• Mermer Doğaltaş İmalat Elemanı

  Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

  -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Mermer Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  • 17UY0315-3/B1 Mini Sayalama, Monotel veya Monolama ile Kesim ve Blok Ebatlama ve Şekillendirme 

  Beceri Ve Yetkinlik İfadesi

  BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek muhafaza eder.

  BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.**

  BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 

  BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır. 

  BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.

  BY.14* Su vanasını açarak makine kullanım talimatına göre kesimi gerçekleştirir. 

  BY.19* Blok üzerinde kesilecek kalınlık değerlerini makineye girer. 

  BY.20* Su vanasını açarak makine kullanma talimatına göre kesimi gerçekleştirir.

  BY.21* Kesim süresince su verme sisteminin çalışmasını gözetler.

  BY.22* Kesilen kütükler arasına tahta kamalar koyarak emniyetini sağlar. 

  BY.33* Vanayı açarak lamalar üzerine kesim suyunu verir. 

  BY.34* Lamaları düşey yönde hareket ettirerek kesilecek bloğun üzerine getirip, elmas soketlerin bloğa hafif temas etmelerini sağlar. 

  BY.36* Lamalar taşın üzerinde ileri geri harekete başladıktan sonra taşın sertliğine göre taşın içine gömülme hızını cm/saat olarak belirleyerek kumanda panosuna girer. 

  BY.38* Bloğu ahşap kalaslar kullanarak bağlar.

  BY.39* Lamalar bloğun alt kenarına yaklaştığında makineyi durdurarak suyu keser.

  BY.40* Lama kesim boşluklarına üstten uygun aralıklarla ağaç/plastik kamaları yerleştirerek bloktan kesilen levha-plakaların yanlara açılmasını önlemek için, zincir yardımı ile sıkıca bağlar.

  BY.54* Kesim suyunu testerelerin üzerine akıtmaya başlayarak ileri doğru hareketi verip kesimi başlatır.

  BY.56* Kesilen levha-plakanın devrilmemesi için yatay testere hareketini kontrol ederek, levha-plaka tutucuları levha-plakanın alt kenarına uygun birkaç noktadan yerleştirir. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. (**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar ile bu işlemi simule edebilir.

  • 17UY0315-3/B2 Levha-Plakadan Ebatlı Taş Üretme 

  Beceri Ve Yetkinlik İfadesi

  BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaplakalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek muhafaza eder.

  BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.**

  BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır.

  BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.

  BY.10* Durdurucu ile testere arasında kalan mesafeyi üretimde istenilen boya göre ayarlar.

  BY.11* Su vanasını açarak su verir.

  BY.12* Kullanım talimatına uygun şekilde makineyi çalıştırır. 

  BY.16* Durdurucu ile ilk testere arasında kalan mesafeyi üretimde istenilen boya göre ayarlar.

  BY.17* Diğer testereleri de aynı boyda olmak üzere birinci ayarlanmış testereye göre ayarlar.

  BY.18* Su vanasını açarak makineyi kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırarak kesimi gerçekleştirir.

  BY.21* Testere kesim payını hesaplayarak testereyi levha plakayı uzun kenar boyunca ebatlama yapacak şekilde ayarlar. 

  BY.22* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar.

  BY.23* Makineyi kullanım talimatına uygun şeklide çalıştırarak kesimi gerçekleştirir.

  BY.27* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar.

  BY.30* İki bıçak arası mesafeyi şeriti sıfır hata ile kesecek şekilde ayarlar ve sabitler.

  BY.32* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar.

  BY.33* Makineyi kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırarak kesimi gerçekleştirir.

  BY.39* Uygun şekilde suyu levha- plakaya verir. 

  BY.40* Sipariş çerçevesinde amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda makinede levha-plakayı keser. 

  BY.42* Kumanda panosuna amirinin talimatı doğrultusunda boyut değerlerini girerek kesimi başlatır. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. (**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar ile bu işlemi simule edebilir.

