• Betoncu

  Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre gerekli önlemleri alarak taze betonun yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına ilişkin betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik hazırlanmıştır.

  Betoncu Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler. Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  Betoncu Uygulayıcısı Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

  12UY0049-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri nasıl kullanacağını açıklar.

  BG-BY.3 Çalışma Sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışlar ile sorun yaratabilecek aksaklıkların neler olduğunu açıklar.

  BG-BY.4 İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.5 Çalışma sahasının iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olup olmadığını açıklar.

  BG-BY.6 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için yapılması gereken sınıflandırma ve ayırma işlemlerini açıklar.

  BG-BY.7 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden nasıl ayrıştıracağını açıklar.

  BG-BY.8 Tehlikeli ve zararlı maddelerin verilen talimatlar doğrultusunda depolanma şartlarını açıklar.

  12UY0049-3/A2 GENEL BETONCU İŞLEMLERİ

  BG-BY.1 Yapacağı iş ile ilgili iş akışını ve iş dağılımını hazırlar.

  BG-BY.2 İşin başlama ve bitiş sürelerini belirler.

  BG-BY.3 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

  BG-BY.4 Döküm ekipmanının işe uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.5 Kullanacağı vibratörün adedini, kapasitesini ve cinsini kontrol eder.

  BG-BY.6 Yüzey düzeltme ekipmanlarının miktarını ve işe uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.7 Hava şartlarına göre kür ve koruma işleminde kullanacak malzemeyi kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.8 Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını kullanıma hazır hale gelecek şekilde yapar.

  BG-BY.9 Beton dökümünde kullanılacak ekipmanı belirler.

  BG-BY.10 Döküm öncesi beton dökülecek yerin konumunun ve özelliklerinin kontrolünü yapar.

  BG-BY.11 Çalışacağı ekibini oluşturur.

  BG-BY.12 Kalıp ve donatıları gözle kontrol eder.

  BG-BY.13 Kalıp ve donatı kontrolünde görülen eksikliklerin giderilmesini sağlar.

  BG-BY.14 Beton döküm sahasının temizliğini sağlar.

  BG-BY.15 Beton dökümü öncesi kalıbın sulamasını yapar.

  BG-BY.16 Hava şartlarına göre beton döküm için uygun önlemleri alır.

  BG-BY.17 Sipariş edilen beton sınıfının ve kıvamının (slumpının) irsaliyeye uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.18 Betonda ayrışma olup olmadığını kontrol eder.

  BG-BY.19 Beton kıvam sınıfını irsaliye ile uygunluğunu gözle kontrol eder.

  BG-BY.20 Beton içinde betona uygun olmayan madde veya malzeme olup olmadığını kontrol eder.

  BG-BY.21 Betonun yerleştirilmesi gereken uygun yere dökülmesini sağlar.

  BG-BY.22 Betonun standardına uygun şekilde homojenliğini bozmadan kalıba yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder.

  BG-BY.23 Beton yerleştirmelerinde eğimli tabakaların oluşmamasını sağlar.

  BG-BY.24 Betonun tane ayrışmasını engelleyecek yükseklikten kalıba dökülmesini sağlar.

  BG-BY.25 Betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızlarının uyum içinde olduğunu kontrol eder.

  BG-BY.26 Betonda soğuk derzler olmayacak şekilde betonu yerleştirir.

  BG-BY.27 Betonun kalıbı açmayacak ve donatıyı kaydırmayacak şekilde dökülmesini sağlar.

  BG-BY.28 Beton dökülecek yüksek elemanlarda ilave boru veya hortum kullanarak tabandan tavana doğru beton dökülmesini sağlar.

  BG-BY.29 Beton dökülecek yapı elemanına göre uygun vibratörü kullanır.

  BG-BY.30 Vibratörü yüzeye dik, donatı ve kalıba temas etmeyecek şekilde uygun sürede tutar.

  BG-BY.31 Vibratörün ucu ile betonun yatay yönde taşınmamasını sağlar.

  BG-BY.32 Taze betonu yerine yerleştirmesinde kalınlık ve tabakalaşma düzeyini kontrol eder.

  BG-BY.33 Beton dökümünde tabakaların oluşumunu önlemek amacıyla vibratörün en az 10 cm tabakalar arası geçiş yapmasını sağlar.

  BG-BY.34 Vibrasyon noktalarının etki alanının birbiriyle kesişmesine dikkat eder.

  BG-BY.35 Eğimli yüzeylerde beton yerleştirmesini en alçak seviyeden başlayarak yapar.

  BG-BY.36 Betonun kalitesini bozmamaya özen gösterir.

  BG-BY.37 Betonu yerleştirme işlemi bittikten sonra uygun mastar ile mastarlama işlemini yapar.

  BG-BY.38 Mastarlama işleminde projedeki yapı elemanının kalınlığını korur.

  BG-BY.39 Prizini almadan önce ikinci mastarlamayı tamamlar.

  BG-BY.40 Uygun perdah aracıyla perdahlama işlemini yapar.

  BG-BY.41 Son mastarlama işleminden sonra hava koşullarını dikkate alarak uygun malzeme ile kürleme işlemine başlar.

  BG-BY.42 Yapı elemanına göre uygun kür metodunu kullanır.

  BG-BY.43 Anormal hava koşullarında betonun priz alma süresini tamamlayıcı olarak alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG-BY.44 Kür işlemi gerçekleştirilirken yüzeyin bozulmamasına dikkat eder.

  BG-BY.45 Betonun türünü ve hava koşullarını dikkate alarak sertleşmiş betonun kürünü uygun sürede yapar.

  BG-BY.46 Hava şartlarına göre kür süresinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

   Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında
  size bir performans sınav projesi verecektir.

