• Servis Aracı Şoförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

  Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.
  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

  17UY0328-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE ÖĞRENCİ/PERSONEL ULAŞIMI
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.2 Günlük sefer planlaması yaparken dikkate aldığı unsurları açıklar.
  BG.3 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.4 Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar.
  BG.5 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.6 Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.
  BG.7 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.8 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.9 Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.
  BG.10 Yolcuyu servise alma ile ilgili aşamaları sıralar.
  BG.11 Öğrenciyi servise oturtma ile ilgili aşamaları sıralar.
  BG.12 Öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirleri açıklar.
  BG.13 Yolcunun güven içinde servisten indirilmesiyle ilgili aşamaları sıralar.
  BG.14 Yolcuların dönüş servisini sağlamak için yapılacak işlemleri açıklar.
  BG.15 Yolcu servisi sonrası yapılacak işlemleri açıklar.
  BG.16 İş süreci içerisinde aniden oluşabilecek yolcu rahatsızlıkları durumunda izlenecek prosedürü açıklar

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje
  sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0328-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE ÖĞRENCİ/PERSONEL ULAŞIMI
  BY.1 Rehber personele günlük iş planı çerçevesinde gerekli talimatları verir.
  BY.2 Yolcu adreslerine göre güzergah planlaması yapar.
  BY.3 Yolcuyu indirme ve bindirme noktalarını belirler.
  BY.4 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, SRC belgesi ve benzeri) kontrol eder.
  BY.5 Aracın dış temizliğini sağlar.
  BY.6 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.7* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.8 Motor yağ seviyesini kontrol eder.
  BY.9 Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.
  BY.10 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.
  BY.11* Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.12 Lastik hava basıncını kontrol eder.
  BY.13 Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
  BY.14 Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.15* Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolü yapar.
  BY.16 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.17 Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.
  BY.18 Kapı ikaz lambalarını kontrol eder.
  BY.19 Güzergah tabelalarını kontrol eder.
  BY.20* Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.21 Korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar.
  BY.22 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.23 Yolun ve trafiğin durumuna göre rehber personeli daha önce belirlenmiş noktadan alır.
  BY.24 Güzergaha göre ilk yolcunun alınacağı adrese hareket eder.
  BY.25 Yolcunun güvenli bir şekilde araca alınmasını sağlar.
  BY.26 Öğrencinin rehber personel yardımıyla, araca alınmasını sağlar.
  BY.27 Öğrencilerin yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine uygun şekilde oturmalarını sağlar.
  BY.28* Öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.
  BY.29 * Trafik kurallarına uygun güvenli sürüş gerçekleştirerek yolcuyu belirlenen adrese ulaştırır.
  BY.30 * Yolcunun güvenli bir şekilde araçtan inmesini sağlar.
  BY.31 Öğrencinin rehber personel yardımıyla araçtan indirilmesini sağlar.
  BY.32 Önceden planlanan zamanda okul/kurum tarafından belirlenen yerde bekler.
  BY.33* Öğrenciyi servis aracına alarak mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığını kontrol eder.
  BY.34 * Eksik öğrenci varsa ilgililere bildirir.
  BY.35 Araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol eder.
  BY.36 Araçta unutulan malzemeyi muhafaza ederek ilgiliye teslim eder.
  BY.37 Aracın iç ve dış temizliğini sağlar.
  BY.38 Aracın yakıt ikmalini gerçekleştirir.
  BY.39 Uygun bir alana aracı park eder.
  BY.40* Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.41 * Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır.

  Detaylar için tıklayın...

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.