  • 17UY0315-3/B3 Yüzey İşleme 

  Beceri Ve Yetkinlik İfadesi

  BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  BY.3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek muhafaza eder.

  BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.** 

  BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır.

  BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. 

  BY.9* İşlem görecek taşın sertliğine ve yüzey özelliklerine göre cilalama işleminde kullanılacak abrasivleri seçerek sıralamasını kalından inceye (küçük numaradan büyüğe) doğru olacak şekilde makinenin kafa sayısına göre yapar.

  BY.11* Abrasivleri kontrol ederek işlev yapamayacak durumda olanları yeniler.

  BY.12* Su vanasını açarak, makine talimatları doğrultusunda cilalama yüzeyine su püskürtülmesini sağlar.

  BY.13* Cila makinesini kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırır. 

  BY.15* İhtiyaç duyulan parlaklık için gerekli olan bant hızını ayarlar.

  BY.17* Cila makinesinin kafa kapaklarını kaldırıp abrasivleri inceleyerek tükenmiş olanları yeniler. 

  BY.18* Cilalanacak levha-plakanın kalınlığına ve aşındırılacak kısmına göre kalibrasyon kafalarının ve cila kafalarının ayarlarını makineye girer. 

  BY.20* Kalibrasyon ve cila kafalarının uygun basınç ile levha-plakanın üzerine inmelerini sağlar.

  BY.22* Makine kullanım talimatına göre cila işlemini başlatır.

  BY.28* Su besleme vanasını açarak yüzeye makine talimatları doğrultusunda su verir.

  KRİTİK ADIM (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. (**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar ile bu işlemi simule edebilir.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  18UY0379-3/A2 GALERİ TESİSAT İŞLERİ
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.10 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 İş emrinde belirtilen ray türünü uygun şekilde tabana döşer.
  BY.15 İşletme talimatına göre kurulacak hat için (zincirli konveyör hattı veya
  bant konveyör hattı) amirinden aldığı talimat uyarınca zemini hazırlar.
  BY.16 Su hattını sızma oluşmayacak şekilde bağlar.
  BY.17 Basınçlı hava borusunu, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, bağlantı
  cıvatalarının uçları galeri çıkış istikametini gösterecek şekilde bağlar.
  BY.18 Eklenecek vantüpü, mevcut vantüp çapına uygun olacak şekilde ilave eder.
  BY.19 Emici vantüpü (spiral, sac) talimatlar uyarınca bağlar.

  18UY0379-3/B1 KLASİK SİSTEMDE GALERİ AÇMA
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. 
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.

  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10 * Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 İşyeri talimatları doğrultusunda makine ve donanımlarını kontrol ederek varsa yetki alanına giren eksiklikleri tamamlar.
  BY.12 İşyeri talimatları doğrultusunda yaptığı kontrolde yetki alanı dışında tespit ettiği eksiklikleri amirine bildirir.
  BY.13* Çalışma alanını işyeri talimatları doğrultusunda kontrol eder. 
  BY.14 Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda aynada açılacak deliklerin yerlerini işaretler.
  BY.15 Uygun şekilde delikleri deler.
  BY.16 Delinen deliklerin içinde kalan malzemeleri temizler.
  BY.17 Patlatma sonucu veya öncesinden açılmış galeri kesitinde ana kayaçtan ayrılmış düşme riski olan kayaları amiri ile birlikte belirler.
  BY.18 Uygun ekipman kullanarak kontrollü bir şekilde kavlakları düşürür.
  BY.19 Amiri ile birlikte tahkimata uygun olmayan yerleri tespit eder. 
  BY.20 Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda tahkimata uygun olmadığı tespit edilmiş yerleri tahkimat yapmaya uygun hale getirir.
  BY.21 Dökülen kavlakları ve iş emrinde belirtilen pasayı/yığını el aletleri veya makine yardımı ile temizler.