  Betoncu Uygulayıcısı Performans Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

  12UY0049-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  BG-BY.1 Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

  BG-BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri nasıl kullanacağını açıklar.

  BG-BY.3 Çalışma Sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışlar ile sorun yaratabilecek aksaklıkların neler olduğunu açıklar.

  BG-BY.4 İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.

  BG-BY.5 Çalışma sahasının iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olup olmadığını açıklar.

  BG-BY.6 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için yapılması gereken sınıflandırma ve ayırma işlemlerini açıklar.

  BG-BY.7 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden nasıl ayrıştıracağını açıklar.

  BG-BY.8 Tehlikeli ve zararlı maddelerin verilen talimatlar doğrultusunda depolanma şartlarını açıklar.

  12UY0049-3/A2 GENEL BETONCU İŞLEMLERİ

  BG-BY.1 Yapacağı iş ile ilgili iş akışını ve iş dağılımını hazırlar.

  BG-BY.2 İşin başlama ve bitiş sürelerini belirler.

  BG-BY.3 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

  BG-BY.4 Döküm ekipmanının işe uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.5 Kullanacağı vibratörün adedini, kapasitesini ve cinsini kontrol eder.

  BG-BY.6 Yüzey düzeltme ekipmanlarının miktarını ve işe uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.7 Hava şartlarına göre kür ve koruma işleminde kullanacak malzemeyi kullanıma hazır hale getirir.

  BG-BY.8 Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını kullanıma hazır hale gelecek şekilde yapar.

  BG-BY.9 Beton dökümünde kullanılacak ekipmanı belirler.

  BG-BY.10 Döküm öncesi beton dökülecek yerin konumunun ve özelliklerinin kontrolünü yapar.

  BG-BY.11 Çalışacağı ekibini oluşturur.

  BG-BY.12 Kalıp ve donatıları gözle kontrol eder.

  BG-BY.13 Kalıp ve donatı kontrolünde görülen eksikliklerin giderilmesini sağlar.

  BG-BY.14 Beton döküm sahasının temizliğini sağlar.

  BG-BY.15 Beton dökümü öncesi kalıbın sulamasını yapar.

  BG-BY.16 Hava şartlarına göre beton döküm için uygun önlemleri alır.

  BG-BY.17 Sipariş edilen beton sınıfının ve kıvamının (slumpının) irsaliyeye uygunluğunu kontrol eder.

  BG-BY.18 Betonda ayrışma olup olmadığını kontrol eder.

  BG-BY.19 Beton kıvam sınıfını irsaliye ile uygunluğunu gözle kontrol eder.

  BG-BY.20 Beton içinde betona uygun olmayan madde veya malzeme olup olmadığını kontrol eder.

  BG-BY.21 Betonun yerleştirilmesi gereken uygun yere dökülmesini sağlar.

  BG-BY.22 Betonun standardına uygun şekilde homojenliğini bozmadan kalıba yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder.

  BG-BY.23 Beton yerleştirmelerinde eğimli tabakaların oluşmamasını sağlar.

  BG-BY.24 Betonun tane ayrışmasını engelleyecek yükseklikten kalıba dökülmesini sağlar.

  BG-BY.25 Betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızlarının uyum içinde olduğunu kontrol eder.

  BG-BY.26 Betonda soğuk derzler olmayacak şekilde betonu yerleştirir.

  BG-BY.27 Betonun kalıbı açmayacak ve donatıyı kaydırmayacak şekilde dökülmesini sağlar.

  BG-BY.28 Beton dökülecek yüksek elemanlarda ilave boru veya hortum kullanarak tabandan tavana doğru beton dökülmesini sağlar.

  BG-BY.29 Beton dökülecek yapı elemanına göre uygun vibratörü kullanır.

  BG-BY.30 Vibratörü yüzeye dik, donatı ve kalıba temas etmeyecek şekilde uygun sürede tutar.

  BG-BY.31 Vibratörün ucu ile betonun yatay yönde taşınmamasını sağlar.

  BG-BY.32 Taze betonu yerine yerleştirmesinde kalınlık ve tabakalaşma düzeyini kontrol eder.

  BG-BY.33 Beton dökümünde tabakaların oluşumunu önlemek amacıyla vibratörün en az 10 cm tabakalar arası geçiş yapmasını sağlar.

  BG-BY.34 Vibrasyon noktalarının etki alanının birbiriyle kesişmesine dikkat eder.

  BG-BY.35 Eğimli yüzeylerde beton yerleştirmesini en alçak seviyeden başlayarak yapar.

  BG-BY.36 Betonun kalitesini bozmamaya özen gösterir.

  BG-BY.37 Betonu yerleştirme işlemi bittikten sonra uygun mastar ile mastarlama işlemini yapar.

  BG-BY.38 Mastarlama işleminde projedeki yapı elemanının kalınlığını korur.

  BG-BY.39 Prizini almadan önce ikinci mastarlamayı tamamlar.

  BG-BY.40 Uygun perdah aracıyla perdahlama işlemini yapar.

  BG-BY.41 Son mastarlama işleminden sonra hava koşullarını dikkate alarak uygun malzeme ile kürleme işlemine başlar.

  BG-BY.42 Yapı elemanına göre uygun kür metodunu kullanır.

  BG-BY.43 Anormal hava koşullarında betonun priz alma süresini tamamlayıcı olarak alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG-BY.44 Kür işlemi gerçekleştirilirken yüzeyin bozulmamasına dikkat eder.

  BG-BY.45 Betonun türünü ve hava koşullarını dikkate alarak sertleşmiş betonun kürünü uygun sürede yapar.

  BG-BY.46 Hava şartlarına göre kür süresinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini açıklar.

 •  

 • Kritik Adım

    Kritik Adım Yok

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.