme sistemi ve tabelaların çalışıp çalışmadığını ve güzergah tabelalarını kontrol eder.
  BY.25 * Aracın fren sistemlerini fren pedalına basarak kontrol eder.
  BY.26* Validatöre hat tanımlamasını yapar.
  BY.27 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.28 Programlanan sürüşe başlamadan önce oto çıkış kilometresini oto çıkış kağıdına işler.
  BY.29 Belirlenen güzergahta emniyetli ve güvenli bir sürüşle hat başına varır.
  BY.30* Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde araca alır.
  BY.31 Araca binen yolcuların seyahat kartlarını kontrol eder.
  BY.32* Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır.
  BY.33 Trafik kurallarına ve yasal talimatlara uyarak ve trafiği kontrol ederek hareket eder.
  BY.34 Seyir esnasında hız göstergelerini gözlemleyerek belirlenen yasal hız limitini aşmadığını kontrol eder.
  BY.35* Kapı ikaz lambalarına bakarak durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder.
  BY.36 * Trafik kurallarına uygun olarak, engelli yolcuların da binişine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede durağa yanaşır.
  BY.37 Engelli rampasını açar ve kapatır.
  BY.38 Aracı durdurduktan sonra kapıları açar ve açıldığını kapı ikaz lambalarına bakarak kontrol eder.
  BY.39* Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder.
  BY.40* Yolcu binişi-inişi tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp yanmadığını kontrol eder.
  BY.41 Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır.
  BY.42 Hat tanımlama levhasını boş, servis dışı vb. şekilde yeniden tanımlar.
  BY.43 Hat sonunda diğer araçların geçişine engel olmayacak şekilde aracı uygun bir yere park eder.
  BY.44 Aracın içini kontrol ederek unutulan eşyaları kayıt altına alır.
  BY.45 Çıkış kilometresini işler.
  BY.46 Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra belirlenen güzergahtan emniyetli ve güvenli bir sürüşle park alanına hareket eder.
  BY.47 Garaja girmeden aracın cam, ısıtma/soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemlerini kapatır.
  BY.48 Gerekli emniyet tedbirlerini alarak aracın enerji akımını keser.
  BY.49 Giriş kilometresi, sürüş esnasında tespit edilen arızalar ve hasarları araç görev kağıdına işler.
  BY.50 Aracı önceden belirlenen yere emniyetli bir şekilde bırakır.
  BY.51 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.52* Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.
  BY.53 İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, kesici ve delici aletlerin araca alınmaması ve araçta bulundurulmaması için gerekli kontrolleri yapar.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.