  18UY0379-3/B2 MEKANİZE SİSTEMDE GALERİ AÇMA İŞLEMİNE DESTEK VERME
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır..
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik tanımlayarak gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 Galeri çalışma zemininde su ve çamur gibi makinenin çalışmasını etkileyebilecek olumsuzlukları kontrol eder.
  BY.15 Makinenin çalışacağı alanda amirinin belirlediği malzemeyi kullanarak zemini sağlamlaştırır.
  BY.16 Kazı yapılırken çıkan pasa veya cevherin galeri açma makinesi nakliye ünitesine aktarıldığını gözle kontrol eder.
  BY.17 Galeri açma makinesi operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek direk diplerinin açılmasına yardımcı olur.

  18UY0379-3/B3 ÇELİK BAĞ İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. 
  BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7  İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10  Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14* Oluşan yüzey bozukluklarını tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.
  BY.15 Galeri tavanını amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda çalışma için güvenli hale getirir.
  BY.16 Uygun ekipman kullanarak yeterli derinlikte direk dibi çukuru açar.
  BY.17 Direkleri direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirir. 
  BY.18 Direkleri uygun malzeme (pabuç, kelepçe, oynar başlık) ile birleştirir.
  BY.19 İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atar.
  BY.20 Bağlanan bağın etrafını amirinden aldığı talimat doğrultusunda kamalar.
  BY.21 Bağları, sıktırma takozu veya gerdirme aparatları ile sabitler. 
  BY.22 Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukları amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda doldurur.

  18UY0379-3/B4 AHŞAP BAĞ İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı
  maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. 
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10 * Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 * Oluşan bozuklukları tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder.
  BY.15 Galeri tavanını amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda çalışma için güvenli hale getirir.
  BY.16 Direk diplerini uygun ekipman kullanarak derinleştirir.
  BY.17 * Direkleri direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirir. 
  BY.18 * Boyunduruğu (tavan direği), direklerin üzerine uygun şekilde yerleştirir.
  BY.19 * İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak amirinden aldığı talimat doğrultusunda fırça atar.
  BY.20 * Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukları amirinden aldığı talimat doğrultusunda doldurur.
  BY.21 * Bağlanan bağın etrafını amirinden aldığı talimat doğrultusunda kamalar.

  18UY0379-3/B5 DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHKİMAT
  BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır.
  BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır.
  BY.3 * İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder.
  BY.4 * Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular.
  BY.5 * Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.6 * İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular.
  BY.7 * İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.
  BY.8 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.
  BY.9 * Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.
  BY.10* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.
  BY.11 Madene uygun mobil delici makineyi, makinenin kontrol listesi doğrultusunda hazırlar.
  BY.12 Makine ve donanımlarının fiziksel kontrollerini galeri açma makine operatörü ile birlikte yapar.
  BY.13 Makine ve donanımlarının kontrolleri sonucunda karşılaşılan olağandışı durumlarda makine operatörü ile birlikte yetkisi dahilindeki bakım ve onarımların yapılmasına yardımcı olur.
  BY.14 Kazı yapılmış olan galeri yüzeyine basınçlı su uygulayarak temizler.
  BY.15 Püskürtme beton makinesini kontrol listesine göre kontrolünü yaparak çalışma alanına getirir.
  BY.16 Elektrik bağlantısını yaparak makineyi çalışmaya hazır hale getirir.
  *BY.17 Beton mikserini çalışma alanına getirerek püskürtme işlemini yapar.
  BY.18 Galeri yüzeyine, amirinden aldığı talimat doğrultusunda, belirlenmiş uzunluk ve çapta kaya saplama delikleri açar.
  BY.19 Galeri yüzeyine açılan deliklere çimento veya reçine uygulayarak kaya saplamalarını sabitler.
  BY.20 Galeri yüzeyine delik delerek enjeksiyon çubuklarını yerleştirir.
  BY.21 Açılan deliklere pompa ile çimento veya kimyasal karışımı enjekte eder.

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.